Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Конкурси та гранти » Конкурси МФВ за програмою "Верховенство права"

3 квітня, 2005 р.

    *** Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верховенство права” оголошує конкурси за напрямами “Права людини та судова реформа” та “Сприяння реформуванню кримінального судочинства та пенітенціарної системи в Україні”.
    
    І. За напрямом “Права людини та судова реформа”
    
    Конкурс “Захист прав представників вразливих соціальних груп та протидія дискримінація”
    
    Мета конкурсу - підтримка неурядових організацій, діяльність яких спрямована на захист прав і законних інтересів осіб, що страждають на психічні розлади і розлади розумового розвитку, наркозалежних осіб, людей, що живуть із ВІЛ/СНІД, та інших вразливих соціальних груп.
    
    Учасники конкурсу: неурядові організації (НУО)
    
    Умови конкурсу: Проекти, подані на конкурс, мають здійснюватися за участі кількох організацій. Проекти, що передбачають діяльність аналітичного характеру, повинні містити механізми поширення інформації про результати проведеної роботи, вироблення практичних рекомендацій та плану заходів, спрямованих на їх впровадження.
    
    Пріоритети конкурсу:
    · проведення тематичних моніторингів щодо дотримання прав осіб, що страждають на психічні розлади та розлади розумового розвитку, наркозалежних осіб, людей, що живуть із ВІЛ/СНІД. Проекти мають включати в себе збір та аналіз інформації з обраної тематики, її поширення, визначення шляхів покращення ситуації, надання правової допомоги у конкретних випадках. Тематика моніторингів має передбачати дотримання таких прав: повага до приватного життя, доступ до інформації, право на справедливий суд, право на свободу й особисту недоторканість, свобода об’єднань, свобода релігій, право власності тощо;
    
    · комплексні дії судового і позасудового характеру, спрямовані на запобігання порушенню права на свободу й особисту недоторканість, на повагу до особистого і сімейного життя, протидію катуванням, іншим видам жорстокого поводження і покарання осіб, що страждають на психічні розлади та розлади розумового розвитку, наркозалежних осіб, людей, що живуть із ВІЛ/СНІД (правопросвітницьку діяльність може бути підтримано лише в разі, якщо вона поєднується з практичними діями: правова, експертна, консультативна допомога тощо);
    
    · заходи, спрямовані на протидію та запобігання дискримiнацiї за ознакою раси, мови, релiгiї, полiтичних чи iнших переконань, нацiонального або соцiального походження, належностi до нацiональних груп, майнового стану тощо;
    
    · поширення інформації серед представників цільових груп конкурсу про права, свободи та механізми їх захисту;
    
    · здійснення правопросвітницьких заходів серед суддів, медичних, соціальних працівників, співробітників правоохоронних органів про права, міжнародні та національні механізми захисту прав осіб, що страждають на психічні розлади та розлади розумового розвитку, наркозалежних осіб, людей, що живуть із ВІЛ/СНІД;
    
    · запровадження механізмів громадського контролю за діяльністю державних установ, що надають послуги представникам цільових груп конкурсу.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    
    Перевагу буде надано проектам, що реалізуються у співпраці з організаціями
    на території різних регіонів України.
    
    Середній розмір очікуваного від МФВ ґранту - 8 000 доларів США.
    
    Максимальний розмір ґранту - 15 000 доларів США.
    
    Останній термін подання проектів - 5 травня 2005 року.
    
    Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 20 червня 2005 року.
    
    
    Тендер: “Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади”
    
    Мета - проведення всеукраїнської громадської кампанії, спрямованої на впровадження відкритості у діяльності органів влади, їх службових та посадових осіб.
    
    Учасники: неурядові організації (НУО)
    
    Тендерна пропозиція має передбачати такі заходи:
    
    · ініціювання подання інформаційних запитів (відповідно до Закону України “Про інформацію”) та звернень громадян (відповідно до Закону України “Про звернення громадян”) про надання інформації, що становить суспільний інтерес;
    · здійснення аналізу відкритості влади щодо тематики запитів на підставі наданих відповідей;
    · судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, бездіяльності влади через ненадання відповідей;
    · протидія незаконному використанню обмежувальних грифів стосовно інформації, що становить суспільний інтерес;
    · висвітлення діяльності за проектом у ЗМІ, видання та поширення друкованих матеріалів за підсумками реалізації проекту або його етапів;
    · проведення просвітницьких заходів з питань відкритості діяльності влади, реалізації права на доступ до інформації.
    
    Інформаційні запити і звернення мають бути узгодженими за тематикою, спрямованими до тих органів влади, що мають у своєму розпорядженні (або повинні мати згідно із законодавством) відповідну інформацію. Адресатами мають бути як центральні, так і місцеві органи влади.
    
    Перевагу буде надано проектам, що передбачають широке географічне охоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, що становить суспільний інтерес, передбачають залучення широкого кола партнерів, передбачають діяльність за всіма вищенаведеними пріоритетами.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.
    
    Максимальний розмір очікуваного від МФВ ґранту - 25 000 доларів США.
    
    Останній термін подання проектів - 30 квітня 2005 року.
    
    Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 15 червня 2005 року.
    
    
    Тендер: “Реалізація та захист трудових прав”
    
    Мета - впровадження ефективних методів захисту прав найманих працівників, визначення системних загроз для належної реалізації в Україні трудових прав.
    
    Учасники: неурядові організації, професійні спілки.
    
    Тендерна пропозиція має передбачати такі заходи:
    · надання правової допомоги найманим працівникам у випадках порушення їхніх трудових прав;
    · аналіз законодавчих пропозицій, спрямованих на реалізацію (обмеження) трудових прав найманих працівників (проект Кодексу Законів про працю та ін.);
    · моніторинг реалізації права на страйк в Україні;
    · моніторинг реалізації свободи профспілкової діяльності, права на участь у професійних спілках;
    · аналіз дотримання в Україні Конвенцій Міжнародної організації праці (МОП);
    · оцінка перспектив приєднання України до Європейської Соціальної Хартії;
    · висвітлення діяльності за проектом у ЗМІ, видання та поширення друкованих матеріалів за підсумками реалізації проекту або його етапів;
    · проведення просвітницьких заходів з питань захисту трудових прав.
    
    Перевагу буде надано проектам, що містять детальну інформацію про наявні проблеми у сфері трудового права, передбачають участь професійних спілок, мають широке географічне та галузеве охоплення.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.
    
    Максимальний розмір очікуваного від МФВ ґранту - 25 000 доларів США.
    
    Останній термін подання проектів - 30 квітня 2005 року.
    
    Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 10 червня 2005 року.
    
    
    Конкурс: “Впровадження європейських норм з прав людини в українське судочинство"
    
    Мета конкурсу - сприяти становленню незалежності судової влади, практичному застосуванню суддями в Україні міжнародних норм з прав людини, наближенню української судової практики до європейських стандартів та запровадження европейських принципів судочинства.
    
    Учасники конкурсу: професійні об’єднання суддів, неурядові організації (НУО).
    
    Пріоритети конкурсу:
    · проведення освітніх заходів, спрямованих на застосування суддями прецедентної практики Європейського Суду з прав людини;
    
    · визначення факторів, що перешкоджають активному практичному застосуванню європейських норм з прав людини судовими органами України;
    
    · поширення позитивного досвіду застосування суддями Конвенції про захист прав людини й основних свобод з урахуванням прецедентної практики Європейського Суду з прав людини;
    
    · порівняльний аналіз судової практики щодо захисту прав людини в Україні та в інших державах - членах Ради Європи. Аналіз може стосуватися судових рішень європейських держав у рамках національної системи судочинства, а також Європейського Суду з прав людини щодо реалізації таких прав:
    право на життя, право на свободу і особисту недоторканість, свобода від катувань, свобода вираження поглядів та вільний доступ до інформації, свобода мирних зібрань, свобода віросповідання, право мирно володіти своїм майном, право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя. Проекти мають передбачати поширення результатів діяльності та вироблення пропозицій щодо наближення правозастосовчої практики в Україні до стандартів Ради Європи.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    
    Середній розмір очікуваного від МФВ ґранту - 8 000 доларів США.
    
    Максимальний розмір ґранту - 12 000 доларів США.
    
    Останній термін подання проектів - 1 травня 2005 року.
    
    Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 15 червня 2005 року.
    
    
    Конкурс “Зміцнення та поширення мережі юридичних клінік в Україні через розробку й узагальнення навчально-методичної бази”
    
    Мета - сприяти розвиткові “юридичних клінік”, зміцненню їхньої мережі та підвищенню професійного рівня діяльності “юридичних клінік” України.
    
    Учасники конкурсу: “юридичні клініки”, громадські організації, що тісно співпрацюють з адміністраціями вищих навчальних закладів.
    
    Пріоритети конкурсу:
    · розробка та імплементація навчально-методичної бази, спецкурсів для “юридичних клінік” у навчальний процес підготовки юристів;
    · розробка нормативно-правового забезпечення діяльності “юридичних клінік” в Україні;
    · аналіз чинного законодавства та вироблення пропозицій для визначення місця й ролі “юридичних клінік” у сфері безоплатної правової допомоги;
    · підтримка ініціатив щодо консолідації та розширення мережі “юридичних клінік” України;
    · розробка перспективної стратегії розвитку “юридичного клінічного” руху в Україні;
    
    Від однієї “юридичної клініки” може бути подано не більше одного проекту.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    
    Перевагу буде надано проектам, що триватимуть і після завершення співпраці з МФВ.
    
    Максимальний розмір очікуваного ґранту - 7 000 доларів США.
    
    Останній термін подання проектів до МФВ - 30 квітня 2005 року
    
    Результати розгляду проектів буде оголошено до 10 червня 2005 року.
    
    
    ІІ. За напрямом “Сприяння реформуванню кримінального судочинства та пенітенціарної системи в Україні”
    
    Мета напряму - підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на демократизацію кримінального судочинства та реформування пенітенціарної системи України, гуманізацію процесу виконання покарань, забезпечення дотримання та реалізації прав затриманих і ув’язнених осіб.
    
    Конкурс “Демократизація кримінального судочинства”
    
    Учасники конкурсу: неурядові організації, об’єднання адвокатів.
    
    Пріоритеи конкурсу :
    · моніторинг судової практики щодо застосування видів кримінальних покарань;
    · розробка та обґрунтування пропозицій щодо демократизації норм Кримінального законодавства, оцінка соціальних, економічних та медичних переваг альтернативних видів кримінальних покарань у порівнянні з позбавленням волі, створення механізмів лобіювання цих змін;
    · пропагування (навчання) серед суддів соціальних переваг покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (зокрема, громадських робіт, звільнення з випробуванням);
    · запровадження ювенальної юстиції та відновлювального правосуддя, примирення та захист прав жертви злочину;
    · проведення медіа-кампаній для висвітлення стану та шляхів демократизації кримінального судочинства в Україні.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    
    Максимальний розмір очікуваного від МФВ ґранту - до 10 000 доларів США.
    
    Останній термін подання проектів - 30 травня 2005 року.
    
    Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 10 липня 2005 року.
    
    
    Конкурс “Сприяння запровадженню альтернативних видів кримінальних покарань”
    
    Мета - пропагувати переваги альтернативних видів кримінальних покарань і створити умови для їх ефективного практичного виконання.
    
    Учасники конкурсу: неурядові організації, кримінально-виконавчі інспекції.
    
    
    Пріоритети конкурсу:
    · співпраця неурядових організацій і кримінально-виконавчої інспекції в здійсненні соціальної роботи із засудженими особами, які звільнені від покарання з випробуванням;
    · розробка механізму виконання засудженими особами безоплатних суспільно корисних робіт. Проекти, спрямовані на вироблення механізму виконання громадських робіт, можуть передбачати співпрацю з органами місцевого самоврядування й підприємствами різних форм власності;
    · запровадження елементів пробації у кримінальному судочинстві;
    · проведення тренінгів для працівників кримінально-виконавчої інспекції з питань ресоціалізації осіб, засуджених до альтернативних позбавленню волі покарань;
    · висвітлення досвіду запровадження альтернативних видів покарань у ЗМІ.
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    
    Максимальний розмір очікуваного від МФВ ґранту - до 6 000 доларів США.
    
    Останній термін подання проектів - 25 травня 2005 року.
    
    Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 10 липня 2005 року.
    
    
    Конкурс "Діяльність громадських організацій у галузі підтримки реформування пенітенціарної системи"
    
    Мета - сприяти реалізації громадських ініціатив, спрямованих на підтримку процесу реформування пенітенціарної системи в Україні, її гуманізації, узгодженості з міжнародними стандартами і документами про права людини.
    
    Учасники конкурсу: неурядові організації.
    
    Подані на конкурс проекти можуть передбачати співпрацю з державними установами і службами, зокрема, навчальними, культурно-освітніми, молодіжними, медичними, соціального захисту, зайнятості тощо.
    
    Перевагу буде надано проектам, що подані кількома організаціями, отримали згоду Державного департаменту України з питань виконання покарань чи його регіональних управлінь на виконання проекту в пенітенціарних установах, а також спрямовані на системне вирішення комплексу завдань реформування пенітенціарної системи і ресоціалізації засуджених.
    
    Пріоритети конкурсу:
    
    · забезпечення громадського контролю за діяльністю пенітенціарних установ; створення громадських піклувальних рад при органах і установах виконання покарань; навчання членів спостережних комісій та громадських рад;
    · проведення комплексного моніторингу стану дотримання прав ув’язнених та засуджених осіб в слідчих ізоляторах та пенітенціарних закладах України;
    · сприяння практичному застосуванню персоналом установ виконання покарань міжнародних стандартів у галузі пенітенціарної діяльності, покращання механізму захисту і реалізації прав затриманих та ув’язнених осіб;
    · соціальне партнерство між громадськими організаціями, органами влади і державними установами у здійсненні пенітенціарної реформи;
    · запровадження комплексних програм ресоціалізації різних категорій засуджених, надання засудженим соціальної, правової, психологічної, корекційної й медичної допомоги;
    · залучення неурядових організації до роботи з комплексної підготовки засуджених до звільнення та зі звільненими особами (надання систематичної консультативної та соціальної допомоги, освітньої та професійної підготовки, працевлаштування).
    
    Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
    
    Середній розмір очікуваного від МФВ ґранту - 8 000 доларів США.
    
    Проекти, що передбачають комплексний підхід до вирішення пенітенціарних проблем і перспективний розвиток ідей, запропонованих проектом, можуть отримати ґрант до 12 000 доларів США.
    
    Останній термін подання проектів - 20 травня 2005 року.
    
    Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 1 липня 2005 року.
    
    Загальний бюджет оголошених конкурсів ? 670 000 доларів США.
    
    Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:· відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;
    · прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової й пенітенціарної реформ, реформи практичної юридичної освіти, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;
    · передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;
    · практична спрямованість результатів проектів;
    · досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;
    · реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
    · зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.
    
    ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
    
    · Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
    · Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
    · Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
    · Надіслані факсом та електронною поштою проекти не розглядатимуться.
    · Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
    · Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
    · Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.
    · Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.
    
    Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду й надсилаються поштою на адресу:
    Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,
    Відділ управління проектами.
    
    Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.
    
    Проектні форми можна отримати:
    
    1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:
    Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;
    2. На веб-сторінці МФВ: ht
    
    Джерело : Міжнародний фонд "Відродження"


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю