Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


II ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ІМ. АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

18 квітня, 2005 р.

    *** Міжобласна асоціація громадських організацій “Арраід”, Всеукраїнська громадська організація “Український центр ісламознавства” та Ісламський громадський культурний центр у м. Києві оголошують II всеукраїнський ім. Агатангела Кримського конкурс ісламознавчих досліджень молодих учених за темою: “Україна та ісламський світ”.
    
    На конкурс приймаються наукові роботи з релігієзнавства, історії, джерелознавства, культурології, пам’яткознавства, мистецтвознавства, філології, правознавства, економічних та інших наук і наукових дисциплін, що досліджують означену тему.
    
    Тема конкурсу не має географічних, хронологічних, політичних та інших відповідних обмежень і може охоплювати всі регіони сучасної України та ісламського світу, всі державні утворення, що колись існували на їхніх теренах. Під ісламським світом маються на увазі не тільки держави з переважно мусульманським населенням, але й країни, де існують досить чисельні громади мусульман, наприклад, держави ЄС та США. Підтемою конкурсу може бути будь-яке дослідження, що має достатній ступінь дотичності до теми “Україна та ісламський світ”.
    
    У конкурсі можуть брати участь студенти, курсанти, аспіранти, пошукувачі, молоді викладачі та співробітники вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та науково-дослідних інститутів (у т.ч. Центрів), працівники музеїв, архівів, бібліотек, громадських організацій України тощо віком до 35 років. Релігійна, національна, політична, соціальна та інша належність конкурсантів не беруться до уваги.
    
    Дослідження можуть бути написані як одним автором, так і у співавторстві (два автори). Виконані дослідження можуть стати темами подальших наукових студій учасників конкурсу: курсових і дипломних робіт, дисертацій тощо.
    
    На конкурс не допускаються роботи, що вже нагороджені преміями або відзнаками, чи представлені на інші конкурси.
    
    Переможцям конкурсу передбачено такі премії:
    Перша премія – 2,000 гривень.
    Друга премія – 1,500 гривень.
    Третя премія – 1,000 гривень.
    
    П’ять конкурсантів, чиї роботи є достатньо добрими, отримають заохочувальні премії у розмірі 500, 450, 400, 350, 300 гривень.
    
    Переможці конкурсу та володарі заохочень отримають також почесні відзнаки, комплекти книжок для власного користування та бібліотек установ навчання або роботи. У разі, коли переможцями стають співавтори, винагорода пропорційно розподіляється між ними. Кожен конкурсант, чия робота написана з дотриманням наукових та технічних вимог, але не пройшла конкурсний відбір, заохочується відзнакою та подарунком.
    
    Вимоги до оформлення робіт
    Роботи мають бути написані українською або російською мовами, подаються в одному примірнику, надрукованому на комп’ютері (формат А4, 12 кегль, поля 2 см. з усіх боків, подвійний інтервал) або машинці. Обсяг робіт від 24 до 40 сторінок (разом зі списком використаних джерел та літератури (включно з електронними матеріалами) з повними вихідними даними. Обов’язкова наявність коротких зносок, що мають містити посилання на конкретну сторінку/сторінки чи розширення використаних джерел та літератури. Дослідження має складатися зі вступу (включно з історіографічним аналізом) та висновків. Обов’язково слід продублювати друкований примірник роботи в електронному вигляді на дискеті або на електронну адресу Асоціації office@arraid.org.
    
    Титульний аркуш роботи має містити лише назву дослідження. На окремому аркуші зазначається прізвище, ім’я та по батькові автора або колективу авторів та наукового керівника (за наявністю), дату народження, дані про місце навчання або роботи (назва, адреса і відповідний телефон/телефони закладу, організації тощо, курс (рік навчання) і факультет (фах навчання), домашню чи контактну адресу і телефон, а також електронну адресу (за наявністю). Бажаними є рекомендації двох науковців (у т.ч. наукового керівника), які володіють темою роботи. Інформація про автора/авторів та рекомендації мусять бути завірені за місцем навчання конкурсанта/конкурсантів та роботи науковців, які рекомендують дослідження і подаються в окремому закритому конверті, на якому пишеться тільки назва роботи.
    
    Організатори конкурсу залишають за собою право на опублікування найкращих робіт молодих учених. Рукописи не повертаються.
    
    Роботу разом з конвертом-додатком просимо надіслати або особисто занести до 1 листопада 2005 року (за поштовим штемпелем) на адресу Асоціації: 04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 25а.
    
    Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: (044) 490 9900, 490 9996 (з 10.00 до 18.00 години, крім суботи та неділі); або електронною поштою: office@arraid.org.
    
    Підсумкове рішення про результати конкурсу має бути прийняте журі у складі знаних науковців України до 1 січня 2006 року.
    
    Урочисте нагородження переможців і володарів грошових заохочень має відбутися у лютому 2006 року в Ісламському центрі м. Києва, про що буде повідомлено заздалегідь в індивідуальних запрошеннях.
    
    Витрати подорожі до Києва переможців конкурсу з регіонів України відшкодовуються. Передбачено також урочистий прийом у традиціях східної гостинності.
    
    КОНТАКТИ:
    Оргкомітету конкурсу
    04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 25а
    Електронна пошта: office@arraid.org
    Інтернет-сайт: http://www.islam.kiev.ua, http://www.arraid.org


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати