Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

ІСАР «Єднання»
Ресурсний центр ГУРТ
ГО Громадянська палата міста Києва
Журнал
Коаліція ГО Покоління демократичних перетворень
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


Європейська Комісія активно сприяє захисту прав дітей в Україні

27 серпня, 2006 р.

    Ключовою ініціативою у цій сфері є Проект ЄС “Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей”, що триває з квітня 2005 року. Проект здійснюється консорціумом, очолюваним благодійною організацією “Кожній дитині”.
    Ця ініціатива, фінансована Європейським Союзом, прагне зменшити кількість дітей, які перебувають у державних закладах опіки, створити дітям умови для виховання у сім’ях та вдосконалити нормативно-законодавчу базу впровадження ефективних соціальних технологій. Сьогодні це зможуть забезпечити створені в рамках Проекту спеціалізовані соціальні служби. Служби уже почали діяти у 32 районах і містах Київської області.
    Кожна з цих служб покликана зберегти або створити родину дитині. Зокрема, служби раннього втручання (СРВ) і служби підтримки сім’ї (СПС) працюють переважно в профілактичному напрямі, запобігаючи розпаду біологічних сімей. Служби супроводу сімейних форм виховання (ССФВ) діють задля того, аби дати можливість дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, виховуватись у сімейному колі.
    Пропагування створення прийомних сімей та усиновлення, підготовка та підтримка таких явищ - основне завдання ССФВ. Саме завдяки успішно проведеним інформаційним кампаніям, організованим соціальними працівниками служб у 2006 році, 120 мешканців Київської області виявили бажання створити прийомну сім`ю чи всиновити дитину. 10 сімей уже розпочали навчання, 5 із них рекомендовано для оформлення статусу прийомних батьків чи усиновлювачів.
    СПС працюють у 31 районі та місті області і надають допомогу сім`ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. У поточному році ці служби взяли під супровід 837 проблемних сімей. 60 соціальних працівників працюють у 31 СРВ, що займаються попередженням відмови матерів від новонароджених дітей. У поточному році в області було зафіксовано 27 спроб такої відмови, 8 з них успішно попереджено, 13 жінок написали заяви на тимчасове влаштування дитини до дитячого закладу.
    Це лише перші результати реалізації Проекту. Попереду ретельна праця на місцях, робота з конкретними сім`ями, допомога конкретним дітям.
    Детальнішу інформацію про Проект ЄС “Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей”, що здійснюється за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні, можна отримати на веб-сайті ПБО “Кожній дитині” в Україні www.everychild.org.ua
    Бенефіціар проекту: Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді.
    Пілотний регіон: Київська область.
    Европейская Комиссия активно содействует защите прав детей в Украине
    Ключевой инициативой в этой сфере является Проект ЕС «Развитие интегрированных социальных служб для уязвимых семей и детей», который осуществляется с апреля 2005-го года. Проект реализуется консорциумом, возглавляемым организацией «Каждому ребенку».
    Целью этой инициативы, финансируемой Европейским Союзом, является уменьшение количества детей, пребывающих в учреждениях государственной опеки, создание условий для воспитания детей в семьях и усовершенствование нормативно-законодательной базы внедрения эффективных социальных технологий. На сегодняшний день подобных результатов могут достичь созданные в рамках Проекта специализированные социальные службы. Службы уже начали действовать в 32 районах и городах Киевской области.
    Целью каждой из этих служб является сохранение или создание семьи для ребенка. В частности, службы раннего вмешательства (СРВ) и службы поддержки семьи (СПС) работают преимущественно в профилактическом направлении, предупреждая распад биологических семей. Службы сопровождения семейных форм воспитания (ССФВ) направлены на то, чтобы дать возможность детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, воспитываться в семейном кругу.
    Пропагандирование создания приемных семей и усыновления, подготовка и поддержка таких явлений – основное задание ССФВ. Именно благодаря успешным информационным кампаниям, организованным социальными работниками служб в 2006-м году, 120 жителей Киевской области выразили желание создать приемную семью или усыновить ребенка. 10 семей уже начали обучение, 5 из них получили рекомендацию для оформления статуса приемных родителей или усыновителей.
    СПС работают в 31 районе и городе области и оказывают помощь семьям, пребывающим в сложных жизненных условиях. В нынешнем году эти службы взяли под свою опеку 837 неблагополучных семей. 60 социальных работников работают в 31 СРВ, занимающихся предотвращением отказа матерей от новорожденных детей. В текущем году в области были зафиксированы 27 попыток такого отказа, 8 из них успешно предотвращены, 13 женщин написали заявление с просьбой временно поместить ребенка в детском учреждении.
    Это лишь первые результаты реализации Проекта. Впереди кропотливая работа на местах, работа с конкретными семьями, помощь конкретным детям.
    Более детальную информацию о Проекте ЕС «Развитие интегрированных социальных служб для уязвимых семей и детей», осуществляемого при поддержке Представительства Европейской Комиссии в Украине и Беларуси, вы можете получить на веб-сайте ПБО «Каждому ребенку» в Украине: www.everychild.org.ua


Чи підтримуєте ви приватизацію сільгоспземель?
Так
Ні
Треба подовжити мораторій