Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Самiт ООН: Права людини зрадженi вiдсутнiстю лiдерства

14 вересня, 2005 р.

    *** Мiжнародна Амнiстiя засуджуe очевидну капiтуляцiю свiтових лiдерiв перед тиском кiлькох краiн, що призвела до
    виключення з обговорення на самiтi ООН в Нью Йорку майже всiх важливих для прав людини реформ.
    
    Рекомендований Радою з Прав людини текст на жаль, не мiстить необхiдних закликiв до введення мiнiмального набору
    заходiв для покращення та збiльшення повноважень органу з прав людини. Все що пропонуe цей документ свiтовiй
    громадськостi – лише багаторазово дискредитовану Комiсiю з Прав людини з iншою назвою.
    
    «Абсолютно неприйнятним e те, що декiльком краiнам, в яких e серйознi проблеми за правами людини, на чолi з Китаeм
    та Росieю, дозволено блокувати створення нового, сильнiшого, бiльш ефективного та авторитетного органу - Ради з Прав
    людини. Сполученi Штати Америки та Велика Британiя, також несуть часткову вiдповiдальнiсть за неспроможнiсть
    вiдстояти iдею посилення Ради з Прав людини в критичний момент переговорiв», говорить Iвон Терлiнгер, представник
    Мiжнародноi Амнiстii в ООН.
    
    Мiжнародна Амнiстiя звертаeться до всiх урядiв з проханням провести ефективну реформу оонiвськоi системи захисту
    прав людини. Нинiшнiй Самiт ООН маe призвати до створення Ради з Прав людини, яка:
    - буде регулярно збиратися протягом року;
    - буде мати мандат звертатися з будь-якого приводу, що стосуeться захисту та реалiзацii прав людини;
    - регулярно вивчати звiти з прав людини всiх краiн свiту та працювати над негайними ситуацiями;
    - зберiгати унiкальнi правила та практику участi НГО та системи незалежних експертiв, за назвою Спецiальнi
    Процедури.
    
    Кiнцевий Документ маe також забезпечити Офiс Верховного Комiсара ООН з прав людини мiнiмальним набором ресурсiв
    для ефективного виконання Комiсаром свого мандату. Вiн повинен включати обов’язок збiльшити ресурси офiсу вдвiчi з
    регулярного бюджету протягом наступних п’яти рокiв.
    
    «Якщо свiтовi лiдери не зроблять нiчого крiм прийняття широкого, нечiткого тексту, який захищаe всi незалежнi
    рiшення на Генеральнiй Асамблеi. Така вбивча невдача свiтового лiдерства призведе до знецiнення всього Самiту та
    продемонструe зраду мiльйонiв вразливих людей», говорить Iвон Терлiнгер.


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю