Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


12-й конкурс на отримання премій Європейської Академії

13 лютого, 2005 р.

    *** Європейська Академія (Academіa Europaea) - громадська неурядова організація, покликана об'єднати учених усіх європейських країн, була створена в 1988 р., у рамках концепції "Загальноєвропейського дому" і об'єднаної Європи Академія включає секції по всіх основних розділах природних і гуманітарних наук.
    
    У даний час до складу Академії входять близько 1800 відомих європейських учених.
    Премії присуджуються за фундаментальні наукові дослідження (точні, природні і гуманітарні науки), виконані в Україні й опубліковані у вигляді статей у ведучих наукових журналах чи книгах.
    
    У конкурсі можуть взяти участь молоді українські вчені.
    
    У конкурсі не можуть взяти участь колективи авторів.
    
    Термін прийому заявок: до 15 лютого 2005 року.
    
    Розмір премії: $ 1 000
    
    Вимоги до оформлення заявки
    
    Матеріали на конкурс представляються в двох варіантах: у друкованому виді (російською мовою , поштою ) і в електронному виді ( англійською мовою, по електронній пошті).
    
    Представляти роботу на конкурс Європейської Академії може член Європейської Академії, Учена Рада інституту чи факультету чи сам претендент. Представлення пишеться в довільній формі і надається тільки в друкованому вигляді.
    
    Титульний лист повинний містити наступні дані:
    
    * П.І.П. кандидата;
    * дата народження;
    * місце роботи;
    * ким представлена робота;
    * адреса для переписування;
    * телефон;
    * факс;
    * електронна пошта;
    * паспортні дані: серія, номер, коли і ким виданий; прописка/реєстрація;
    * область знання;
    * спеціальність (наприклад: Біологія, Біохімія);
    * назва роботи;
    * список наукових праць, представлених на конкурс;
    * наявність публікацій у журналах,
    * список 5 можливих рецензентів роботи з поштовими адресами й адресами електронної пошти, що працюють у тій же конкретній області, що і здобувач премії (з них не більш 3-х рецензентів можуть бути з республік СНД).
    
    Крім титульного листа і представлення в комплект заявки на конкурс також входять:
    
    * автобіографія з вказанням дати народження;
    * місця роботи;
    * посади;
    * етапів наукової кар'єри;
    * завірений список всіх опублікованих робіт здобувача, оформлений за правилами міжнародних журналів з назвою роботи і всіх співавторів;
    * список п'яти публікацій здобувача в журналах з найвищими значеннями імпакт-фактора, оформлений по тим же правилам (для гуманітарних наук не заповнюється). При бажанні здобувач може сам розрахувати свій сумарний импакт-фактор і включити до списку;
    * анотація роботи (не більш 3 сторінок машинописного тексту);
    * довідка про особистий внесок здобувача, підписана всіма співавторами, якщо роботи виконані в співавторстві (у довільній формі). Якщо довідку співавтори не можуть підписати особисто, можливе одержання здобувачем довідки по факсу.
    
     Відбитки статей, що представляються на конкурс чи книги повинні мати в електронному вигляді - абстракти публікацій, витримки з книг з повним посиланням відповідно до титульного листа - англійською мовою. У друкованому вигляді - повні бути варіанти статей мовою оригіналу і книги. Також можуть бути представлені рукописи статей (але не книг) з повідомленням редакції про те, що стаття прийнята до друку.
    
    Електронний варіант (англійською мовою), призначений для резензування заявки по електронній пошті, повинні бути відправлені за адресою: shapoval@belozersky.msu.ru. Необхідно в графі Subject проставити Academіa Europaea Prіze. Текст листа повинний містити дані титульного листа англійською мовою, у виді додатка - файл формату RTF з текстом заявки (пп. 1-6, без титульного листа, в одному файлі) і окремий файл із титульним листом російською мовою .
    
    Друкований варіант (1 екземпляр російською мовою ) - повинний бути ідентичний англійському електронному варіанту, але документи повинні мати відповідні підписи і печатки, відбитки чи статей книги надаються цілком, мовою оригіналу. У друкованому варіанті можуть бути також представлені будь-які інші документи, що говорять на користь здобувача.
    
    Секретаріат конкурсу сповіщає здобувачів про реєстрацію заявки і результатах конкурсу по електронній пошті.
    
    Представлені на конкурс матеріали не повертаються.
    
    Прохання не відправляти заявки цінними бандеролями.
    
    Джерело інформації: http://www.genebee.msu.ru/EAprіze/project.html
    Контакт Московський державний університет
    119992 Москва, Воробйови Гори, Лабораторний корпус А, НІІФХБ із позначкою "На конкурс Європейської Академії"
    Тел.: (095) 939-4484
    E-maіl: shapoval@belozersky.msu.ru
    Контакт: Ірина Шаповалова


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати