Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


СВОБОДИ СЛОВА У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ, В ОЦІНКАХ ЇЇ СПОЖИВАЧІВ, ДЕЩО МЕНШЕ НІЖ ПО УКРАЇНІ ВЦІЛОМУ. ТАКОЖ КРАЩИМ ВОЛІЄ БУТИ РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МІСЦЕВИХ ЖУРНАЛІСТІВ.

3 серпня, 2005 р.

    Чернігівське міське відділення Всеукраїнської громадської організації „Комітет ви-борців України” в рамках реалізації проекту „Моніторинг та юридична експертиза пору-шень чинного законодавства щодо ЗМІ та журналістів в Чернігівській області” за фінан-сової підтримки Міжнародного фонду „Відродження” з 17 червня 2005 р. по 10 липня 2005 р. провело опитування гостей та жителів Чернігова.
    З метою визначення загального рівня свободи слова у регіоні в оцінках споживачів інформації – простих читачів і глядачів місцевих медіа, експертами проекту було виріше-но здійснити соціологічне опитування в місцях найбільшого продажу періодичної преси. А саме – в районах Центрального ринку та ринку „Нива”. Всього було заповнено 460 анкет.
    Лише 38,3% опитаних вважають загальний рівень свободи слова в ЗМІ в Чернігів-ської області цілком добрим. На рівні України свободи слова в ЗМІ чернігівці відчувають більше – 41,5%. Місцевим журналістам бракує професіоналізму. Адже цілком достатнім його вважають лише 20,2 %.
    Відповідаючи на питання анонімної анкети респонденти спробували оцінити також рівень свого особистого доступу до інформації в ЗМІ про поточну діяльність, плани і ре-зультати роботи найважливіших інститутів суспільства: органів місцевого самоврядуван-ня, державної влади, недержавних громадських організацій, партій та політичних рухів.
    Найкраще забезпечується доступ у ЗМІ для громадян до інформації про поточну діяльність, плани і результати роботи органів державної влади – 35,9 %. Лише 20% опи-таних вважають доброю свою поінформованість про поточну діяльність, плани і резуль-тати роботи органів місцевого самоврядування. Найменше оцінкою „Добре” респонденти оцінили свою поінформованість про поточну діяльність, плани і результати роботи не-державних громадських організацій (13,7%) і політичних партій та рухів (19,1%).
    
    В цілому ж, найбільше громадяни задоволені роботою так званих „недержавних” медіа: 41% – „добре” проти 22,8% „добре” за рівень роботи громадсько-політичних ЗМІ, засновниками яких є відповідні органі державної влади та/чи місцевого самоврядування.
    
    Необхідно зазначити, що респондентам було запропоновано відповісти на 9 пи-тань, кожне з якого мало 4 варіанти відповіді: „Добре”, „Погано”, „Задовільно” та „Важко відповісти”. Відсутність конкретної відповіді на котресь з питань експертами соціологіч-ного опитування зараховувалася як варіант відповіді „Важко відповісти”.
    
    Довідками по телефону:
     8-050-465-28-90
     E-mail: solo@ic.com.ua
    ***
    
    Результати соціологічного опитування
    жителів Чернігівщини
    за проектом “Моніторинг та юридична експертиза порушень чинного
    законодавства щодо ЗМІ та журналістів в Чернігівській області ”
    
    Час опитування 17 червня 2005 р.-10 липня 2005 р.
    Місця опитування – район Центрального ринку та ринку „Нива”
    Кількість респондентів – 460
    
    №
    Питання Добре Погано Задовільно Важко відповісти
    1. Дайте, будь-ласка, оцінку загальному рівню свободи слова в ЗМІ на загальнодержавному рівні
     191 74 162 33
     41,5% 16,09% 35,2% 7,2%
    2. Дайте, будь-ласка, оцінку загальному рівню свободи слова в ЗМІ на рівні Чернігівської області
     176 85 93 106
     38,3% 18,5% 20,2% 23%
    3. Як Ви оцінюєте рівень забезпечення доступу громадян до інфор-мації в ЗМІ про поточну діяльність, плани і результати роботи органів державної влади
     165 23 78 194
     35,9% 5% 17% 42,2%
    4. Як Ви оцінюєте рівень забезпечення доступу громадян до інфор-мації в ЗМІ про поточну діяльність, плани і результати роботи органів місцевого самоврядування
     92 141 109 118
     20% 30,7% 23,7% 25,7%
    5. Як Ви оцінюєте рівень забезпечення доступу громадян до інфор-мації в ЗМІ про поточну діяльність, плани і результати роботи політичних партій та рухів
     88 102 114 156
     19,1% 22,2% 24,8% 33,9%
    6. Як Ви оцінюєте рівень забезпечення доступу громадян до інфор-мації в ЗМІ про поточну діяльність, плани і результати роботи недержавних громадських організацій 63 125 98 174
     13,7% 27,2% 21,3% 37,8%
    7. Оцініть, будь-ласка, рівень роботи громадсько-політичних ЗМІ, засновниками яких є відповідні органі державної влади та/чи міс-цевого самоврядування
     105 111 87 157
     22,8% 24,1% 18,9% 34,1%
    8. Оцініть, будь-ласка, рівень роботи так званих „недержавних” ЗМІ
     189 106 112 53
     41% 23% 24,3% 11,5%
    9. Оцініть, будь-ласка, загальний рівень професійної підготовки журналістів Вашого регіону 93 102 122 143
     20,2% 22,2% 26,5% 31,1%
    
    ПІДБИТО ПІДСУМКИ МОНІТОРИНГУ ПОРУШЕНЬ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗМІ ТА ЖУРНАЛІСТІВ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
    Чернігівським міським відділенням ВГО «Комітет виборців України» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» з вересня 2004 року по серпень 2005 року реалізується проект "Моніторинг та юридична експертиза порушень чинного законодавства щодо ЗМІ та журналістів в Чернігівській області".
    Проект спрямовано на запобігання і усунення жорсткого державного впливу на ЗМІ та журналістів, адміністративного контролю над мас-медіа, як одного із засобів контролю влади над масовою свідомістю.
    Протягом року в рамках проекту експертами проекту проведено опитування понад 200 журналістів, представників прес-служб, "вільних журналістів", представників громадських журналістських і правозахисних організацій з метою дослідження стану свободи слова на Чернігівщині. Здійснювався моніторинг ЗМІ. Зібрано повідомлення про більш як сто випадків порушення чинного законодавства щодо ЗМІ та журналістів. Усі досліджені факти пройшли юридичну експертизу, а у деяких випадках, таких, наприклад, як незаконне звільнення з роботи редактора Бобровицької районної газети пані Галини Плющ, за участі юриста КВУ Сергія Коваленка, справа розглядається в суді.
    В рамках реалізації проекту його експертами видано та розповсюджено чотири випуски інформаційного бюлетеня „Чернігівський монітор. Про стан свободи слова на Чернігівщині” в якому регулярно повідомлялося про факти порушення прав журналістів і медіа на Чернігівщині. Усі повідомлені отримали фаховий коментар юриста.
    Експертами проекту досліджено громадську думку журналістів регіону та споживачів інформації щодо рівня свободи слова на Чернігівщині, рівень професійної підготовки працівників ЗМІ та доступу громадян до інформації. Результати опитувань мали широкий резонанс у суспільстві.
    Активну участь експерти проекту "Моніторинг та юридична експертиза порушень чинного законодавства щодо ЗМІ та журналістів в Чернігівській області" взяли у президентській виборчій кампанії. Варто зазначити що майже півсотні випадків усіх скарг журналістів на утиски та обмеження їх професійних прав припали саме на цей неспокійний період і тим, чи іншим чином, пов’язані з виборчими перегонами.
    Зважаючи на те, що нерідко порушення чинного законодавства щодо ЗМІ та журналістів важко чітко кваліфікувати, виконавці проекту умовно склали наступну статистику:
    14 порушень кваліфікувалися експертами проекту як порушення Кодексу законів про працю;
    8 порушень авторських прав журналістів;
    3 побиття журналістів та фізичного перешкоджання їхньої діяльності;
    22 порушення – це відмова у наданні журналістам інформації офіційними особами:
    7 випадків адміністративного тиску на ЗМІ (наприклад, вказівка друкувати чи не друкувати ту чи іншу інформацію);
    14 випадків не допуску журналістів на публічні заходи, що проводилися органами влади;
    9 – інші випадки порушень прав журналістів.
    
    Найцікавіші і найрезонансні факти порушень законодавства щодо ЗМІ та журналістів в Чернігівській області ввійшли до брошури, яка побачить світ найближчими днями.
    ***


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати