Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


ПРОГРАМУ МАЛИХ ҐРАНТІВ - 2004 - ПРЕЗЕНТУЄ ПРЕДСТАВНИЦТВО СВІТОВОГО БАНКУ В УКРАЇНІ

12 лютого, 2004 р.

    Програму малих ґрантів започатковано 1983 року. Її головна мета — сприяти налагодженню партнерських зв’язків з неурядовими організаціями (НУО), заохочувати розповсюдження інформації щодо питань між секторальної співпраці та місцевого розвитку. Ґранти надаються організаціям громадянського суспільства через регіональні представництва Світового Банку.
    2004 року за Програмою малих ґрантів буде підтримано громадську діяльність, спрямовану на розширення прав вразливих і незахищених груп населення та їх залучення до участі у суспільних процесах на місцевому рівні. Мета цьогорічної Програми — сприяти розширенню прав громадян, їх участі у процесах міжсекторного співробітництва на місцевому рівні.
    Організації громадянського суспільства відіграють важливу роль у залученні громадян до боротьби з бідністю. Відтак, цільовою групою Програми малих ґрантів є організації громадянського суспільства, котрі працюють з ініціативами, спрямованими на розширення прав вразливих і вилучених із суспільного життя груп населення.
    Основними аспектами розширення прав та залучення до участі таких груп населення є:
    • доступ до інформації; доступ до організаційних зв’язків, що виходять за межі місцевої громади;
    • спроможність впливати на життя суспільства і вести переговори з місцевими органами самоврядування та центральними органами влади.
    Цього року Програму малих ґрантів Світового банку буде реалізовано спільно з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (МФК), у партнерстві із Бюро зі співробітництва Швейцарії, а також при сприянні Міжнародного Фонду “Відродження” (МФВ).
    ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АПЛІКАНТІВ
    У рамках Програми малих ґрантів Світового банку фінансування отримає лише невеликий відсоток проектів, що надходять на конкурс. Перш ніж подавати заявку, ретельно прочитайте вимоги до оформлення та переконайтесь, що Ваша ідея відповідає вказаним критеріям.
    ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ:
    1. Діяльність у рамках Вашого проекту повинна посилювати діалог та зміцнювати співпрацю (зв’язки) як усередині сектору організацій громадянського суспільства, так і з державними установами (місцевими органами влади, тощо).
    2. Діяльність у рамках проекту повинна охоплювати, залучати та приносити користь особам і групам, які – в силу різних обставин – вилучені із суспільного життя.
    3. Проект повинен сприяти досягненню загальної згоди в суспільстві та залученню вразливих груп населення на місцях до процесів підготовки, реалізації та аналізу державних, регіональних та місцевих галузевих програм та комплексу заходів, спрямованих на зниження рівня бідності, шляхом створення мереж обміну знаннями, розбудови спільної бази для порозуміння, заохочення до співпраці між приватним і державним секторами та – у деяких випадках – до пом’якшення соціального напруження.
    ДОДАТКОВІ КРИТЕРІЇ:
    Чи діяльність у рамках Вашого проекту:
    • забезпечує врахування голосу бідних і вразливих груп населення під час ухвалення програмних рішень на місцевому та національному рівні, що впливають на якість життя місцевих громад;
    • сприяє втіленню інноваційних ідей та рішень для вирішення проблем вразливих груп населення;
    • підвищує прозорість і підзвітність органів державного управління та місцевого самоврядування сприяючи створенню умов для ефективного управління на місцевому рівні;
    • активізує діалог між місцевими громадами та територіальними органами влади.
    ХТО МОЖЕ ПОДАВАТИ ЗАЯВКИ?
    • Подавати заявку на отримання ґранту можуть організації громадянського суспільства (ОГС), зареєстровані в Україні.
    • Перевага надаватиметься організаціям, що здійснюють свою діяльність у сільській місцевості чи невеликих містах. Організації-апліканти мають засвідчити свій позитивний досвід роботи з громадами сіл та міст районного значення (детально опишіть у Додатку №1).
    • Організації-апліканти повинні мати добру репутацію і досвід управління ґрантовими ресурсами (до уваги братимуться як ґранти донорських організацій, так і факти успішного залучення місцевих бюджетних, бізнесових та ґрантових ресурсів).
    • Перевага буде надана організаціям, що не отримували допомоги в рамках Програми малих ґрантів у попередні роки. Організації не можуть отримувати більш ніж три ґранти за Програмою малих ґрантів упродовж п’ятирічного періоду.
    ЯКИМ ВИДАМ ДІЯЛЬНОСТІ НАДАВАТИМЕТЬСЯ ПІДТРИМКА?
    У рамках Програми малих ґрантів надається підтримка заходам, пов’язаним з громадською діяльністю, що полягає в розширенні прав вразливих і незахищених груп населення.
    Ця діяльність передбачає:
    • сприяння діалогу і поширення інформації;
    • зміцнення партнерських зв’язків між організаціями громадянського суспільства, державними органами та приватним сектором (зокрема підтримка ініціатив з розвитку державного та корпоративного управління).
    Проектні заходи можуть включати (але не обмежуватись цим) організацію семінарів і практичних занять; надання коштів на публікацію або створення аудіо- та відео-копій необхідних матеріалів; інші інноваційні заходи, спрямовані на формування зв’язків, що невеликим організаціям, як правило, складно фінансувати в рамках своїх усталених видатків на програми. Ці заходи мають бути завершені впродовж одного року від дати присудження ґранту.
    ЯКИМ ВИДАМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДТРИМКА НЕ НАДАЄТЬСЯ?
    У рамках Програми малих ґрантів НЕ фінансуються: науково-дослідні програми, програми підвищення кваліфікації, операційні проекти, базова інституційна підтримка, що надається на постійній основі (для прикладу - забезпечення обладнанням, що не пов’язане з діяльністю в рамках Програми малих ґрантів), стипендії, дотації науковим працівникам, навчальні програми. Також не фінансуються фізичні особи та організації, що не є юридичними особами. Пропоновані заходи не повинні дублювати діючі програми Світового Банку.
    Нижче наведено приклади статей витрат і видів діяльності, які, зазвичай, НЕ фінансуються у рамках Програми малих ґрантів:
    • медичне обладнання: обладнання лікарень, слухові апарати, милиці, тощо;
    • комп’ютерне обладнання і його встановлення;
    • накладні видатки, зокрема – орендна плата, технічне обслуговування і поточний ремонт, офісне забезпечення;
    • проведення семінарів з розвитку ділових умінь, інформування населення про небезпеку ВІЛ /СНІД, паління тощо, якщо вони не пов’язані безпосередньо з цілями Програми малих ґрантів;
    • задоволення базових потреб, таких як послуги з постачання води, тепла та харчових продуктів;
    • будівництво різноманітних об’єктів (наприклад, бібліотек, або каналізаційних систем);
    • створення робочих місць і підвищення рівня зайнятості;
    • кампанії з контролю за поширенням хвороб;
    • надання допомоги у формі харчових продуктів;
    • забезпечення штатних посадових окладів, наприклад, керівника НУО.
    ЯКИЙ РОЗМІР ҐРАНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ?
    Максимальний розмір ґранту складатиме 5000 доларів США. У рамках Програми рідко фінансується більше половини пропонованих статей витрат на певний проект, тому бажано, щоб громадські організації залучали додаткові кошти з інших джерел.
    КОНТАКТИ:
    Юрій Савко, Мар’яна Туряниця
    Представництво Світового Банку
    Тел.: (044) 490 6671, 490 6672, 490 6673
    Інтернет-сайт: http://www.worldbank.org.ua


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати