Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Спільний конкурс 2006 року РГНФ і НАН України

18 квітня, 2005 р.

    *** Російський гуманітарний науковий фонд (РГНФ) і Національна академія наук України (НАН України) відповідно до укладеної між ними угоди про співробітництво домовилися провести в 2006 р. спільний конкурс наукових проектів РГНФ- НАН України. Основна мета конкурсу - консолідація зусиль РГНФ і НАН України для фінансування гуманітарних наукових досліджень, виконуваних спільно вченими Російської Федерації й України.
    У 2006 році проводиться три види конкурсів по наступним областях знань гуманітарних наук:
    
    (01) історія; археологія; етнографія;
    
    (02) економіка;
    
    (03) філософія; соціологія; правознавство; політологія; наукознавство;
    
    (04) філологія; мистецтвознавство.
    
    Види конкурсів:
    
    - конкурс науково-дослідних проектів, здійснюваних спільно науковими колективами російських і українських учених (до 10 чел. з кожної сторони) чи окремими вченими (вид конкурсу - а);
    
    - конкурс проектів по організації російсько-українських наукових заходів (конференцій, семінарів і т.д.) на території чи Росії України (вид конкурсу - г);
    
    - конкурс проектів організації спільних російсько-українських експедицій, інших польових досліджень, експериментально-лабораторних і науково-реставраційних робіт (вид конкурсу - е).
    
    Умови спільного конкурсу наукових проектів РГНФ - НАН України, правила оформлення заявок, форми заявок і зразки їхнього заповнення опубліковані на
    веб-сайте РГНФ.
    Телефон для довідок (РГНФ): (095) 683-54-20
    
    E-maіl: іnfo@rfh.ru ;
    
     НАН України
    Телефон для довідок (НАН України): (044) 239-65-12
    
    E-maіl: ssn@nas.gov.ua
    
    УМОВИ КОНКУРСІВ РГНФ - НАН України
    
    Терміни подачі заявок
    
    Заявки приймаються до 30 вересня 2005 р. (включно).
    
    Заявки, підготовлені відповідно до встановленого РГНФ і НАН України формами, варто направляти одночасно по двох адресах:
    
    129366, Москва, вул. Ярославська, д. 13, Російський гуманітарний науковий фонд;
    
    01601 ГСП, Україна, Київ-30, вул. Владимирська, 54. Президія Національної академії наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук.
    
    Заявки можна також доставити безпосередньо в РГНФ і Президія НАН України по зазначених адресах.
    
    Заявки, відправлені по факсу чи електронній пошті, не реєструються і не розглядаються.
    
    Загальні правила конкурсів
    
    До конкурсу допускаються проекти російських учених, що постійно проживають і працюють на території Російської Федерації- незалежно від їхнього віку, ученого звання, ученому чи ступеню посаді, а також незалежно від відомчої приналежності наукової організації, у якій працює автор (авторський колектив) проекту.
    
    Відповідно до Статуту НАН України до конкурсу допускаються проекти українських учених, що працюють в установах НАН України.
    
    РГНФ і НАН України запрошують молодих вчених активніше брати участь у конкурсі.
    
    Заявки по проектах представляються в РГНФ російською мовою , у НАН України- російськими вченими- російською мовою , українськими- на українській і російській мовах.
    
    Необхідна умова для участі в конкурсі - своєчасна подача правильно оформленої заявки. Термін подачі заявки визначається датою її відправлення поштою . Російські вчені представляють у Російський гуманітарний науковий фонд і Президію Національної академії наук України заявки, оформлені відповідно до вимог РГНФ. Українські вчені представляють у Національну академію наук України і Російський гуманітарний науковий фонд заявки, оформлені відповідно до вимог НАН України.
    
    Склад учасників спільних проектів, назва, ключові слова, основні формулювання в обох варіантах повинні бути ідентичними.
    
    Як керівник проекту вчений може брати участь тільки в одному проекті кожного виду конкурсу. При цьому одночасно вчений може бути керівником не більш двох проектів різних видів конкурсу. У випадку представлення вченим як керівника проекту двох чи більш заявок по тому самому виду конкурсу всі ці заявки до конкурсу не допускаються. У той же час учений- керівник проекту може брати участь ще в одному науково-дослідному проекті як виконавець.
    
    Заявки, представлені з порушенням дійсних правил, не допускаються до конкурсу.
    
    Не допускаються до конкурсу з російської сторони:
    
    -заявки на конкурс науково-дослідних проектів 2006 року, якщо учений уже є керівником науково-дослідного проекту, що продовжується в 2006 року;
    
    -заявки по тому самому проекту представлені на різні конкурси РГНФ;
    
    -заявки по проектах, що раніше одержали підтримку РГНФ.
    
    Прислані на конкурс матеріали не повертаються.
    
    Експертизу проходять тільки подані на конкурс заявки. Рекомендаційні листи і звертання РГНФ і Президія НАН України не розглядають.
    
    Усі допущені до конкурсу заявки проходять незалежну многоэтапную експертизу. Задачею експертизи є оцінка наукового рівня проекту, можливостей його виконання і вироблення рекомендацій про доцільність і обсяг його фінансування. Експерти оцінюють актуальність проекту для даної галузі знання, новизну поставленої проблеми, чіткість викладу задуму, науковий потенціал автора (авторського колективу), перспективи реалізації проекту.
    
    Нормативні документи, що регламентують роботу експертної системи РГНФ, опубліковані в "Віснику РГНФ" (2002, № 4) і на веб-сайте РГНФ .
    
    Порядок проведення експертизи проектів у НАН України, затверджений постановою Президії НАН України, опублікований на веб-сайте НАН України .
    
    Інформація про проходження експертизи - строго конфіденційна. Відповідно до правил експерти і співробітники не мають права її розголошувати.
    
    Рекомендації про підтримку проектів приймають експертні ради РГНФ і Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.
    
    Рішення про підтримку й обсяг фінансування проектів приймають консенсусом рада РГНФ і бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.
    
    З української сторони рішення про підтримку й обсяг фінансування проектів затверджується постановою Президії НАН України.
    
    Результати конкурсу повідомляються керівникам проектів і публікуються в печатці.
    
    Мотиви відхилення заявки авторам не повідомляються. Список підтриманих проектів публікується в "Віснику РГНФ" і на веб-сайті РГНФ , у "Віснику Національної академії наук України" і на веб-сайті НАН України .
    
    РГНФ і Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України сповіщають керівників проектів (при наявності заповнених поштових карток, прикладених ними до заявок):
    
    1) про реєстрацію проекту і прийнятті його до розгляду;
    
    2) про чи підтримку відхиленні проекту.
    
    Умови фінансування підтриманих проектів
    
    Проекти, підтримані обома сторонами, фінансуються паралельно на паритетних засадах: РГНФ забезпечує фінансування російських учасників, НАН України- українських.
    
    Виділені для фінансування проектів засоби можуть бути використані тільки на меті, зазначені в проектах.
    
    Сума й умови фінансування російських учасників повідомляються РГНФ в інформаційних листах керівникам проектів і організацій, через які здійснюється фінансування.
    
    Сума й умови фінансування українських учасників повідомляються Президією НАН України в інформаційних листах керівникам проектів і організацій, через які здійснюється фінансування.
    
    Російські керівники всіх підтриманих проектів зобов'язані щорічно представляти в РГНФ наукові і фінансові звіти по установлених формах і у встановлений термін. Копії наукових звітів направляються ними в Президію НАН України. Форми звітів публікуються в "Віснику РГНФ" і на веб-сайте РГНФ .
    
    Українські керівники всіх підтриманих проектів зобов'язані щорічно представляти в Президію НАН України наукові і фінансові звіти по установлених формах і у встановлений термін. Копії наукових звітів направляються ними в РГНФ. Форми звітів публікуються на веб-сайті НАН України .
    
    Терміни представлення звітів по проектах "а", "е" - до 15 грудня 2006 р. (включно); по проектах "м" - протягом 1 місяця після завершення наукового заходу, але не пізніше 15 грудня. Російські керівники проектів, що не представили науковий чи фінансовий звіт у термін або получившие негативну експертну оцінку звіту, позбавляються права брати участь у конкурсах РГНФ протягом 5 років. Списки цих керівників вносяться в базу даних РГНФ і за рішенням ради Фонду можуть бути опубліковані в "Віснику РГНФ" і на веб-сайте РГНФ .
    
    Українські керівники проектів, що не представили науковий чи фінансовий звіт у термін або получившие негативну експертну оцінку звіту, позбавляються права брати участь у спільних конкурсах РГНФ - НАН України протягом 5 років.
    
    Результати робіт з підтриманих проектів повинні бути опубліковані в першу чергу в російському й українському науковому виданнях. Незалежно від часу виходу у світло публікації по одному екземплярі опублікованої роботи повинні бути представлені в РГНФ і Президія НАН України.
    Відповідно до Статуту РГНФ при публікації обов'язкове згадування про фінансову підтримку даних досліджень РГНФ із указівкою номера проекту (наприклад: 1) Дослідження виконане при фінансовій підтримці РГНФ у рамках науково-дослідного проекту РГНФ ("Назва проекту"), проект № 06-01-00001а; 2) Видання (тези доповідей, матеріали наукової конференції й ін.) здійснено при фінансовій підтримці РГНФ, проект № 06-02-00001г). Для українських авторів обов'язковим є згадування в публікаціях про фінансову підтримку з боку НАН України з указівкою номера проекту.
    
    Невиконання даної умови може з'явитися підставою для негативної оцінки звіту по проекті.
    
    Правила оформлення заявок на участь у конкурсі опубліковані на сайте РГНФ.


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю