Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

ІСАР «Єднання»
Ресурсний центр ГУРТ
ГО Громадянська палата міста Києва
Журнал
Коаліція ГО Покоління демократичних перетворень
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


10 липня 2007 р. у приміщенні Центру сприяння інституційному розвитку державної служби

18 липня, 2007 р.

    Адміністративного офісу програми Twinning було проведене друге засідання Робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning (Робоча група).
    Київ, 13 липня 2007 р.
    У засіданні взяли участь члени Робочої групи та спостерігачі: Т. В. Мотренко, начальник Головного управління державної служби України, керівник Робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning; Елен Крей, керівник Управління програм технічної допомоги в Україні / координатор з питань співпраці Представництва Європейської Комісії в Україні, В. Т. Пятницький, заступник Міністра економіки України, заступник керівника Робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning, Ремі Дюфло, керівник третього операційного відділу Представництва Європейської Комісії в Україні; А. В. Вишневський, директор Центру сприяння інституційному розвитку державної служби / Адміністративного офісу програми Twinning; Н. В. Рябцева, директор Департаменту співробітництва з Європейським Союзом Міністерства економіки України; О. В. Посадська, радник Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України; Т. В. Ковтун, заступник директора Центру сприяння інституційному розвитку державної служби; А. Д. Руда, начальник відділу координації програми Twinning Центру сприяння інституційному розвитку державної служби; д-р Янош Законі, керівник проекту ЄК-Тасіс «Впровадження інструменту Twinning в Україні»; Т. В. Гайдаренко, ключовий експерт проекту ЄК-Тасіс «Впровадження інструменту Twinning в Україні»; В. В. Кучинський, експерт проекту ЄК-Тасіс «Впровадження інструменту Twinning в Україні».
    Метою засідання було затвердження довготермінових пріоритетів впровадження інструменту Twinning на період 2008 – 2011 років; обговорення шляхів вирішення проблемних питань щодо впровадження інструменту Twinning, у тому числі на регіональному рівні, і затвердження Індикативного списку проектів Twinning.
    Учасники засідання обговорили такі основні питання:
    ° можливості прискорення процесу переходу України до децентралізованого управління допомогою ЄС та посилення ролі Адміністративного офісу програми Twinning у координації впровадження інструменту Twinning;
    ° необхідність прискорення розгляду та надання рекомендацій європейською стороною до проектної документації;
    ° перспективи та можливості побудови комплексної системи управління проектами Twinning на всіх етапах;
    ° можливості залучення експертів з питань Twinning і TAIEX, що працюють в Україні, до організації впровадження цих інструментів у таких країнах Європейської політики сусідства і партнерства як Молдова, Грузія, Вірменія та Азербайджан;
    ° можливості впровадження інструменту Twinning на регіональному рівні;
    ° основні результати проведеної роботи.
    Учасники засідання зазначили, що шляхом подолання затримок з європейської сторони процесу розгляду та надання рекомендацій до проектної документації, поданої українською стороною, повинно стати спрощення та вдосконалення процесу підготовки проектів Twinning, наприклад, подання та розгляд проектів пакетами. Питання покращення системи моніторингу підготовки проектів були визначені як пріоритетні для Представництва Європейської Комісії, яке є зацікавленою стороною, зокрема, в частині фінансування проектів. Члени Робочої групи від Представництва Європейської Комісії в Україні підтримали Список пріоритетів впровадження інструменту Twinning та пропозицію Адміністративного офісу програми Twinning щодо підготовки пілотного проекту Twinning для Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, реалізація якого сприятиме зміцненню структури та посиленню інституційної спроможності новоствореного органу. На думку учасників заходу, розроблення єдиної політики й використання стратегічного підходу – це необхідні кроки до успіху у сфері впровадження інструменту Twinning на регіональному рівні.
    Було погоджено, що необхідно вважати перелік довготермінових пріоритетів впровадження інструменту Twinning „орієнтовним списком” (і відповідно змінити назву документа). Перелік важливий для спрямування практичної діяльності та закладання бази для обговорення.
    Учасники засідання погодилися, що запропоновані довготермінові пріоритети впровадження інструменту Twinning визначають основні напрямки для продовження роботи в контексті нової поглибленої Угоди між Україною та ЄС.
    Стосовно можливостей впровадження інструменту Twinning на регіональному рівні, були розглянуті результати анкетування місцевих органів виконавчої влади, представлений аналіз наявних передумов у регіонах і досвід, накопичений у цій сфері країнами-кандидатами. Запропоновано інституціоналізувати робочі відносин між Адміністративним офісом програми Twinning, проектом ЄК-Tacis „Впровадження інструменту Twinning в Україні” та Представництвом Європейської Комісії в Україні з метою вирішення оперативних питань процесу впровадження інструменту Twinning.
    Члени Робочої групи прийняли рішення про підтримання затвердження Орієнтовного списку довготермінових пріоритетів впровадження інструменту Twinning на період 2008 – 2011 років:
    ° Митні справи – подолання корупції та впровадження сучасних технічних процедур, що підтримують вступ України до європейської мережі постачання в організаційному аспекті;
    ° промислова стандартизація продукції – відповідність стандартам ЄС першочергової важливості, а також впровадження запропонованого ЄС плану досягнення високого рівня гармонізації та взаємного визнання стандартів до 2011 року;
    ° аграрна та харчова промисловість – відповідність санітарним та фітосанітарним стандартам ЄС для надання Україні можливості експортувати відповідні товари до ЄС;
    ° конкуренція – посилення політичної незалежності регулятивних органів, що опікуються питаннями захисту конкуренції і здійснюють контроль у сфері державної допомоги;
    ° державні закупівлі – відповідність стандартам ЄС та СОТ;
    ° фінанси – відокремлення від Уряду внутрішніх монопольних повноважень відповідно до регулятивних норм ЄС;
    ° транспорт – наближення до стандартів ЄС, особливо щодо повітря (мається на увазі повне включення України до „Єдиного Європейського Неба” до 2010 року) та автомобільного транспорту (інтеграція України до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) та ринків транспортних послуг ЄС;
    ° телекомунікації – нормативне забезпечення функціонування регуляторного органу у сфері телекомунікацій та розподіл функціональних повноважень між секторальним регулятором і Антимонопольним комітетом України;
    ° енергетика – відповідність технічним та регуляторним стандартам ЄС для сполучення України з електричними мережами ЄС та Південної Європи, наближення до стандартів ЄС у сфері регулювання енергетичного сектору, розроблення та реалізація національної енергетичної політики, яка б відображала національні інтереси України та відповідала аналогічним стандартам ЄС для забезпечення зростання видобутку енергетичних ресурсів та їхнього оптимізованого споживання й диверсифікації джерел енергії;
    ° послуги – забезпечення ефективної діяльності незалежних та компетентних установ нагляду відповідно до міжнародно-визнаних стандартів;
    ° корпоративне управління – наближення до європейських стандартів та забезпечення належного впровадження законодавства для акціонерних компаній, зокрема, щодо захисту прав міноритарних акціонерів, обов’язкової звітності та стандартів аудиту;
    ° охорона навколишнього середовища – поступове наближення до “acquis communautaire” ЄС у сфері навколишнього середовища (наприклад, щодо спільної політики у реалізації Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу);
    ° охорона праці – покращення стандартів безпеки праці, впровадження системи страхування відповідальності роботодавця та взаємного визнання професійної кваліфікації між Україною та ЄС, координація систем соціального захисту;
    ° захист прав інтелектуальної власності;
    ° охорона здоров’я
    ° юстиція та внутрішні справи.
    Нові пропозиції щодо проектів Тwinning надійшли від Вищого адміністративного суду України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, Державного агентства з інвестицій та інновацій України (Українського центру сприяння іноземному інвестуванню). Учасники запропонували також ініціювати проекти у сфері ветеринарії, санітарії та фітосанітарії у відповідних центральних органах виконавчої влади України.
    Прийнято рішення доопрацювати в тижневий термін Орієнтовний список довготермінових пріоритетів впровадження інструменту Twinning та Індикативний список проектів Twinning. Учасники наголосили на необхідності проведення широкої “policy campaign” з популяризації ідеї Twinning, розрахованої спочатку на вузьку, а потім більш широку аудиторію.
    По додаткову інформацію звертайтеся:
    Олена Трощинська, експерт з інформаційних питань


Чи порушуються державою права людини під час дії карантину?
Так
Ні
Це є необхідністю