Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

ІСАР «Єднання»
Ресурсний центр ГУРТ
ГО Громадянська палата міста Києва
Журнал
Коаліція ГО Покоління демократичних перетворень
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


Видання звіту "СТАН КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ".

20 липня, 2007 р.

    У звіті розміщено результати загальнонаціонального дослідження 2007 року (скорочена версія). Дослідження "Стан корупції в Україні" є складовою частиною проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні"(Рromoting Active Citizen Engagement (РАСЕ) іn Сombating Corruption in Ukraine). ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЬОГО проекту спрямовано на підтримку незалежного громадського моніторингу та розширення й поглиблення громадської участі у боротьбі з корупцією в Україні. Дослідження було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) за фінансової підтримкм Агентства США з міжнарого розвитку (USAID) у січні-квітні 2007 року під керівництвом Менеджмент Системз Інтернешнл (МSІ). У цьому звіті подано головні результати опитування громадської думки щодо корупції в Україні.
    Одним з головних завдань дослідження було одержати вихідні дані для різних компонентів Порогової програми для України (ППУ) Корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС). Програму втілює уряд України, коор динуючи зусилля з USAID та МСС. ППУ було узгоджено й підписано на початку грудня 2006 року. USAID підтримує програми, які втілює ППУ МСС протягом першого кварталу 2007 року. Головні компоненти ППУ наведено нижче.
    1. Посилення громадського моніторингу за корупцією та протистояння корупції з боку громадянського
    суспільства. Цей компонент спрямований на зменшення можливостей для корупції на основі стиму¬
    лювання громадянського суспільства до ефективнішого контролю за діяльністю уряду та адвокацію
    реформ.
    2. Судова реформа. Серед іншого, діяльність у цьому напрямі сприятиме залученню більш професійних
    кадрів - суддів, працівників суду та нотаріусів.
    3. Система надання державних послуг та етика в органах влади. Цей компонент спрямований на ство¬
    рення систем для посилення підзвітності урядовців.
    4. Вдосконалення та посилення регулятивних норм та процедур. Цей компонент спрямований на зміну
    правових і регуляторних рамок майнових транзакцій, реформу дозвільної системи, раціоналізацію
    системи компетенції та відповідальності посадових осіб, а також раціоналізацію відповідних процедур
    з метою знизити рівень корупції.
    5. Боротьба з корупцією у вищих навчальних закладах. Метою цього компонента є знизити рівень коруп
    ції у вищих навчальних закладах на основі запровадження правових рамок для використання системи
    тестування при вступі до вищого навчального закладу, а також розробки дієвої системи безпеки при
    опрацюванні результатів тестування та забезпечення того, що 100 % студентів пройдуть через систе¬
    му тестування і що при цьому тестові центри будуть функціонувати належним чином.
    Опитування в межах базового дослідження проводилося для визначення природи та рівнів корупції на вищезазначених пріоритетних, а також в інших напрямках.


Чи порушуються державою права людини під час дії карантину?
Так
Ні
Це є необхідністю