Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Польсько-українські проекти!

10 січня, 2005 р.

    За ініціативи громадських організацій Центру підтримки творчих ініціатив (м. Кіровоград, Україна) та Центру локальної активності (м. Варшава, Польща) у 2004 році розпочалась реалізація спільного українсько-польського проекту „Українсько-польська школа громадських аніматорів”. Подаємо коротку інформацію про цей проект.
    Проект фінасується програмою "Перетворення в регіоні" - RITA ("Region in Transition") Польсько-американського Фонду Свободи, яку реалізує Фонд "Освіта для демократії".
    Проект передбачає передачу сучасних методів навчання спеціальним консультантам для професійної підготовки кадрів, що займаються активізацією міцевих спільнот. Ці методи польський Центр локальної активності (ЦЛА) напрацював і розвиває на основі принципів і досвіду польських недержавних організацій. Наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб створити та навчити групу громадських аніматорів-тренерів, до складу якої увійдуть працівники закладів культури Кіровоградського регіону України. В проекті заплановано використання мережі Інтернет як інструменту для створення спільної польсько-української платформи, яка буде розвиватися в міру реалізації проекту, а також, сподіваємось, продовжить свою роботу і після формального завершення проекту.
    Поштовхом для виникнення цієї ідеї стала робота Центру локальної активності по реалізації проекту „Школа громадських аніматорів”, головною метою і завданням якого була розробка професійних стандартів для громадського аніматора.
    В проекті використовується досвід, накопичений різними країнами, які в результаті соціально-економічної трансформації, відчули потребу в формуванні нової ролі працівників державних установ, зокрема закладів культури.
    В рамках цього проекту були розроблені універсальні освітні пакети для студентів „Школи громадських аніматорів”. За час реалізації проекту було створено Інтернет-платформу, яка містить унікальні матеріали, що стосуються проблем розвитку місцевих спільнот в різних країнах. Цими знаннями та накопиченим досвідом Центр якраз і має намір поділитись з українським партнером.
    В ході проекту намічено реалізувати наступні цілі:
    - навчання 10 представників українських закладів культури як соціальних аніматорів;
    - розробка освітніх пакетів, враховуючи соціальні умови України для навчання аніматорів;
    - розширення Інтернет-платформи.
    
    МІСІЯ:
    Знаходження відповідей на актуальні питання суспільного розвитку
    
    МЕТА:
    Готувати працівників служб соціальної допомоги і лідерів місцевих спільнот для того, щоб вони допомагали створювати громадські об’єднання, ініціювали спільні дії та впроваджували демократичні норми прийняття важливих рішень за участю всіх громадян
    
    ОСВІТНІ ПРИНЦИПИ:
    
    Підготовка та сприяння поширенню нового професійного досвіду працівника місцевої громади (community worker), який працюючи в різноманітних місцевих установах, створював би умови для розвитку цієї громади, тобто громадського аніматора
    
    Отримання або розвиток у аніматора таких навичок:
    
    1. Управління суспыльним діалогом
    2. Партнерство трьох секторів
    3. Самоорганізація
    4. Мобілізація громадського потенціалу
    5. Відновлення і розвиток громади
    
    Такі професійні навички є результатом вивчення зібраного досвіду в різних суспільних сферах (економіка, політика, соціальна служба, культура, освіта) в чотирьох країнах, що беруть участь в проекті. Об’єднання цього досвіду і навичок в єдину школу дає величезні можливості для створення ефективних методів роботи в місцевій громаді, а також для підготовки працівника, який в змозі професійно цю громаду „оживити”, тобто громадського аніматора
    
    ЩО Є СУСПІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ?
    Поняття суспільного середовища ми розуміємо сьогодні як простір, в якому суспільство реалізує різноманітні форми діяльності, створюючи таким чином умови для життя і задовольняючи свої матеріальні і духовні потреби>.
    Суспільне середовище визначається (в залежності від підходу) як група реакцій, умов, сукупність дій, суспільний простір або екологічна ніша, але обов’язково завжди в центрі стоїть людина, як суб’єкт і дієва причина змін.
    ЩО Є МІСЦЕВА ГРОМАДА?
    "Community" (місцева громада) це кілька визначеним способом розміщених та взаємопов’язаних між собою елементів:
    1. Територіальний простір
    2. Населення, що проживає на даній території
    3. Зв’язки та залежності між людьми та інституціями, що призводить до інтеграції в єдине ціле, що дає можливість спільно діяти при вирішенні місцевих проблем
    4. Соціальна інтеракція
    5. Культурні та суспільно-психологічні зв’язки, що об’єднують частини або все населення з цією соціально-територіальною структурою
    (за : Б. Левенштайн, Соціальна община местное участие, Варшава 1999, стр. 25)
    ДЖЕРЕЛА АНІМАЦІЇ
    Поняття анімації з’явилось під час хвилі протестів французської молоді в кінці 60-х років. Анімація була спробою відкинути формалізм, ієрархічність і бюрократизм в стосунках між людьми. А метою було відродження природних взаємин у громаді.
    Анімація як метод роботы звертає увагу на суспільний та інституціональний контекст, в якому функціонують групи. Завдяки цьому анімація стала методом впливу на громадян з метою активізації їх діяльності на користь місцевої громади. На першому плані при такому підході є інтеграція громади, а діяльність, спрямована на вирішення проблем специфічних сфер життя: культура, освіта, соціальна допомога, підприємництво – на другому.
    ЩО ТАКЕ АНІМАЦІЯ?
    В Польщі це поняття найчастіше виступає в контексті анімації культури (підтримка творчості і розвитку окремих людей або цілих груп) або більш широкого поняття соціально-культурної анімації (підвищення культурної активності місцевої громади). Поняття це завжди означає оживлення, залучення, заклик до дії, відповідно латинському першоджерелу слова ( lat . Anima ).
    Поняттю анімація включає в себе соціотехнічну, профілактичну, психотерапевтичну, виховну, волонтерську робота, а також позашкільну освіту. В такому розумінні анімація охоплює майже всі сфери життя, і одночасно є метою, процесом, методикою і формою діяльності в культурній та суспільно-освітній сфері.
    СОЦІАЛЬНА АНІМАЦІЯ, або анімація a la SAS .
    ХТО ТАКИЙ АНІМАТОР?
    Незважаючи на безперечний зв’язок суспільно-культурної анімації з ідеєю розвитку місцевих громад ( community development ), аніматор також асоціюється з роботою в культурній та релігійній сфері.
    Автори Школи громадських аніматорів підкреслють перш за все факт, що це метод побудови природних взаємин та зв’язків, що з’єднують людей в кореневі групи в громаді. Від цих зв’язків та їх якості залежить якість нашого життя.
    Аніматор надихає людей, групи або організації та підвищує їх активність в суспільному просторі, пропагуючи активну громадянську позицію, спрямовану на співробітництво. Завдяки цьому з’являється можливість залучення громадян до участі у споживанні та створенні добробуту громади (суспільного добробуту). Члени громади мають можливість відкрити для себе цінності єднання, солідарності та задоволення, в процесі надання допомоги іншим, а також віідчути насолоду співробітництва заради спільного блага.
    
    Школа громадських аніматорів звертається до первісного значення слова „школа” і ставить за мету створення справжньої спільноти учнів та вчителів. Така школа спрямована на анімацію (оживлення) та прискорення процесу соціальних змін. Реалізуєтся Школа в рамках 12 модулів освітнього процесу, що триває 2,5 роки.
    - Тренінг в групі + моделювання реальних ситуацій
    - Навчання дією + освітній діалог
    - Відкритість для змін та інновацій
    - Праксеологія – підхід інтегруючий інші елементи
    - Компедіум знань з різних дисциплін
    - Концентрація на поняттях: аніматор – група – простір
    
    ВИХОВАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ
    <(...) Вплив культури на громадське життя проходить через процес соціалізації, під час якого ми знайомимось з зразками поведінки та способами реагування, а також виховним процесом, який представляє нам ідеали та суспільні моделі, що в свою чергу є втіленням цінностей, яких прагне дана громада (...).
    Почуття приналежності до якогось середовища формируется в процесі постійного спілкування (комунікації) та виховання, що сприймається як громадська діяльність, яка реалізується окремими людьми, групами або інституціями (...)>
    Бохдан Скшипчак, < Культура довір’я >
    
    НАШ ПАРТНЕР
    Центр підтримки творчих ініціатив - шукає нові сучасні інструменти і форми громадської та освітньої діяльності для розвитку місцевих громад. З точки зору реалізації проекту заслуговує на увагу факт створення Центром мережі центрів громадської активності на базі закладів культури в трьох регіонах України, а також розробка системного підходу до навчання принципам роботи в громаді працівників закладів культури.
    Наш партнер при реалізації проекту бере на себе такі функції:
    • розповсюдження ідеї польсько-української Школи громадських аніматорів в Кіровоградській області серед представників закладів культури;
    • створення групи учасників проекту: 10 аніматорів-практиків;
    • участь двох представників партнера в заняттях Школи громадських аніматорів під час 3-денного візиту до Польщі;
    • організація трьох тренінгів в Україні за участю польских експертів-тренерів;
    • створення разом з польским партнером освітніх модулів для навчання громадських аніматорів з врахуванням соціально-економічних умов України;
    • проведення спільно з польським партнером моніторингу роботи участників проекту;
    • організація разом з польським партнером заключної конференції за результатами проекту.


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю