Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Тендер на проведення аудиту ВЕГО «Мама-86»

21 лютого, 2016 р.

    Всеукраїнська екологічна громадська організація «Мама-86» має намір залучити аудиторську компанію для виконання аудиторської перевірки Організації за період з 1 січня по 31 грудня 2015 року. Аудиторська перевірка має бути виконана відповідно до міжнародних стандартів аудиту, встановлених Міжнародною радою зі стандартів аудиту і забезпечення достовірності (IAASB). Аудит має проводити сторонній незалежний аудитор з необхідною кваліфікацією (дипломований бухгалтер / уповноважений дипломований бухгалтер або інший аналогічний кваліфікаційний рівень).
    
    Цілі та обсяг аудиторської перевірки
    
    Підготувати аудиторський висновок стосовно того, чи фінансова звітність Організації, зокрема Баланс, Звіт про сукупні доходи і витрати і Звіт про рух грошових коштів, що відображають фінансовий стан Організації станом на 31 грудня 2015 року та зміни її чистих активів за рік, що завершується 31 грудня 2015 року, точно та в усіх істотних аспектах.
    Підготувати аудиторський висновок стосовно Звіту про надходження та використання коштів за Договором з Шведським агентством міжнародного розвитку (SIDA) № 55070058 від 23 вересня 2014 року.
    На основі зазначених вище даних скласти висновок щодо стану системи внутрішнього контролю Організації, оцінити ризиків контролю та виявити істотні недоліки включно з суттєвими слабкими місцями в частині процедур, здійснення яких необхідне для підготовки аудиторського висновку про фінансову звітність.
    Прослідкувати, чи Організація дотримується керівних принципів закупівель, які додаються до Угоди
    Надати інформацію стосовно всіх витрат організації за період з 1 липня 2014 року по 31 грудня 2014 року, та за період з 1 січня 2015 по 31 грудня 2015 року, щодо таких категорій (вказавши джерело фінансування):
     Персонал (відповідно з описом роботи): ім’я, прізвище, посада.
    
    Постачальники послуг за договорами (цивільно-правові догоди): прізвище, ім’я, тип надаваних послуг.
    Фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності; приватні підприємці: прізвище, ім’я, тип послуг, що надаються.
    Оцінити відповідність Організації вимогам податкового законодавства України та підзаконним актам.
    
    Оцінити стан виконання Організацією Договору з Шведським агентством міжнародного розвитку, зокрема положень його статей про зобов’язання, повернення коштів, аудит, закупівлі, запобігання корупції. Для уможливлення виконання такої оцінки аудитору надається копія Договору.
    
    Вказати заходи, що були здійснені за результатами попередніх аудиторських перевірок, та оцінити їх дієвість і достатність в частині усунення недоліків, виявлених попередніми аудиторськими перевірками.
    
    Звітність аудитора
    
    Після завершення аудиторської перевірки Аудитор подає адресований керівництву Організації лист з аудиторським висновком та основними результатами перевірки. Останні не обмежуються встановленим обсягом робіт (технічним завданням). Аудитор може доповнити їх іншими даними та спостереженнями на власний розсуд. Звітність Аудитора має містити інформацію про використану ним методологію та обсяг проведеного аудиту. Крім того, Аудитор подає рекомендації щодо усунення виявлених ним слабких місць. Надання таких рекомендацій має пріоритетних характер.
    
    Звітність Аудитора має містити твердження про те, що аудиторську перевірку виконано кваліфікованим аудитором відповідно до міжнародних стандартів аудиту Міжнародної ради зі стандартів аудиту і забезпечення достовірності (IAASB).
    
    Звітні матеріали підписуються відповідальним аудитором із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, посади та назви аудиторської компанії. Звітність складається англійською мовою і подається Організації у паперовій (один примірник) та електронній формах.
    
    Термін надання послуг: березень 2016 року
    
    Кінцева дата і час подання цінових пропозицій: 29 лютого 2016 року, 12:00.
    
     Способи подання цінових пропозицій:
    
    Поштою: 01030, м. Київ, вул. Липинського, 14, оф. 1
    E-mail: tender@mama-86.org.ua
    Істотні умови договору: для участі в тендері необхідно подати комерційну пропозицію на проведення аудиту (з розрахунком почасової оплати) та копію свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.
    
    Відбір кандидатів буде здійснюватися за такими основними критеріями – Найнижча ціна, постачальник спеціалізується на наданні необхідних послуг для НУО, кваліфікацію та досвід, репутація та довіра в галузі.
    
    Місцезнаходження замовника: м. Київ, вул. Липинського, 14 оф. 1.
    
    Адреса електронної пошти: tender@mama-86.org.ua
    
    Дата розкриття цінових пропозицій: 1 березня 2016 року
    
    Строк дії цінової пропозиції: березень 2016 рік
    
    Контакти
    
    ВЕГО «Мама-86»
    tender@mama-86.org.ua
    +38 044 2346929; 067 4032609


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю