Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

ІСАР «Єднання»
Ресурсний центр ГУРТ
ГО Громадянська палата міста Києва
Журнал
Коаліція ГО Покоління демократичних перетворень
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


Виконавчий директор Товариства Росiйсько-Чеченськоi дружби, Станiслав Дмитрieвський – можливий в’язень сумлiння

17 листопада, 2005 р.

    Станiславу Дмитрieвському загрожуe п’ятирiчне ув’язнення за його рiшення опублiкувати статтi написанi колишнiм чеченським
    сепаратистським лiдером та його довiреною особою. Станiслав Дмитрieвський – виконавчий директор Товариства Росiйсько-Чеченськоi
    Дружби (ТРЧД) та головний редактор газети Правозахист, що видаeться ТРЧД спiльно з iншою правозахисною органiзацieю з Нижнього
    Новгорода. Мiжнародна Амнiстiя занепокоeна тим, що кримiнальне переслiдування e порушенням свободи слова та може бути частиною
    процесу переслiдування, нацiленого на припинення роботи Товариства.
    Якщо Станiслава Дмитрieвського буде засуджено за цими звинуваченнями, Мiжнародна Амнiстiя визнаe його в’язнем сумлiння. Мiжнародна
    Амнiстiя закликаe до зняття звинувачень. Перше слухання справи призначено на 16 листопада. Предметом кримiнального розслiдування e
    заява до Eвропейського Парламенту з проханням мiжнародного визнання сучасного чеченського конфлiкту «актом геноциду росiйського
    уряду проти чеченцiв». Заява, написана чеченським лiдером сепаратистiв Асланом Масхадовим, була опублiкована в квiтнi-травнi 2004
    року в газетi Правозахист. Ця газета також в травнi 2004 року надрукувала заяву соратника Масхадова Ахмеда Закаeва до росiйського
    народу не переобирати президентом краiни Владiмiра Путiна.
    «…пiдбурення до ненавистi чи ворожнечi, а також приниження людськоi гiдностi на пiдставi статi, раси, нацiональностi, мови,
    походження, релiгii, так само як i належностi до будь-якоi соцiальноi групи, висловленi публiчно або за допомогою засобiв масовоi
    iнформацii… та iз застосуванням своei посадовоi влади».
    Мiжнародна Амнiстiя вважаe, що цi двi опублiкованi статтi не мiстять жодного пiдбурювання до ненавистi чи ворожнечi або iнших форм
    насильства. Статтi скорiше критикують полiтику росiйського уряду, нiж висловлюють будь-яку критику самим росiянам, та мiстять
    заклики до мирного вирiшення конфлiкту. Основна полiтика роботи ТРЧД, редакторська полiтика газети Правозахист та особиста позицiя
    Станiслава Дмитрieвського – повне заперечення насильницьких методiв у вирiшеннi чеченського конфлiкту. Це очевидно з установчих
    документiв ТРЧД, характеру опублiкованих статей та численних заяв, зроблених Станiславом. Бiльше того, Станiслав Дмитрieвський
    повiдомив Мiжнароднiй Амнiстii, що мав декiлька причин опублiкувати цi статтi:
    - статтi чiтко стосувалися питань громадського iнтересу, громадяни Росii мають право знати думку другоi сторони конфлiкту, яка не
    висвiтлена загальною кiлькiстю засобiв масовоi iнформацii;
    - обидвi статтi стосувалися закликiв до мирних переговорiв задля закiнчення конфлiкту;
    - статтi не мiстили жодних закликiв до насильства.
    Британському адвокату, який мав спостерiгати за судовим процесом у Нижньому Новгородi, 15 листопада було вiдмовлено у в’iздi до
    Росiйськоi Федерацii. Бiлл Боурiнг, юрист, професор з прав людини та мiжнародного права Лондонського Унiверситету Метрополiтен, за
    повiдомленнями був затриманий без пояснень прикордонниками на шiсть годин в московському аеропорту Шеремет’eво-2, та пiзнiше
    посаджений на зворотнiй лiтак до Сполученого Королiвства. Бiлл Боурiнг мав при собi дiйсну багаторазову вiзу та листи з
    акредитацieю, як спостерiгач за процесом, вiд Frontline Defenders, неурядовоi органiзацii, яка займаeться захистом прав
    звинувачуваних правозахисникiв та Комiтету Юристiв Прав Людини Англii та Уельсу.
    ТРЧД – неурядова органiзацiя, яка проводить монiторинг порушень прав людини в Чечнi та iнших частинах Пiвнiчного Кавказу. Персонал
    i волонтери в Нижньому Новгородi та регiонi Пiвнiчного Кавказу видають щоденнi прес-релiзи, якi поширюються в рамках проекту
    органiзацii – Росiйсько-Чеченське Iнформацiйне Агентство. Прес-релiзи стосуються «зникнень» та iнших серйозних порушень прав
    людини. Також органiзацiя видаe газету Правозахист разом iз Товариством прав людини Нижнього Новгороду, та проводить гуманiтарнi
    iнiцiативи для осiб, постраждалих вiд конфлiкту на Пiвнiчному Кавказi. Наприклад, органiзовуe медичну допомогу та вiдпочинок в iнших
    регiонах Росii для дiтей жертв конфлiкту.
    Впродовж декiлькох мiсяцiв Мiжнародна Амнiстiя висловлюe своe занепокоeння очевидною кампанieю переслiдування та звинувачення
    членiв ТРЧД, як повiдомляють за iх правозахисну дiяльнiсть. Разом iз кримiнальним розслiдуванням стосовно Станiслава Дмитрieвського,
    органiзацiю постiйно перевiряють податковi органи та вiддiл реeстрацii Мiнiстерства Юстицii. Одночасно, Станiслав Дмитрieвський i
    його колега, Оксана Челишева отримували погрожуючi листiвки, розповсюдженi в цьому роцi у Нижньому Новгородi. Оксана Челишева –
    заступник виконавчого директора ТРЧД, редактор Росiйсько-Чеченського Iнформацiйного Агентства i редактор газети Правозахист.
    Листiвки звинувачують правозахисникiв у тому, що вони «зрадники» та прихильники «терористiв». Мiлiцiя розпочала розслiдування щодо
    розповсюдження листiвок, але нiчого не вiдомо.
    
    Для бiльш детальноi iнформацii звертайтеся, будь-ласка,
    до штаб-квартири МА в Лондонi +44 207 413 5511 or +44 7831 640 170,
    Прес-секретар по Eвропi та Азii Лiдiя Ароу +44 20 7413 5599, моб. +44 7771 796 350


Чи підтримуєте ви приватизацію сільгоспземель?
Так
Ні
Треба подовжити мораторій