Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Конкурс на проведення дослідження щодо дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами.

23 грудня, 2008 р.

    ФОНД СХІДНА ЄВРОПА оголошує конкурс на проведення дослідження щодо дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами у Луганській та Львівській областях.
    Технічне завдання
    Інформація про замовника
    Фонд Східна Європа (ФСЄ) — міжнародна благодійна організація, заснована Фондом Євразія у 2007 році. Місія Фонду — сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Підтримка Фонду здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку через Фонд Євразія та іншими донорами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами. ФСЄ – член мережі Фонду Євразія. Більше інформації на www.eef.org.ua
    Інформація про проект
    В 2008 році Фонд Східна Європа розпочав проект «Кожен має право на працю: Партнерства задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами». Проект фінансується Програмою охорони прав людини та демократії Фонду стратегічних програм уряду Великої Британії та Канадським фондом підтримки місцевих ініціатив. Проект розрахований на 2 роки та має на меті покращити якість життя та довгостроковий потенціал для економічного та соціального розвитку молоді з особливими потребами (віком 15-35 років) шляхом дотримання їхнього права на працю та зайнятість. Перший етап проекту передбачає розробку та проведення моніторингового дослідження щодо дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами у Луганській та Львівській областях. Також проект включає:
    - заходи з підвищення потенціалу національних та місцевих організацій надавати послуги з працевлаштування для молоді з особливими потребами та захисту відповідних прав;
    - покращення та розширення спектру послуг з працевлаштування для молоді з особливими потребами;
    - відпрацювання механізмів ефективної місцевої співпраці між всіма зацікавленими сторонами задля покращення умов для реалізації прав на працю та зайнятість серед молоді з особливими потребами.
    В межах цього проекту Фонд Східна Європа запрошує зацікавлені організації взяти участь в конкурсі щодо розробки методології та проведення моніторингового дослідження.
    Мета дослідження
    Визначити стан дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами у Луганській та Львівській області та виробити рекомендації щодо поліпшення ситуації.
    Завдання виконавця дослідження:
    1) розробити методологію та інструментарій, які б складалися з якісних та кількісних методів дослідження;
    2) вивчити стан дотримання прав молоді з особливими потребами на працю та зайнятість в Луганській та Львівській областях;
    3) виробити рекомендації для поліпшення дотримання прав на працевлаштування та зайнятість серед молоді з особливими потребами;
    4) підготувати звіт за результатами дослідження українською мовою та резюме дослідження українською та англійською мовами;
    5) підготувати та провести презентацію результатів та рекомендацій дослідження українською мовою.
    Питання дослідження:
    1) Чи є ринок праці та виробниче середовище відкритим, інклюзивним та доступним для молоді з особливими потребами? Що саме можна змінити в механізмах реалізації прав на працю та зайнятість, щоб змінити ситуацію на краще?
    2) Якою мірою задовольняються права молоді з особливими потребами відносно всіх питань, що стосуються усіх форм зайнятості, включаючи умови прийняття на роботу, збереження роботи, просування по службі і безпечних і відповідних умов праці? Що саме можна змінити в механізмах реалізації прав, щоб змінити ситуацію на краще?
    3) З якими труднощами при працевлаштуванні та зайнятості доводиться стикатись молоді з особливими потребами та що можна зробити, щоб покращити ситуацію?
    4) Які проблеми адаптації виникають у молодих людей на початку зайнятості? Які механізми можна застосовувати, щоб змінити ситуацію на краще?
    5) Якою мірою задовольняються права молоді з особливими потребами нарівні з іншими на справедливі і сприятливі умови праці, включаючи рівні можливості і рівну винагороду за працю рівної цінності, безпечні і відповідні умови праці? Що саме можна змінити в механізмах створення та дотримання умов, щоб змінити ситуацію на краще?
    6) Якою мірою забезпечується здійснення трудових прав молоді з особливими потребами нарівні з іншими? Що саме можна змінити, щоб покращити ситуацію?
    7) Якою мірою молодь з особливими потребами має можливість ефективного доступу до програм професійної орієнтації, служб працевлаштування та професійного і безперервного навчання? Чи є вони доступними/пристосованими саме для цієї групи? Що саме можна змінити, щоб зробити їх більш доступними та пристосованими?
    8) В якій мірі молодь з особливими потребами має доступ до освітніх та інформаційних програм щодо працевлаштування? Яких саме програм? Чи задовільна якість таких програм та чи відповідають вони потребам молоді? Які потреби щодо навчання та отримання інформації щодо працевлаштування має молодь з особливими потребами? Що саме можна змінити, щоб покращити задоволення цих потреб?
    9) Які потреби мають працівники соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів зайнятості, громадських організацій, які надають інформаційні, освітні, профорієнтаційні послуги цій категорії молоді? Що саме можна змінити, щоб задовольнити ці потреби?
    10) Чи змінюються на ринку праці можливості для працевлаштування молоді з особливими потребами та їх просування по службі, а також надання допомоги у пошуку, отриманні, збереженні та поновленні роботи? Яким чином? Що саме можна змінити у механізмах реалізації прав, щоб розширити такі можливості?
    11) Які труднощі мають працедавці щодо влаштування молоді з особливими потребами? Які потреби у створенні спеціалізованих робочих місць мають працедавці? Що саме можна змінити у механізмах реалізації прав людей з особливими потребами, щоб допомогти працедавцям?
    12) Чи змінюються можливості для підприємницької діяльності серед молоді з особливими потребами? Яким чином? Що можна змінити, щоб розширити таки можливості?
    13) Чи працює молодь з особливими потребами в державному секторі? Що можна змінити у механізмах реалізації прав, щоб стимулювати службу молоді з особливими потребами у державному секторі?
    14) Чи вживаються стратегії і заходи задля стимулювання найму молоді з особливими потребами в приватному секторі? Які саме? Що можна змінити у механізмах реалізації прав, щоби стимулювати працевлаштування молодих людей з особливими потребами в приватному секторі?
    15) Чи забезпечується адаптація робочого місця для молоді з особливими потребами? Які є найбільш ефективні приклади? Чи існують програми супроводу цієї групи на робочому місці? Які мають бути програми супроводу, щоб покращити адаптацію?
    16) Чи є механізми надання підтримки/консультування роботодавців щодо створення та обладнання робочих місць для молоді з особливими потребами? Якщо так, чи працюють ці механізми?
    17) Чи існує заохочення набуття молодими людьми з особливими потребами досвіду роботи в умовах відкритого ринку праці? Як саме можна змінити механізми заохочення, щоб покращити ситуацію?
    18) Чи існують програми професійної та кваліфікаційної реабілітації зі збереженням робочих місць і поверненням на роботу молоді з особливими потребами? Як можна змінити ці механізми, щоб покращити ситуацію?
    19) Яка існує мотивація в молоді з особливими потребами щодо зайнятості? Які саме механізми можна застосовувати, щоб покращити цю мотивацію?
    Джерела інформації та респонденти:
    - нормативне та законодавче забезпечення стосовно зайнятості та праці, в тому числі людей з особливими потребами та молоді з особливими потребами;
    - державні та місцеві програми стосовно зайнятості, праці, профорієнтації, професійного навчання, підтримки індивідуальної трудової діяльності, в тому числі людей з особливими потребами та молоді з особливими потребами;
    - офіційна звітність державних центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і інших державних та місцевих органів влади;
    - молодь з особливими потребами;
    - представники державних центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, профільних неурядових організацій, роботодавців, інших профільних установ;
    - рекомендується використати метод вивчення випадків, з допомогою якого прослідкувати процес працевлаштування та перешкоди й проблеми які виникають і у молодої людини з особливими потребами, і у працівника центра зайнятості, і у роботодавця, який прийняв на роботу та організовує спеціальне робоче місце молодої людини з особливими потребами.
    Структура звіту:
    - резюме (цілі дослідження, методологія (методи, вибірка, обмеження), основні результати та висновки, рекомендації);
    - опис методології;
    - факти, що було встановлено в ході дослідження (у формі відповідей на запитання, що наведені вище);
    - висновки та рекомендації;
    - додатки (інструменти дослідження, результати опитувань (у т.ч. телефонних опитувань), протоколи фокус-груп, статистичні дані, опис випадків).
    Передбачається, що серед іншого звіт про дослідження включатиме такі дані:
    - кількість молоді з особливими потребами, які мешкають в Луганській та Львівській областях;
    - кількість та відсоток молодих людей з особливими потребами, які працюють (працездатного віку старше 18 років)
    - кількість та динаміка змін серед молоді з особливими потребами, які шукають роботу (зареєстрованих в центрах зайнятості);
    - дані щодо рівня освіти молоді з особливими потребами.
    Остаточний варіант технічного завдання буде обговорюватись з переможцем конкурсу з урахуванням часу та ресурсів, необхідних для підготовки, проведення дослідження та написання звіту та презентації. Бюджет дослідження залежатиме від остаточного технічного завдання. Результати дослідження, методологія, інструменти, звіт та презентація передаються у власність замовника.
    Передбачені користувачі дослідження
    Результати дослідження будуть презентовані громадськості. Представники державних центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, місцевих органів влади, місцевих, районних та обласних рад, а також неурядових організацій зможуть використовувати рекомендації для відпрацювання спільних стратегій та планів дій задля покращення стану дотримання прав молоді з особливими потребами на працю та зайнятість. Крім того, методологія та результати дослідження будуть використані профільними неурядовими організаціями для проведення подібних досліджень в подальшому.
    Представники Фонду Східна Європа, Програми охорони прав людини та демократії Фонду стратегічних програм уряду Великої Британії та Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив, інших установ вивчатимуть результати дослідження для подальшого планування своєї роботи у цій галузі.
    Терміни подання заявки та проведення дослідження
    Заявки на проведення дослідження приймаються до 30 грудня 2008 року. Рішення про відбір організації на проведення дослідження буде прийняте не пізніше 15 січня 2009 року. Планується, що дослідження буде проведено в лютому-березні 2009 року, звіт буде надано не пізніше 15 квітня 2009 року та результати дослідження будуть представлені не пізніше 30 квітня 2009 року.
    Вимоги до оформлення заявки
    Заявки на участь в конкурсі для проведення дослідження приймаються від зацікавлених організацій у вигляді пакета документів, який повинен містити наступне:
    - Програму дослідження (цілі, методологію, графік проведення)
    - Бюджет (у гривнях)
    - Резюме потенційних ключових експертів та виконавців дослідження
    - Список досліджень, що було проведено організацією за останні три роки
    - Приклад звіту одного з досліджень, що має відношення до тематики прав людей з особливими потребами
    Пакет документів надсилати електронною поштою на адресу ktemnenko@eurasia.kiev.ua до 30 грудня 2008 року з приміткою «Дослідження: дотримання прав на працю»
    Контактна особа:
    Ксенія Темненко
    Старший спеціаліст з моніторингу та оцінки
    Джерело : Фонд Східна Європа
    


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю