Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

ІСАР «Єднання»
Ресурсний центр ГУРТ
ГО Громадянська палата міста Києва
Журнал
Коаліція ГО Покоління демократичних перетворень
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


Жінок на Прикарпатті більше ніж чоловіків, проте заробляють вони меньше.

19 липня, 2007 р.

    Розпорядженням Івано-Франківської облдержадміністрації схвалено обласну Програму з утвердження гендерної рівності в суспільстві на 2007-2010 роки та внесено її на затвердження обласною радою.
    
    Згідно «обгрунтування доцільності розроблення програми», «рівність можливостей – це не лише правова, а й соціально-економічна, культурна проблема. Без її розв’язання, тобто без подолання економічної і соціальної залежності жінки від чоловіка, умов, які її породжують та відтворюють, розвитку культури неможливе реальне забезпечення рівності прав».
    
    Чисельність постійного населення Івано-Франківщини станом на 1 січня 2007 року становила 1382,6 тис. осіб. Частка жінок у загальній кількості за останні 15 років не змінилась і становить 52,9%, або 730,9 тис., в тому числі в міській – 309,7 тис. та в сільській місцевості – 421,2 тис. осіб.
    
    Аналіз вікової структури показує, що у вікових групах до 39 років чисельність чоловіків більша, ніж жінок (за 2006 рік народилося 8150 дівчаток і 7663 хлопчиків — ЗІК). Однак, починаючи з 40 років і далі, жінки за чисельністю випереджають чоловіків. Спостерігається нерівномірність у кількості чоловіків і жінок у працездатному віці та старшому за працездатний.
    
    Зокрема, у працездатному віці чоловіків на 7,1 % більше, ніж жінок цієї вікової групи, а у віці старшому за працездатний жінок у 2,3 рази більше, ніж чоловіків. Внаслідок таких диспропорцій у цілому в області на 1000 жінок припадає 892 чоловіки. При цьому, медіанний вік жінок складає 39 років проти 34 — у чоловіків.
    
    Є різниця і в тривалості життя чоловіків і жінок. У середньому жінки живуть 75 років, тоді як чоловіки – 65.
    
    За статевою ознакою загальна кількість працюючих на підприємствах, в установах, організаціях розподілялась майже порівну, проте за сферами прикладання праці існують суттєві відмінності. Жіноча праця більш поширена в нашій області у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги, освіти, де питома вага жінок у 2006 році становила 80,9 % і 72,7 % відповідно, у сфері обслуговування готелів і ресторанів – 68,2 %, фінансових установах – 65,9%, у державному управлінні – 63,8%.
    
    Чоловічими сферами прикладання праці традиційно залишаються лісове (81,2%), рибне господарство (75,4 %), будівництво (82,8 %), добувна промисловість та оброблення деревини і виробів з деревини (81,8 % і 76,2 % відповідно).
    
    У більшості видів економічної діяльності це зв’язано з умовами праці, зокрема забороною використання праці жінок на особливо важких та шкідливих роботах, хоча серед працюючих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, у 2006 році 27 % становили жінки. Серед потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, кожним п’ятим потерпілим була жінка. Майже дві третини жінок (63 %) одержали виробничі травми через організаційні причини.
    
    У 2006 році коефіцієнт валового обороту робочої сили серед жінок (відношення кількості прийнятих та вибулих до середньооблікової кількості працівників відповідної статі-ЗІК) був удвічі нижчим і становив 31,4 % проти 64,2 % у чоловіків. Порівняно з 2005 роком цей показник у жінок знизився, а у чоловіків – зріс. Як за рівнем прийому, так і за рівнем звільнення чоловіки домінують над жінками.
    
    За даними центру зайнятості у 2006 році серед незайнятих громадян, які були вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва, більше половини (57,6 %) становили жінки. Серед звільнених за власним бажанням жінки склали 43,1 %. Трохи більше третини жінок (37,8 %), які звернулися до служби зайнятості за допомогою у пошуках роботи, у 2006 році були працевлаштовані.
    
    Серед працюючих в області з вищою освітою майже дві третини (61,4%) – жінки. Рівень оплати праці жінок в області у 2006 році на 27,5% був нижчим, ніж у чоловіків і становив 784 грн. на місяць.
    
    У промисловості заробітна плата жінок становила у 2006 році 68,5% зарплати чоловіків, у торгівлі – 78,6 %, навіть у сферах, де понад три чверті працюючих складають жінки (фінансова діяльність, освіта, охорона здоров’я), вона також нижча, розрив у оплаті праці складає 28,9-6,4%.
    
    Серед загальної кількості державних службовців області переважають жінки, водночас їхнє представництво значно зменшується відповідно до підвищення категорії посад: чим вища посада, тим менше можливостей має жінка зайняти її або, навпаки, невисокі посади, причому не тільки управлінські, обіймають саме жінки.
    
    Так, складаючи переважну частину в загальній кількості працюючих в органах виконавчої влади (73,5%) та місцевого самоврядування (72%), відсоток жінок на вищих керівних посадах в області значно нижчий.
    джерело: zik.com.ua


Чи порушуються державою права людини під час дії карантину?
Так
Ні
Це є необхідністю