Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.

13 грудня, 2007 р.

   
    Видано Указ Президента України № 1208/2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні".
    
    УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1208/2007
    
    
    Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
    
    Ураховуючи, що масове поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки, з метою невідкладного здійснення заходів щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та відповідно до статті 102, пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
    
    1. Визнати за необхідне невідкладно здійснити спрямовані на зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції, захворюваності на СНІД та смертності від СНІДу в Україні комплексні заходи, зокрема, щодо:
    
    підвищення ефективності первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та забезпечення доступності необхідного лікування для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
    
    удосконалення міжвідомчої і міжсекторальної координації у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
    
    посилення контролю за виконанням законодавства про запобігання захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД та соціальний захист населення, а також персональної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, на яких покладено обов'язки із запобігання дальшому поширенню ВІЛ-інфекції та захворюваності на СНІД, за стан справ у цій сфері.
    
    2. Утворити Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
    
    Главі Секретаріату Президента України подати у двомісячний строк проект Положення про Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, а також пропозиції щодо персонального складу зазначеної Координаційної ради.
    
    3. Кабінету Міністрів України:
    
    1) забезпечити розроблення за участю громадських організацій, діяльність яких спрямована на боротьбу із захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні, та затвердження до 15 квітня 2008 року національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо:
    
    проведення масштабної первинної профілактики захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД, у першу чергу серед найбільш уразливих груп населення, та забезпечення доступних діагностики ВІЛ-інфекції та якісного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
    
    проведення моніторингу поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, що вживаються з метою забезпечення контролю за епідемічною ситуацією, рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні на національному і регіональному рівнях;
    
    забезпечення соціального захисту ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, членів їх сімей, а також медичних працівників та інших осіб, виконання професійних обов'язків яких пов'язане з ризиком інфікування ВІЛ;
    
    проведення наукових досліджень особливостей поширення та клінічного перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;
    
    2) здійснити у тижневий строк заходи щодо виконання зобов'язань перед Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією із впровадження програм замісної підтримуючої терапії для споживачів ін'єкційних наркотиків;
    
    3) передбачати при доопрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та при підготовці проектів законів про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки видатки у повному обсязі на реалізацію національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а також на виконання зобов'язань перед Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
    
    4) вжити у місячний строк заходів щодо забезпечення ефективної роботи Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, а також належної діяльності Центру «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» та референс-лабораторії Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України, в тому числі їх фінансування;
    
    5) забезпечити активізацію діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
    
    6) вжити у місячний строк невідкладних заходів щодо вдосконалення системи реєстрації та закупівлі лікарських засобів, у тому числі призначених для профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я про визначення їх якості;
    
    7) забезпечити вдосконалення нормативно-правового регулювання процедур закупівлі за державні кошти товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров'я;
    
    8) забезпечити виробництво соціальної реклами, спрямованої на профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу, та її розповсюдження в навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, на транспорті, в інших громадських місцях;
    
    9) забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо можливості призначення у закладах охорони здоров'я на посади лікарів-лаборантів випускників біологічних факультетів вищих немедичних навчальних закладів;
    
    10) забезпечити перегляд штатних нормативів медичного персоналу центрів (відділень) профілактики і боротьби зі СНІДом згідно з потребами, обумовленими епідемічною ситуацією та додатковим навантаженням, пов'язаним із впровадженням сучасних методів діагностики та лікування пацієнтів і відповідного клінічного моніторингу;
    
    11) вживати заходів щодо розвитку співробітництва з міжнародними донорськими організаціями у питаннях залучення міжнародної допомоги для протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
    
    4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
    
    1) передбачати під час формування проектів відповідних бюджетів видатки у повному обсязі на цільове фінансування заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
    
    2) здійснити у тримісячний строк комплекс заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров'я, а також щодо впровадження сучасних технологій, спрямованих на забезпечення безпеки донорської крові та її компонентів;
    
    3) активізувати участь засобів масової інформації у забезпеченні підвищення рівня поінформованості дітей і молоді про загрозу ВІЛ-інфекції/СНІДу, необхідність толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, у формуванні мотивації до здорового способу життя і безпечної поведінки;
    
    4) проводити широке інформування населення про мережу закладів і установ, які здійснюють профілактичну, консультаційну роботу, діагностику та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу;
    
    5) забезпечити діяльність та розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді;
    
    6) всебічно сприяти діяльності громадських та благодійних організацій, програми яких спрямовано на профілактику, догляд і підтримку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
    
    5. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту за участю Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України:
    
    забезпечити актуалізацію навчальних програм медичних, педагогічних вищих навчальних закладів та закладів післядипломної медичної, педагогічної освіти з метою вдосконалення підготовки медичних, педагогічних працівників з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;
    
    ужити додаткових заходів щодо забезпечення педагогічних і соціальних працівників інформаційно-методичними матеріалами з питань профілактики захворювання на СНІД для проведення роботи з дітьми, молодцю і батьками.
    
    6. Міністерству внутрішніх справ України здійснити комплекс заходів щодо посилення боротьби з наркобізнесом.
    
    7. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту забезпечити надання всебічної підтримки прийомним сім'ям для ВІЛ-інфікованих дітей.
    
    8. Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки України розробити рекламну кампанію, спрямовану на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, та забезпечити її проведення.
    
    Президент України Віктор ЮЩЕНКО
    
    12 грудня 2007 року
    
    Джерело : Офіційне Інтернет-представництво Президента України
    
    


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю