Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

ІСАР «Єднання»
Ресурсний центр ГУРТ
ГО Громадянська палата міста Києва
Журнал
Коаліція ГО Покоління демократичних перетворень
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


Прес-конференцiя "Мале пiдприємництво пiд загрозою"

22 червня, 2005 р.

    *** 23 червня, 9:30, УНІАН, м. Київ, вул. Хрещатик,
    
    Рада пiдприємцiв України заявляє про критичну ситуацiю, яка склалась у
    секторi малого пiдприємництва через невирiшення проблемних питань
    спрощеної системи оподаткування.
    
    3 червня Верховна Рада України прийняла законопроект 7413-д, який
    вирiшував гострi питання застосування спрощеної системи оподаткування,
    зокрема, знiмав необґрунтованi обмеження по видам дiяльностi при
    веденi яких можна застосовувати спрощену систему. Цей закон до цього
    часу не пiдписаний Президентом України. Не виноситься на голосування в
    Парламентi й альтернативний законопроект 7525, який може зняти такi
    обмеження.
    
    Попри зусилля Ради пiдприємцiв України, Прем’єр-мiнiстра України,
    заступника Голови ДПАУ М. Катеринчука та Голови Держпiдприємництва А.
    Дашкевича територiальнi вiддiлення податкових iнспекцiй продовжують
    розсилати пiдприємцям телеграми iз вимогою термiново здати Свiдоцтво
    платника єдиного податку i перейти на загальну систему оподаткування.
    Така ситуацiя призводить до зростання соцiальної напруги у
    суспiльствi.
    
    Окрiм того, незважаючи на доручення Прем’єр-мiнiстра України погодити
    проект Закону України про спрощену систему оподаткування для суб’єктiв
    малого пiдприємництва, Мiнiстерство фiнансiв iгноруючи це доручення
    розробило свiй власний законопроект, який мiстить невиправданi
    обмеження сфери застосування спрощеної системи i є дискримiнацiйним
    по вiдношенню до малого бiзнесу.
    
    Якщо цi питання не будуть вирiшенi у найближчi днi, така ситуацiя
    призведе до зростання нестабiльностi у суспiльствi, масового
    вимушеного переходу "в тiнь" малих пiдприємцiв, втрати великої
    кiлькостi робочих мiсць, замiсть появи мiльйонiв нових.
    
    
    У прес-конференцiї вiзьмуть участь:
    Голова Ради пiдприємцiв України при КМУ, Народний депутата України
    Ляпiна К.М.,
    Лiдери пiдприємницьких об’єднань i асоцiацiй – члени Ради пiдприємцiв
    при КМУ,
    Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та
    пiдприємництва А.В.Дашкевич
    
    *************
    
    З повагою,
    Андрiй Кривонос,
    Голова Директората Асоцiацiї франчайзингу
    Е info@franchising.org.ua
    W www.franchising.org.ua
    T +380(44)201.3675, 233.0361
    F +380(44)249.6764


Чи порушуються державою права людини під час дії карантину?
Так
Ні
Це є необхідністю