Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


Напередоднi вiдкриття 49 сесiї Комiсiї ООН зi статусу жiнок Мiжнародна Амнiстiя (МА) звернулася до всiх урядiв, присутнiх на сесiї, пiдтримувати та захищати права жiнок.

25 лютого, 2005 р.

    ***
    Дослiдження, проведенi Мiжнародною Амнiстiєю в рамках глобальноi кампанii "Stop! насильству проти жiнок", показали, що права жiнок й надалi грубо порушуються, незважаючи на зобов`язання урядiв сприяти та захищати їх. Сьогоднi МА оприлюднюe звiт "Назад шляху немаe - повна реалiзацiя прав жiнок".
    
    У Звiтi МА звертає увагу на порушення прав жiнок у рядi країн та закликає уряди країн вжити невiдкладнi заходи для припинення зловживань i порушень прав, а також закликає притягнути порушникiв до вiдповiдальностi, вiдновивши таким чином справедливiсть.
    
    "Уряди повиннi протистояти будь-яким спробам повернення назад", зазначив Хiларi Фiшер, директор кампанii "Stop! насильству проти жiнок".
    
    Сесiя Комiсiї ООН зi статусу жiнок, яка розпочнеться 28 лютого, проаналiзує та оцiнить стан виконання урядами Пекiнської декларацii та Пекiнської Платформи дiй (Platform for Action), прийнятих у вереснi 1995 року в Пекiнi (Китай) на 4-й Всесвiтнiй конференцii з прав жiнок. Аналiз фокусується на оцiнцi впровадження норм, передбачених цими документами у нацiональному законодавствi, а також пiдсумкового документу п`ятирiчного огляду Спецiальної сесiї Генеральної Асамблеї ООН у 2000 роцi.
    
    Разом з iншими неурядовими органiзацiями Мiжнародна Амнiстiя закликаe уряди свiту ще раз пiдтвердити свою готовнiсть виконувати Пекiнську декларацiю та Платформу дiй, пiдсумковий документ Спецiальної сесiї Генеральноi Асамблеї. МА також закликає уряди в повному обсязi iмплементувати цi документи до нацiонального законодавства, щоби забезпечити нерозривний зв`язок мiж повагою до прав жiнок та реалiзацiєю Декларацiї тисячолiття i Цiлей розвитку тисячолiття.
    
    МА звернулася iз закликом до громадськостi й урядiв у формi вiдкритого листа, який доступний на http://www.peacewomen.org/un/Beijing10%20/SignOnLetterB10.html
    
    Окрiм того, МА у спiвпрацi з iншими неурядовими органiзацiями, пiд час 49 сесiї проведе низку заходiв. Зокрема, семiнари за темою реалiзацiї принципу due diligence (належноi вiдповiдальностi держави), дискусiю з проблем дискримiнацiйного законодавства, а також спецiальну зустрiч з органiзацieю Oxfam та International Action Network on Small Arms стосовно оприлюднення в Йоханесбурзi доповiдi "Вплив зброї на життя жiнок", в якiй зокрема доведено, що жiнки платять величезну цiну через неконтрольовану торгiвлю зброєю, яка приносить багатомiльярднi прибутки країнам.
    
    В липнi 2000 року, пiд час спецiальної сесi, Генеральна Асамблея ООН закликала проаналiзувати досягнення та iснуючi перешкоди для реалiзацii Пекiнської декларацiї та Пекiнської Платформи дiй. Деякi країни визнали, що права жiнок є правами людини та звернулися до країн iз закликом захищати права жiнок, а також досягли успiхiв у тому, що заборонили робити застереження до мiжнародних договорiв про права людини в контекстi захисту прав жiнок.
    
    Джерело : Міжнародна амністія


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати