Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Мiжнародний Кримiнальний Суд: Мiжнародна Амнiстiя закликаe краiни висунути кандидатури на посади суддiв Мiжнародного Кримiнального

13 вересня, 2005 р.

    *** Мiжнародна Амнiстiя закликаe краiни, якi ратифiкували Римський Статут тi тих, якi мають намiр ратифiкувати його найближчим часом,
    висунути найбiльш квалiфiкованi кандидатури з своiх краiн для вибору на посади шiстьох суддiв Мiжнародного Кримiнального Суду.
    Вибори суддiв вiдбудуться в сiчнi 2006 року.
    
    Необхiдною умовою для голосування Асамблеi краiн-учасниць e представлення якомога бiльшоi кiлькостi найбiльш квалiфiкованих
    кандидатур для вибору (Асамблея складаeться з представникiв 99 краiн, що ратифiкували Римський Статут).
    
    Станом на 13 вересня 2005 року, лише 8 краiн подали кандидатур, тодi як залишилося менше мiсяця до початку процесу номiнацii
    кандидатiв, яка вiдбудеться 9 жовтня 2005 року. Невелика кiлькiсть номiнантiв iз певних регiонiв може призвести до вiдкладення
    процедури та подовження термiну висування кандидатiв, якщо краiни не представлять своiх кандидатiв у найближчий час.
    
    Дуже засмучуe той факт, що так мало краiн подали кандидатур. Обов’язком краiни e забезпечення того, щоб найважливiшi пости в
    Мiжнародному Кримiнальному Судi обiймали найбiльш квалiфiкованi спецiалiсти, якi зможуть гiдно виконувати свою роботу та
    вiдповiдатимуть надiйностi та високому авторитету Суду.
    
    Широке коло представлених кандидатур допоможе впевнитися в тому, що серед суддiв буде представлена рiвна кiлькiсть жiнок i
    чоловiкiв, а також e суддi зi спецiальним досвiдом роботи в справах, якi стосуються домашнього насильства та насильства над дiтьми.
    
    Для досягнення цiei цiлi, всi краiни-учасницi, якщо вони ще цього не зробили, повиннi негайно висунути квалiфiкованих
    транспарентних кандидатiв. Мiжнародна Амнiстiя закликаe краiни-учасницi залучити до процесу висування кандидатiв представникiв
    громадянського суспiльства, щоб видiбрати найкращих кандидатiв. Для допомоги краiнам в цьому процесi, Мiжнародна Амнiстiя висунула
    своi рекомендацii Мiжнародний Кримiнальний Суд: Перелiк критерiiв, якi допоможуть вибрати найдостойнiших суддiв i рекомендацii можна
    знайти на сайтi Мiжнародноi Амнiстii (AI Index: IOR 40/026/2005) www.amnesty.org/icc
    
    Мiжнародна Амнiстiя закликаe всi краiни, якi ратифiкували Римський Статут, або знаходяться в процесi ратифiкацii, негайно вжити
    крокiв для вирiшення цiei проблемноi ситуацii.
    
    Коротка довiдка
    
    Першi 18 суддiв нового Мiжнародного Кримiнального Суду бiли вибранi в лютому 2003 року. Цi суддi були iнагурованi на спецiальнiй
    церемонii в Гаазi в березнi 2003 року. Мiжнародна Амнiстiя вiтала вибiр 18 найбiльш квалiфiкованих суддiв мiжнародноi спiльноти,
    включаючи 7 жiнок, як величезний успiх на шляху розвитку Мiжнародного Кримiнального Суду.
    Наприкiнцi виборчого процесу були встановленнi термiни роботи суддiв: трирiчний, шестирiчний та дев’ятирiчний перiоди. Строк
    суддiв, якi були обранi на трирiчний термiн закiнчуeться в 2006 роцi. Очiкуванi вибори мають на метi призначення шести суддiв на
    дев’ятирiчний термiн. Шестеро суддiв, чий термiн повноважень закiнчуeться в 2006 роцi, мають право на переобрання.
    Мiжнародна Амнiстiя не займаe нiякоi позицii щодо вибору чи номiнацii окремих кандидатiв на посади суддiв Мiжнародного
    Кримiнального Суду чи стосовно iншоi ролi Суду.


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю