Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


В Донецьку проходить конкурс програм.

14 листопада, 2007 р.

    УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПРОГРАМ, РОЗРОБЛЕНИХ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, СТОСОВНО ДІТЕЙ, МОЛОДІ, ЖІНОК ТА СІМ’Ї НА 2007 РІК
    
    
    Проведення обласного конкурсу передбачено розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.10.2003 № 643 “Про затвердження Порядку проведення обласного конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї”.
    
    І. Теми конкурсу та пріоритетні соціальні проблеми, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм громадських організацій.
    
    1.Відродження національних родинних традицій, підвищення авторитету української сім’ї, попередження насильства у сім’ї, запобігання торгівлі жінками та дітьми, сприяння гендерній рівності.
    
    2.Соціальний супровід багатодітних, неповних та неблагополучних сімей, підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
    
    3.Сприяння вирішенню проблем зайнятості молоді. Підтримка підприємницьких ініціатив.
    
    4.Сприяння соціальному становленню та розвитку студентської молоді.
    
    5.Попередження негативних проявів та пропаганда здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі.
    
    6.Соціально-правовий захист дітей та молоді, попередження бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх.
    
    7.Підтримка творчих ініціатив дітей та молоді, сприяння їх змістовному дозвіллю, відпочинку та оздоровленню.
    
    8.Формування політико-правової культури молоді, лідерських якостей, заохочення молоді до активної участі у суспільних процесах, державотворенні.
    
    9.Інформаційне забезпечення реалізації державної політики щодо дітей, молоді, сім’ї та жінок.
    
    10.Сприяння соціальному становленню, соціальній реабілітації дітей та молоді з особливими потребами.
    
    11.Поглиблення процесу інтеграції молоді до європейського співтовариства, розвиток зв’язків між молодіжними організаціями Донеччини та інших областей України, країн близького та далекого зарубіжжя.
    
    ІІ. Максимально можливі обсяги бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією (організаціями), стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, становлять до 75 % від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту.
    
    ІІІ. Обсяг конкурсної документації.
    
    Вимоги до учасників конкурсу, умови та терміни прийняття документів.
    
    1. Для участі у конкурсі допускаються проекти програм, розроблені молодіжними, дитячими та жіночими громадськими організаціями, які мають обласний статус, а також міськими та районними організаціями в разі, якщо розроблені програми передбачають обласний рівень реалізації. Для участі у конкурсі громадські організації повинні надати гарантії щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше, ніж 25 % від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту програми.
    
    2. Проект програми не допускається до подальшої участі у конкурсі у разі, коли:
    
    · подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати програму;
    · не забезпечено виконання вимог п.1 цього розділу оголошення;
    · громадською організацією, що подала проект програми, надіслано офіційного листа про відкликання проекту програми з конкурсу;
    · громадська організація, яка розробила та подала проект програми, перебуває у стадії ліквідації;
    · проект програми подано після закінчення встановленого терміну;
    · конкурсна документація подана не в повному обсязі або не відповідає вимогам п.3 цього розділу оголошення;
    · поданий проект програми не передбачає обласного або регіонального рівня реалізації.
    
    3. Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну документацію, яка має бути підготована українською мовою і складатися із:
    
    1)заявки на участь у конкурсі, складеної за формою, затвердженою управлінням;
    
    2)копії свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідченої нотаріально;
    
    3)копії статуту (положення) громадської організації;
    
    4)довідки (або копії) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4 – опп);
    
    5)копії звіту про використання коштів громадської організації за минулий рік;
    
    6)проекту програми та кошторису витрат для його реалізації за формами, затвердженими управлінням (оригінал і 2 копії);
    
    7)рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації (оригінал і 2 копії);
    
    8)двох рекомендацій від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або відповідних фахівців з проблем, на розв’язання яких спрямовано проект програми (оригінал і 2 копії);
    
    9)листів-підтверджень інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал і 2 копії).
    
    4. Громадські організації, що подали конкурсну документацію, мають право на повернення їм всього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації за умовами конкурсу. В інших випадках конкурсна документація не повертається.
    
    5. Конкурсна документація приймається до 20 січня 2007 року.
    
    IV. Час та адреса, за якою приймається конкурсна документація.
    
    Конкурсна документація приймається щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00, за адресою: м. Донецьк, б. Пушкіна, 34, облдержадміністрація, управління у справах сім’ї та молоді, к.211.
    
    Контактні телефони: (0622) 907-277, 907-291.
    Реєстрація триває до: 20-12-2007
    Форми документів, зазначені у пункті 3 розділу ІІІ цього оголошення, надаються представникам громадських організацій в управлінні у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації за адресою та у час, визначені для прийому конкурсної документації.
    
    V. Термін оголошення переможців конкурсу.
    
    Про своє рішення щодо переможців конкурсу конкурсна комісія повідомляє громадські організації у двотижневий термін з дня його винесення.Рішення щодо переможців конкурсу оприлюднюється у місячний термін з дня його винесення.
    
    Заступник начальника управління Л.І. Золкіна
    
    
    Джерело : NGO.donetsk.ua


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати