Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


Експорт зброi краiнами «великоi вiсiмки» загострюe проблему бiдностi

22 червня, 2005 р.

    *** 22 червня Мiжнародна Амнiстiя, Оксфам та Мiжнародна мережа по боротьбi з поширенням стрiлецькоi зброi оприлюднили нову доповiдь:
    „Краiни ”великоi вiсiмки”: найбiльшi експортери - допускають безвiдповiдальне розповсюдження зброi”. Доповiдь пiдготовлена в рамках
    мiжнародноi кампанii «Зброю – пiд контроль!».
    
    В оприлюдненiй сьогоднi доповiдi йдеться про те, що краiни „великоi вiсiмки” порушують взятi на себе зобов’язання зi скорочення
    рiвня бiдностi, пiдтримки стабiльностi та дотримання прав людини, проводячи безвiдповiдальне постачання зброi в найбiднiшi краiни
    свiту – краiни, ситуацiя в яких загострена до крайньоi межi. Члени „великоi вiсiмки” постачали зброю до таких краiн, як Судан,
    Бiрма, Народна Республiка Конго, Колумбiя та Фiлiппiни.
    Результати дослiдження, оприлюдненого напередоднi зустрiчi мiнiстрiв закордонних справ „великоi вiсiмки” у Лондонi (яка вiдбудеться
    23-24 червня), свiдчать про те, що члени „великоi вiсiмки” (Iталiя, Нiмеччина, Росiя, Великобританiя, США, Францiя та Японiя) як i
    ранiше постачають вiйськову технiку, зброю та боeприпаси в краiни, де iх застосування сприяe порушенню прав людини.
    „Кожного року зловживання зброeю призводить до загибелi сотень тисяч людей, до тортур i ґвалтувань, до вимушеного переселення
    цивiльних. Хiба можна сприймати серйозно намiри покiнчити з бiднiстю та несправедливiстю, якi декларують краiни-учасницi „великоi
    вiсiмки”, коли уряди цих краiн пiдривають мир та стабiльнiсть, санкцiонують постачання зброi репресивним диктаторським режимам, в
    охопленi конфлiктами регiони та краiни, якi ледве можуть собi це дозволити?” – говорить Арiн Кан, Генеральний секретар Мiжнародноi
    Амнiстii.
    З доповiдi, оприлюдненоi Мiжнародною Амнiстieю, Оксфам та Мiжнародною мережею по боротьбi з поширенням стрiлецькоi зброi,
    зрозумiло, що державам „великоi вiсiмки” слiд пiдтримати заклик Великобританii та десяти iнших краiн про пiдписання мiжнародноi
    угоди про торгiвлю зброeю.
    За словами Барбiри Стокiнг, директора Оксфам: „Ц е дослiдження свiдчить про те, що краiни „великоi вiсiмки” не тiльки несуть
    вiдповiдальнiсть за 80% вiдсоткiв свiтового експорту зброi, але також продовжують постачати зброю, завдяки якiй утискаються та
    гнобляться найбiднiшi та найбiльш вразливi верстви населення. На майбутнiй зустрiчi мiнiстри закордонних справ „великоi вiсiмки”
    повиннi пiдтримати договiр про торгiвлю зброeю та узгодити заходи по його втiленню в життя”.
    У доповiдi „Краiни ”великоi вiсiмки”: найбiльшi експортери - допускають безвiдповiдальне розповсюдження зброi” продемонстрована
    цiла низка прогалин i недолiкiв у законодавствi про контроль над експортом зброi, якi характернi для багатьох краiн „великоi
    вiсiмки”. Зокрема:
    • Канада експортуe зброю в краiни, що знаходяться в станi збройних конфлiктiв i причетнi до багатьох порушень прав людини, у
    тому числi постачають бронетранспортери та гелiкоптери до Саудiвськоi Аравii, а також авiацiйнi двигуну та ручну стрiлецьку зброю до
    Фiлiппiн.
    • Францiя експортуe прилади з категорii ООН „вибуховi пристроi, гранати, боeприпаси, мiни та iнше” в краiни, на якi EС наклав
    ембарго щодо постачання зброi, наприклад в Судан та М’янму.
    • Нiмецькi комплектуючi застосовуються у вiйськовiй технiцi, що вiдправляeться в краiни, де брутально порушуються права
    людини. Таким чином, виробленi в Нiмеччинi двигуни встановлюються на бойову технiку, яка потiм постачаeться у М’янму.
    • Прогалини в iталiйському законодавствi дозволяють постачання великих партiй так званоi „громадянськоi зброi” в краiни, де
    широко розповсюдженi серйознi порушення прав людини, наприклад в Колумбiю, Республiку Конго та Китай.
    • Росiя поставляe важку зброю, у тому числi бойовi лiтаки, державам, збройнi сили яких неодноразово порушували права людини,
    в тому числi до Ефiопii, Алжиру та Уганди.
    • США надаe значну вiйськову пiдтримку державам, якi постiйно порушують права людини, таким як Пакистан, Непал та Iзраiль.
    • Японiя експортуe стрiлецьку зброю та легке озброeння краiнам з несприятливою ситуацieю в сферi прав людини, наприклад, до
    Фiлiппiн.
    • Великобританiя контролюe експорт обладнання, яке потенцiйно застосовуeться для тортур i жорстокого поводження; крiм того, в
    Сполученому Королiвствi все частiше видаються „вiдкритi лiцензii”, якi дозволяють компанiям здiйснювати багаторазовi поставки без
    ретельноi перевiрки.
    Приклади, що увiйшли до доповiдi, пiдтверджують гостру необхiднiсть в прийняттi договору про торгiвлю зброeю, положення якого
    носили би суворий характер та були би обов’язковими до виконання. Така Угода повинен маe бути мiжнародною, мати юридичну силу та
    базуватися на мiжнародному законодавствi, роблячи наголос на норми гуманiтарного права та права людини – оскiльки цi унiверсальнi
    стандарти. Iх виконання – здатнi урятувати життя людей, покiнчити зi стражданнями та захистити добробут багатьох людей.
    „Спостерiгаючи загибель великоi кiлькостi людей, знищення майна та руйнування добробуту через безвiдповiдальне розповсюдження
    зброi, краiни-члени „великоi вiсiмки” повиннi перейти вiд слiв до реальних дiй i наполягти на тому, щоб до 2006 року почалося
    обговорення положень угоди про торгiвлю зброeю. Бездiяльнiсть буде означати ганебну зраду мiльйонiв чоловiкiв, жiнок i дiтей, права
    яких брутально порушуються, людей якi живуть у постiйному страху стати жертвами збройного насилля”, - заявила Ребекка Петерс,
    директор Мiжнародноi мережi по боротьбi з розповсюдженням стрiлецькоi зброi.
    Коротка довiдка
    Кампанiя „Зброю пiд контроль!”, iнiцiаторами якоi виступили Мiжнародна Амнiстiя, Оксфам та Мiжнародна мережа по боротьбi з
    розповсюдженням стрiлецькоi зброi, почалася в жовтнi 2003 року. Ii метою e взяти пiд контроль масове розповсюдження та зловживання
    зброeю, а також переконати уряди заключити угоду про контроль над зброeю.
    З повним текстом доповiдi „Краiни „великоi вiсiмки”: найбiльшi експортери озброeння допускають безвiдповiдальне розповсюдження
    зброi” (англiйською мовою) ви можете познайомитися на сайтi http://www.controlarms.org
    
    /КIНЕЦЬ
    Для розповсюдження
    ****************************************
    За додатковою iнформацieю звертатися до:
    офiсу Мiжнародноi Амнiстii в Украiнi: (044) 469-70-27, e-mail: press@amnesty.org.ua
     lпрес-бюро Мiжнародноi Амнiстii в Лондонi тел. +44 20 7413 5599;
    Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK. http://www.amnesty.org
    Офiцiйний сайт Мiжнародноi Амнiстii росiйською мовою http://www.amnesty.org.ru
    Що таке Мiжнародна Амнiстiя? (Iнформацiя для ЗМI): http://www.amnesty.org.ru/rus/aboutai-index-rus


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати