Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 ПУБЛІКАЦІЇ -- Бюлетені та видання наших колег


МЕТОДИКА Оцінки стану розроблення та прийняття Регіональних програм запобігання та протидії корупції

   
    Всеукраїнська Спеціальна Колегія
    з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю
    
    МЕТОДИКА
    Оцінки стану розроблення та прийняття
    Регіональних програм запобігання та протидії корупції
    
    СК БКОЗ., 2013
    © Павличенко П.Г., 2013
    
    
    I. Загальні положення
    1.1. Ця Методика описує основні засади відповідно до яких Всеукраїнською Спеціальною Колегією з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (ВСК БКОЗ) було проведено оцінку стану розроблення та прийняття Регіональних програм запобігання та протидії корупції.
    1.2. Регіональні програми запобігання та протидії корупції готуються згідно Плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 514-р від 18 липня 2012 р. та у відповідності до Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України №1001/2011 від 21 жовтня 2011 року; Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 1240 від 28 листопада 2011 р.
    1.3. Методику розроблено з метою здійснення оцінки:
    - факту прийняття програми запобігання та протидії корупції у відповідному регіоні;
    - дотримання вимоги Плану заходів з провадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо розробки відповідних програм за участю громадськості та з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду;
    - дотримання вимоги Плану заходів з провадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо розробки цих програм до грудня 2012 року відповідальними за виконання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;
    - дотримання процедури розробки програм;
    - дотримання структури ефективної програми, яка містять завдання і заходи, визначення результатів, кількісних і якісних показників (індикаторів), визначення відповідальних виконавців та терміни виконання, передбачає належне фінансування на заплановані заходи;
    - оцінки цільового характеру програми, а саме її відповідності пріоритетам Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, а також відсутності дублювання запропонованих заходів з іншими програмами.
    
    1.4. Інформаційною базою для оцінки слугували дані одержані на запит ВСК БКОЗ до КМ АРК, обласних державних адміністрацій та Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Предметом аналізу були: зміст листів-відповідей, дані наданих програм, а також доступні дані на веб-сторінках відповідних органів влади та місцевого самоврядування.
    
    1.5. Оцінка економічної і соціальної ефективності виконання запропонованих у програмах завдань і заходів, а також рівень врахування регіональних пріоритетів не були предметом цього моніторингу.
    
    1.6. Моніторинг стану розробки та прийняття Регіональних програм запобігання та протидії корупції було проведено у період з травня по липень 2013 року.
    
    
    ІІ. Методологічні підходи до аналізу стану розроблення та прийняття програм
    
    2.1. При проведенні моніторингу було оцінено, чи в процесі розробки програм були враховані основні положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», № 3206-VI від 7 квітня 2011 р.; Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, вимоги міжнародних нормативно-правових актів та рекомендаційних документів а, також, якою мірою були дотримані основні принципи розроблення та прийняття цільових програм, зазначених у Законі України «Про державні цільові програми» №1621-IV від 18 березня 2004 року та Постанови КМУ "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм" № 106 від 31 січня 2007 р.
    2.2. При оцінці змісту програм за основу брались положення Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, зокрема мета, завдання та основні напрями реалізації, а також Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, зокрема визначені нею ті завдання і заходи, де відповідальними за виконання є «місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування» та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
    2.3. При оцінці порядку розробки програми належним вважався такий, коли вона була ініційована відповідною обласною адміністрацією, проект програми був розроблений та схвалений обласною адміністрацією, пройшов громадське обговорення та був ухвалений рішенням сесії обласної ради (або відповідно органами республіканського рівня для АР Крим, або міського для міст Києва та Севастополя).
    2.4. При оцінці належною вважалася така Структура проекту програми: 1) паспорт програми зі стислим викладом основних даних; 2) опис програми (із визначенням проблем, на розв’язання якої спрямована програма, мети програми, обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, напрямів діяльності, обсягів та джерел фінансування, індикаторів успішності, способів координації та контролю за ходом виконання програми; строків та етапів виконання програми); 3) перелік завдань і заходів програми з визначенням виконавців, строків виконання, обсягів та джерел фінансування з розбивкою за роками; 4) опис очікуваних результатів виконання програми.
    
    Бралося до уваги, що структура програми повинна включати комплекс завдань. Завдання - це зобов’язання, які можна виміряти і які повинні бути реалізовані в певний час. Вони визначають вибір дій та ресурси для реалізації зазначених цілей. До ресурсів відносяться засоби, що забезпечують досягнення цілей: фінансові, інформаційні та ін. У тому випадку, коли програми не передбачають фінансування, вони не є збалансованими і реалістичними до виконання.
    
    
    
    

Публікація від 22 листопада, 2013 р.

Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю