Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


ВГО ЖIНОК-БАНКIРIВ "ЗА ГАРМОНIЙНИЙ РОЗВИТОК СУСПIЛЬСТВА"

26 серпня, 2005 р.

    *** На суспiльному небосхилi з'явилася оригiнальна Всеукраїнська громадська органiзацiя з дiловою, властивою характеру її фундаторок назвою "За гармонiйний розвиток суспiльства". Це гасло об'єднало жiнок-банкiрiв, що стали iнiцiаторами створення громадської органiзацiї, яка об'єднує бiльше ніж 600 членiв у 16 регiональних вiддiленнях по всiй територiї України.
    
    Зараз Органiзацiя завершує цикл форумiв, якi проводяться в усiх регiонах України з метою пiдготовки Всеукраїнської науково-практичної конференцiї на тему "Проблеми розвитку жiночого бiзнесу в Українi" в рамках проголошеного ООН Мiжнародного року мiкрокредитування. Учасники форумiв - жiнки-пiдприємцi, керiвники пiдприємств, юридичних фiрм, соцiальних структур, державних установ – мали можливiсть обговорити проблеми розвитку жiночого бiзнесу в регiонi, висловити пропозицiї щодо того, що на сьогоднi треба зробити на рiвнi держави для сприяння її розвитку.
    
    У липнi мiсяцi стартувала робота над проектом "Кожна дитина має почути свiй перший дзвiнок". Цей проект проводиться Органiзацiєю спiльно з Мiжнародним добродiйним фондом "Україна 3000", слуховим центром "РеоТон" i Українською спiлкою глухих i є одним із серiї соцiальних проектiв, орiєнтованих на соцiальну адаптацiю дiтей з особливими потребами, якi реалiзуються Органiзацiєю. Мета проекту – допомога дiтям з порушеннями слуху, привернення уваги громадськостi до цiєї проблеми, впровадження в Українi сучасних стандартiв реабiлiтацiї дiтей з порушеним слухом. У рамках проекту планується проведення акцiй з вручення слухових апаратiв дiтям – учням спецiалiзованих шкiл с. Березiвка Житомирської областi (30 серпня) i м. Києва (1 вересня), проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка, органiзацiя Центру соцiальної реабiлiтацiї дiтей з порушенням слуху, презентацiя Системи ранньої скрiнiнгової дiагностики слуху немовлят.
    
    14 серпня група дiтей – учнiв спецiалiзованої школи № 18 м. Києва поїхала на вiдпочинок i оздоровлення за спецiальною програмою до м. Затока (Одеська область). Дiти з особливими потребами (порушенням слуху) матимуть можливiсть вiдпочити, оздоровитися, поспiлкуватися з однолiтками. Особливiсть цього вiдпочинку полягає в тому, що, вiдпочиваючи на березi моря, учасники програми пройдуть розвиваючий тренiнг пiд керiвництвом квалiфiкованих психологiв. Заняття вiдбуватимуться в iгровiй формi, що, враховуючи вiк учасникiв, є дуже важливим. До програми також включено комплекс екскурсiй, який дозволить зробити вiдпочинок дiтей незабутнiм i корисним.
    
    Цю поїздку органiзовано Всеукраїнською громадською органiзацiєю жiнок-банкiрiв "За гармонiйний розвиток суспiльства" i є однiєю з серiї соцiальних проектiв, орiєнтованих на соцiальну адаптацiю дiтей з особливими потребами, якi реалiзовуються Органiзацiєю. Так, за сприяння Органiзацiї, в липнi мiсяцi цього року проведено вiдпочинок i оздоровлення в м. Вайтерсбург (Нiмеччина) групи дiтей з порушенням слуху.
    
    Розумiючи, як багато треба зробити для гармонiйного розвитку нашого суспiльства, для того, щоб i жiнки, i чоловiки вiдчували себе повною мiрою повноцiнними громадянами своєї країни, Всеукраїнська громадська органiзацiя жiнок-банкiрiв "За гармонiйний розвиток суспiльства" запрошує до плiдного спiвробiтництва й роботи над своїми проектами пiдприємства та органiзацiї всiх форм власностi, громадськi органiзацiї, а також усiх небайдужих людей, якi роздiляють програмнi принципи Органiзацiї.
    
    Всеукраїнську громадську органiзацiю жiнок-банкiрiв "За гармонiйний розвиток суспiльства" створено в 2005 роцi як професiйну громадську органiзацiю, вона об'єднує бiльше за 600 членiв у 16 регiональних вiддiлення по всiй територiї України, президент – Пономарьова Людмила.
    
    КОНТАКТИ
    ВГО жінок-банкірів "За гармонiйний розвиток суспiльства"
    вул. Солом'янська, 31, оф. 1, Київ, 03141
    Тел.: 205 4536, 270 4097
    Ел.пошта: info@ladybanker.org.ua
    
    Джерело: РЦ ГУРТ


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати