Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Конкурс для ГО для підтримки проектів із зміцнення громадської безпеки

30 березня, 2019 р.

    Цей конкурс заявок спеціально пов’язаний з відбором громадської організації, яка здійснюватиме управління Програмою малих грантів Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
    
    ІНСТРУКЦІЇ
    
    I. ПЕРЕДУМОВИ
    
    Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.
    
    До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, що є багатосторонньою донорською рамковою програмою, яка спільно імплементується чотирьома партнерськими агентствами ООН (Програма розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), Продовольча та сільськогосподарська організація (FAO) у співпраці з урядом України.
    
    Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) відновлення інфраструктури та відбудова економіки; 2) підтримка місцевого самоврядування та розбудова пов’язаної із цим спроможності; 3) соціальна стійкість та розбудова миру. Вона – невід’ємна складова Програми ПРООН в рамках країни і тому повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що розгортається на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, правосуддя та сильні інституції).
    
    Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, що постраждали від конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та урядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню (останнє припинення вогню було узгоджене у березні 2018 року), а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.
    
    Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:
    
    Компонент 1: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;
    
    Компонент 2: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;
    
    Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.
    
    Цей конкурс заявок спеціально пов’язаний з відбором громадської організації (надалі – «Виконавець»), яка здійснюватиме управління Програмою малих грантів Програми ООН з відновлення та розбудови миру для підтримки проектів цільових громад з питань громадської безпеки, доступу до правосуддя, соціальної згуртованості, взаємодії поліції з населенням на засадах партнерства та гендерної рівності. Фінансування в рамках Програми малих грантів (ПМГ) буде надано за підтримки Міністерства закордонних справ Данії, Європейського Союзу та Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва. Виконавець управлятиме ПМГ у цільових селах/ селищах/ містах, надаватиме підтримку та забезпечуватиме процес реалізації ПМГ для надання на конкурсній основі малих грантів місцевим громадським організаціям-грантоотримувачам у Донецькій та Луганській областях.
    
     II. ЦІЛІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ/ НАСЛІДКИ
    
    Головна мета цього завдання полягає у створенні механізму та управління процесом розподілу малих грантів громадським організаціям-грантоотримувачам. ПМГ слід впроваджувати у двох цільових областях, а саме у підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей з особливим акцентом на «сіру зону» (територія уздовж 20 кілометрів від лінії зіткнення у районах, підконтрольних уряду України).
    
    Виконавець несе відповідальність за адміністрування «малих грантів», що включає в себе підписання грантової угоди з місцевою громадською організацією-грантоотримувачем, переведення траншів, звітування грантоотримувача про впровадження проекту про понесені фінансові витрати та досягнуті результати.
    
    Детальні цілі та результати, які планується досягти, представлені в Технічному завданні, що є Додатком 1.
    
     III. ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ
    
    Критерії, згідно із якими визначатиметься відповідність громадської організації умовам для розгляду за цим конкурсом, ґрунтуватимуться на запиті про надання інформації від громадської організації та контрольному переліку питань для оцінки спроможності, заповненому ГО/ ОГС. Будь ласка, зверніть увагу на те, що для підтвердження кожної відповіді на запитання слід надати додатки. На всі питання необхідно надати прямі та чіткі відповіді. Стороння інформація, яка безпосередньо не стосується запитань, лише обмежуватиме здатність ПРООН позитивно оцінити відповідність ГО/ ОГС вимогам конкурсу.
    
    Шаблон запиту про надання інформації міститься у Додатку 2.
    
    Шаблон контрольного переліку питань для оцінки спроможності міститься у Додатку 3.
    
     IV. ПРОПОЗИЦІЯ
    
    «Запропонована методологія, підхід, та план впровадження» – цей розділ повинен продемонструвати як підхід ГО/ОГС, що подається, відповідає Технічному завданню шляхом пропонування та визначення конкретних компонентів того, як будуть досягнуті результати/ наслідки у відповідності до технічних вимог; надати докладний опис основних запропонованих характеристик діяльності.
    
    Більше того, у пропозиції слід продемонструвати, як запропонована методологія відповідає або перевершує ТЗ, із забезпеченням відповідності підходу місцевим умовам та решті умов, в рамках яких виконуватиметься проект. Цю методологію слід відобразити в графіку впровадження.
    
    «Структура управління та кадри (ключовий персонал)» – цей розділ повинен включати комплексний опис структури управління та інформацію щодо необхідних кадрів, включаючи резюме ключового персоналу, який буде призначений для забезпечення впровадження запропонованої методології, чітко визначивши функції та обов’язки в контексті впровадження запропонованої методології. Резюме повинні показати компетентність та продемонструвати кваліфікацію у сферах, пов’язаних із технічним завданням.
    
     V. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
    
    a) Пропозиції будуть перевірені на відповідність мінімальним критеріям оцінки – і ті, що узгоджуються з ними, будуть передані на етап технічної оцінки
    
    Мінімальні критерії оцінки:
    
    · офіційно та належним чином зареєстрована організація протягом принаймні двох років (як громадська організація, благодійний фонд або інша організація громадянського суспільства, включаючи некомерційні та неурядові організації);
    
    · досвід надання грантів та/ або управління грантовими програмами (принаймні двома програмами);
    
    · досвід реалізації проектів або виконання контрактів на надання професійних послуг у сфері управління грантовими програмами із загальним бюджетом проектів/ контрактів від 20 000 доларів США;
    
    · правовий статус організації повинен дозволяти їй: (a) отримувати кошти з грантового фонду ПРООН без виникнення податкових зобов’язань у Виконавця; та (b) здійснювати перекази коштів грантоотримувачам, не створюючи податкових зобов’язань для грантоотримувачів в частині отриманих грантових коштів.
    
    Критерії технічної оцінки:
    
    Короткий огляд форм оцінки технічних пропозицій
    
    Питома вага оцінки
    
    Максимально можлива кількість балів
    
    Експертний рівень організації
    
    28%
    
    200
    
    Запропонована методологія, підхід та план впровадження
    
    39%
    
    270
    
    Персонал
    
    33%
    
    230
    
    В цілому
    
    100%
    
    700
    
     Ці критерії деталізуються в Додатку 4.
    
    b) Оцінка цінової пропозиції
    
    При оцінці пропозицій застосовується двоетапна процедура, причому оцінка технічної пропозиції завершується до моменту відкриття і зіставлення будь-якої цінової пропозиції. Цінові пропозиції відкриваються тільки для поданих заявок, що отримали мінімальний технічний бал, який складає 70% (або 490 балів) від максимальної кількості в 700 балів при оцінці технічних пропозицій.
    
    На першому етапі технічна пропозиція оцінюється на основі її відповідності Технічному завданню (ТЗ) та Критеріям оцінки, наведеним нижче. На другому етапі розглядаються цінові пропозиції всіх оферентів, що отримали мінімальну кількість балів (70%) при технічній оцінці. Загальна оцінка завершується відповідно до схеми кумулятивного аналізу, згідно з якою технічні та фінансові аспекти матимуть попередньо задану вагу в 70% та 30% від загальної кількості балів відповідно.
    
    Фінансова пропозиція з найнижчою вартістю (що відповідає технічним вимогам) обирається в якості базового напрямку та отримує максимальну кількість балів з тих, що можна отримати за фінансову частину (тобто 300 балів). Всі інші фінансові пропозиції отримують кількість балів, що є інверсивно пропорційними їх зазначеній вартості; наприклад, 300 балів х найменшу ціну/котирувальну ціну. Найкраща пропозиція це та, що отримає максимальну кількість балів після підсумовування балів, отриманих як в технічній, так і у фінансовій оцінці відповідно. Угода з відповідальною стороною підписується з ГО/ОГС, що надали переможну пропозицію.
    
    c) Розмір цінової пропозиції і тривалість проекту
    
    Цінова пропозиція повинна складатися з двох частин – Фонд малих грантів (має бути повністю витрачений Виконавцем на виділення малих грантів ГО/ОГС) та витрати на управління й адміністрування. Фонд малих грантів має складати щонайменше 215,000 дол. США і не може бути зменшений, тоді як витрати на управління й адміністрування можуть бути меншими або дорівнювати 38,000 дол. США.
    
     VI. ПРОЦЕС ВІДБОРУ:
    
    ПРООН розглядатиме пропозиції у п’ять етапів: (i) визначення відповідності кваліфікаційним вимогам; (ii) технічний розгляд пропозицій, що відповідають кваліфікаційним вимогам; (ііі) оцінювання та ранжування пропозицій, що відповідають кваліфікаційним вимогам, на основі критеріїв оцінювання, описаних у попередньому розділі, для визначення пропозиції із найвищим рейтингом; (iv) проведення роз’яснень (у разі необхідності) із організацією, яка подала пропозицію, що дістала найвищий бал; та (v) підписання угоди відповідальними особами.
    
     VII. ПРОЦЕС ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
    
    Конкурсанти несуть усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозицій.
    
    Конкурсанти повинні подати свої пропозиції на електронну адресу: grants.ua@undp.org
    
    Для розгляду пропозиції необхідно надати такі документи:
    
    1) лист про наміри/ пропозицію ціни, в якому/ якій викладено попередній досвід реалізації подібних програм та конкурентні переваги організації-конкурсанта;
    
    2) робочий план із запропонованим графіком роботи, у якому слід зазначити приблизну вартість та осіб, відповідальних за кожну сферу діяльності;
    
    3) пропозицію, яка повинна містити опис методології адміністрування та реалізації програми в таких аспектах:
    
    - опис отримання та реєстрації заявок;
    
    - опис організації всіх етапів процесу оцінювання проектних пропозицій шляхом деталізації критеріїв оцінювання планів у заявках та процедур оцінювання;
    
    - опис процедури моніторингу та оцінки виконання грантових проектів, включаючи процедури прийняття та перевірки звітів, методи контролю якості реалізації малих грантів;
    
    - опис каналів комунікації та обміну інформацією з конкурсантами та одержувачами грантів;
    
    - опис процедури повернення грантових коштів та короткий огляд судових позовів, поданих в рамках попередніх проектів (за наявності), та результати їхнього розгляду;
    
    - опис механізму переказу коштів грантоотримувачам за умови відсутності виникнення податкових зобов’язань після їх отримання.
    
    4) цінову пропозицію, яка складається з двох частин – Фонду малих грантів та витрат на адміністрування і менеджмент;
    
    5) копію Статуту/ Кодексу діяльності конкурсанта;
    
    6) копію свідоцтва/ витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
    
    7) копію довідки про неприбутковий статус організації;
    
    8) резюме членів команди проекту, включаючи інформацію про попередній досвід реалізації подібних проектів/ завдань (необхідно повідомити контакти осіб, які можуть надати відгуки).
    
    9) щонайменше 2 відгуки стосовно впровадження організацією аналогічних проектів від попередніх замовників.
    
    10) заповнений шаблон запиту про надання інформації і документацію, яка очікується в цьому документі
    
    11) повністю заповнений контрольний перелік питань для оцінки спроможності.
    
    Дозволяється подання лише однієї пропозиції від організації. Після заповнення та подання пропозиції оновлені версії документів-пропозицій не прийматимуться.
    
    Кінцевий термін подання
    
    Пропозиції із підтверджувальними документами слід подати до 14 квітня 2019 року до 18:00 години.
    
    Для відповідей на додаткові запитання щодо цього конкурсу буде проведена консультація по скайпу 4 квітня 2019 року о 14:00. Просимо повідомити про Ваш намір взяти участь у консультації по скайпу заздалегідь (принаймні за 24 години до початку консультації по скайпу), надіславши повідомлення на grants.ua@undp.org з інформацією про Ваш ідентифікатор у скайпі та контактний телефон.
    
    Примітка: ПРООН залишає за собою право не фінансувати жодної пропозиції серед тих, що будуть подані в рамках цього конкурсу.
    
    Орієнтовний графік проведення конкурсу
    
    Нижче наведено орієнтовний графік цього конкурсу:
    
    [27 березня 2019 року]: Оголошення конкурсу та оприлюднення відповідних документів в Інтернеті
    
    [4 квітня 2019 року]: Проведення консультації по скайпу для надання відповідей на додаткові запитання в рамках цього конкурсу
    
    [14 квітня 2019 року]: Кінцевий термін подання пропозицій за цим конкурсом
    
    [19 квітня 2019 року]: Оцінювання та відбір
    
    [26 квітня 2019 року]: Сповіщення відібраних конкурсантів
    
     ВАЖЛИВА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
    
    ПРООН дотримується політики нульової толерантності щодо заборонених практик, включаючи шахрайство, корупцію, цінову змову, неетичну практику та вчинення перешкод. ПРООН зобов’язується запобігати, виявляти та вживати заходів щодо всіх актів шахрайства та корупції проти ПРООН, а також третіх сторін, залучених до заходів ПРООН.
    
    ПРООН вимагає від усіх конкурсантів, які візьмуть участь у цьому конкурсі пропозицій, вести себе професійно, об’єктивно та неупереджено. Конкурсанти повинні постійно пріоритезувати інтереси ПРООН. Конкурсанти повинні неухильно уникати конфлікту інтересів з іншими завданнями або у відношенні їхніх власних інтересів і діяти без урахування перспективи роботи у майбутньому. Усі конкурсанти, стосовно яких виявлено конфлікт інтересів, будуть дискваліфіковані. Не обмежуючись вищезазначеними загальними твердженнями, конкурсанти та будь-які пов’язані з ними особи розглядатимуться як такі, що мають конфлікт інтересів з однією або кількома сторонами в цьому процесі розгляду пропозицій, якщо вони:
    
    * пов’язані або були пов’язані в минулому, з організацією або будь-якими її філіями, які ПРООН залучила для надання послуг з підготовки проекту, технічного завдання, аналізу витрат/ кошторису та інших документів, що будуть використовуватися в конкурсному відборі;
    
    * були залучені до підготовки та/ або розробки програми/ проекту, пов’язаного з послугами, які очікуються в рамках цього конкурсу;
    
    * виявлено, що вони мають конфлікт інтересів з будь-яких інших причин, які можуть бути визначені ПРООН, або який буде встановлений на розсуд ПРООН.
    
    У випадку будь-яких сумнівів в тлумаченні того, які обставини становлять потенційний конфлікт інтересів, конкурсанти повинні розкрити ці обставини ПРООН і отримати повідомлення від ПРООН, існує такий конфлікт, чи ні.
    
    Контакти
    grants.ua@undp.org


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю