Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верховенство права” оголошує у 2007 році наступні конкурси.

19 квітня, 2007 р.

    Місія Фонду — фінансово та організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки важливих для його розвитку громадських ініціатив. Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) нині фінансово підтримує проекти і програми, що посилюють вплив громадянського суспільства в Україні, зокрема, сприяють становленню верховенства права, розвиткові незалежних засобів масової інформації, інформаційних ресурсів для відкритого суспільства, освіті, перекладу найкращих творів світової суспільно-гуманітарної думки, реформам у сфері охорони здоров'я, розвиткові національних меншин та їх інтеґрації в суспільство України.
    Мета програми “Верховенство права” — підтримка ініціатив громадянського суспільства, що спрямовані на захист прав людини та основоположних свобод, сприяння знаходженню консенсусу між зацікавленими суб’єктами щодо реалізації інституційних реформ у правовій системі держави.
    
    1. Конкурс: "Захист прав людини через механізми адміністративної юстиції"
    
    Мета конкурсу: проведення комплексних заходів, спрямованих на судовий захист прав людини від дій та бездіяльності органів державної влади, їх посадових та службових осіб.
    Учасники конкурсу: недержавні організації.
    
    Пріоритети конкурсу:
    
    Проектна пропозиція має передбачати такі заходи:
    • визначення кола найбільш актуальних проблем у стосунках між органами влади та громадянами;
    • аналіз існуючої судової практики з визначених організацією-виконавцем проблем;
    • ініціація адміністративних позовів до органів державної влади, щодо питань, які становлять суспільний інтерес;
    • надання правової допомоги громадянам у адміністративних справах (в тому числі представництво інтересів у суді);
    • висвітлення діяльності за проектом у ЗМІ, видання та поширення друкованих матеріалів за підсумками реалізації проекту або його етапів;
    • проведення просвітницьких заходів з питань судового захисту прав людини за допомогою механізмів адміністративної юстиції.
    
    Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, передбачають залучення широкого кола партнерів, а також включають заходи за усіма вище наведеними пріоритетами.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    Максимальний розмір гранту — 15 000 доларів США.
    Останній термін подання проектів — 28 травня 2007 року.
    Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 5 липня 2007 року.
    
    2. Конкурс: "Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади"
    
    Мета конкурсу: сприяння діяльності недержавних організацій, спрямованої на реалізацію права особи на доступ до інформації; забезпечення більшої відкритості у діяльності органів влади, їх посадових та службових осіб.
    Учасники конкурсу: недержавні організації.
    
    Умови конкурсу:
    • ініціювання подання інформаційних запитів (відповідно до Закону України "Про інформацію") та звернень громадян (відповідно до Закону України "Про звернення громадян") про надання інформації, що становить суспільний інтерес;
    • здійснення аналізу відкритості влади щодо тематики запитів на підставі наданих відповідей;
    • судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, бездіяльності влади через ненадання відповідей;
    • протидія незаконному використанню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес;
    • висвітлення діяльності за проектом у ЗМІ, видання та поширення друкованих матеріалів за підсумками реалізації проекту або його етапів;
    • проведення просвітницьких заходів з питань відкритості діяльності влади, реалізації права на доступ до інформації.
    
    Інформаційні запити та звернення мають бути узгодженими за тематикою, спрямованими до тих органів влади, що мають у своєму розпорядженні (або повинні мати згідно законодавства) відповідну інформацію. Адресатами мають бути як центральні, так і місцеві органи влади.
    Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, що становить суспільний інтерес, передбачають залучення широкого кола партнерів, передбачають діяльність за всіма вище наведеними пріоритетами.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    Максимальний розмір гранту — 12 000 доларів США.
    Останній термін подання проектів — 28 травня 2007 року.
    Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 5 липня 2007 року.
    
    
    3. Конкурс: “Моніторинг прав людини в Україні”
    
    Мета конкурсу — сприяти недержавним організаціям, діяльність яких спрямована на збір, аналіз та поширення інформації про становище з правами людини в Україні, на здійснення правопросвітницької діяльності.
    Учасники конкурсу: недержавні організації.
    
    Пріоритети конкурсу:
    • проведення тематичних моніторингів з прав людини, що включають в себе збір та аналіз інформації з обраної теми, її поширення;
    • визначення шляхів покращення ситуації, надання правової допомоги в конкретних випадках.
    
    Тематика моніторингів, що можуть бути підтримані в рамках конкурсу:
    • повага до приватного життя;
    • свобода мирних зібрань, свобода об’єднань;
    • право власності;
    • протидія расизму, ксенофобії, нетерпимості;
    • права людини в установах виконання покарань.
    
    
    Пріоритети конкурсу:
    • заходи, спрямовані на протидію та запобігання дискримiнацiї за ознакою раси, мови, релiгiї, полiтичних чи iнших переконань, нацiонального або соцiального походження, належностi до нацiональних груп, майнового стану, народження тощо;
    • здійснення порівняльного аналізу законодавства та правозастосовчої практики в Україні та державах — членах Європейського Союзу щодо дотримання прав людини і основних свобод, поширення результатів дослідження, проведення освітніх заходів, спрямованих на наближення правових норм та практики їх застосування в Україні до стандартів Ради Європи та Європейського Союзу.
    
    Перевагу буде надано проектам, що реалізуються у співпраці між організаціями
    на території різних регіонів України.
    Проекти, що передбачають діяльність аналітичного характеру, мають містити механізми поширення інформації про результати проведеної роботи.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    Середній розмір очікуваного від МФВ гранту — 12 000 доларів США.
    Максимальний розмір гранту — 20 000 доларів США.
    Останній термін подання проектів — 5 червня 2007 року.
    Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 липня 2007 року.
    
    4. Конкурс: “Підтримка інтернет - порталів з питань прав людини”
    
    
    Мета конкурсу: забезпечення вільного доступу громадськості до систематизованої інформації про права людини в Україні.
    Учасники конкурсу: недержавні неприбуткові організації що займаються питаннями забезпечення прав людини в Україні, засоби масової інформації.
    
    Завдання конкурсу:
    розширення можливостей доступу до інформації про права людини в Україні шляхом створення та підтримки тематичних інтернет-порталів.
    
    Тематика інтернет-порталів, що можуть бути підтримані в рамках конкурсу:
    права людини в установах виконання покарань;
    • протидія расизму, ксенофобії, нетерпимості.
    
    
    Умови конкурсу:
    • інформація тематичного інтернет порталу повинна бути системною та постійно оновлюваною;
    • інформація, що подається на порталі, повинна відображати аналітичну та практичну діяльність у сфері захисту прав людини в Україні;
    • очікувана цільова аудиторія користувачів повинна бути визначеною.
    
    Перевагу буде надано проектам, що реалізуються у співпраці між різними організаціями України.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    Максимальний розмір гранту — 20 000 доларів США.
    Останній термін подання проектів — 18 травня 2007 року.
    Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 5 липня 2007 року.
    
    
    5. Конкурс “Участь недержавних організацій у гуманізації кримінально-виконавчої системи України”
    
    Мета конкурсу: сприяння реалізації громадських ініціатив, що спрямовані на підтримку процесу гуманізації пенітенціарної системи в Україні на основі міжнародних стандартів в галузі прав людини.
    
    Учасники конкурсу: недержавні неприбуткові організації, що співпрацюють із державними установами і службами та займаються проблемами засуджених осіб.
    
    Пріоритети конкурсу:
    • моніторинг діяльності спостережних комісій та піклувальних рад, розробка пропозицій щодо вдосконалення механізмів їхнього функціонування;
     аналіз нормативних актів Державного департаменту з питань виконання покарань на їх відповідність положенням Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод;
     сприяння практичному застосуванню персоналом установ виконання покарань міжнародних стандартів у галузі діяльності пенітенціарної системи;
    • впровадження елементів пробації та відновлювального правосуддя у кримінальному судочинстві;
    • запровадження ювенальної юстиції;
    
    Умови конкурсу:
    Перевагу буде надано проектам, що подані кількома організаціями, отримали згоду Державного департаменту України з питань виконання покарань чи його регіональних управлінь на виконання проекту в пенітенціарних установах, а також спрямовані на системне вирішення комплексу завдань гуманізації пенітенціарної системи.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    Максимальний розмір гранту — 12 000 доларів США.
    Останній термін подання проектів — 6 червня 2007 року.
    Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 липня 2007 року.
    
    
    
    Міжнародний фонд “Відродження” спільно з “Фондом Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” оголошують конкурс:
    “Впровадження діяльності юридичних клінік у роботу вищих навчальних закладів та механізми правової допомоги населенню
    
    Мета спільної ініціативи — сприяти правовому захисту соціально вразливих верст населення, а також вдосконаленню навчально-практичних аспектів вищої юридичної освіти, що передбачає збагачення світогляду та вдосконалення принципів роботи молодих юристів і студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей в сфері правозахисту.
    
    Мета конкурсу: сприяти розвитку юридичних клінік України, зміцненню і розширенню їхньої мережі та інтеграції даної діяльності у навчально-практичний процес вищих навчальних закладів України при підготовці студентів за напрямом правознавство.
    
    Учасники конкурсу:
    • вищі навчальні заклади України (3-4-го рівня акредитації), що готують спеціалістів за напрямом “Правознавство”;
    • юридичні клініки у формі неурядових організації, що співпрацюють з адміністраціями вищих навчальних закладів за даним напрямом.
    
    Пріоритети конкурсу:
    • узагальнення навчально-методичної бази, спецкурсів, навчальних планів юридичної клінічної програми попередніх років та представлення механізмів їх імплементації у навчальний процес підготовки юристів;
    • розробка механізмів залучення юридичних клінік до системи безоплатної правової допомоги та правової освіти населення;
    • підтримка ініціатив щодо консолідації та розширення мережі юридичних клінік України, узагальнення планів розвитку юридичного клінічного руху в Україні;
    • розробка стандартів вищої юридичної освіти, у відповідності до нинішніх викликів і потреб суспільства та Болонського процесу;
    • розширення видів правопросвітницької діяльності юридичної клінічної програми у відповідності до завдань та можливостей вищої школи (як то діяльність юридичних клінік у сфері захисту прав пацієнтів, “практичне право” у школах).
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.
    Максимальний розмір очікуваного ґранту — 7 000 доларів США.
    Останній термін подання проектів до МФВ — 8 червня 2007 року.
    Результати розгляду проектів будуть оголошені 9 липня 2007 року.
    
    Загальний бюджет конкурсів програми - 410 000 доларів США
    
    ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ 1 РІК.
    ВІД ОДНОГО АПЛІКАНТА НА КОЖЕН КОНКУРС МОЖЕ БУТИ ПОДАНО НЕ БІЛЬШЕ ОДНОГО ПРОЕКТУ.
    
    КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”:
    • відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;
    • прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, реформи практичної юридичної освіти, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;
    • передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;
    • практична спрямованість результатів проектів;
    • досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;
    • реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
    • зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.
    
    ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!:
    • Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
    • Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
    • Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
    • Надіслані факсом та електронною поштою проекти не розглядатимуться.
    • Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
    • Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
    • Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.
    • Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.
    
    Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду й надсилаються поштою на адресу:
    Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,
    Відділ управління проектами.
    
    Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.
    
    ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:
    
    1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:
    Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;
    2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua
    3. У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці “Контакти”)
    
    КОНТАКТНІ ОСОБИ:
    
    Роман Романов, директор програми
    Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua
    
    Маркіян Дулеба, менеджер програми
    Електронна пошта: duleba@irf.kiev.ua
    
    Ліана Мороз, координатор програми
    Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua
    
    Василина Яворська, координатор програми
    Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua
    
    Тел: (044) 482-03-63
    Факс: (044) 486-76-29


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю