Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Конкурс заявок на розробку навчальних прогам для працівників органів місцевого самоврядування

11 жовтня, 2005 р.

    *** Асоціація міст України та громад в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку "Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги Асоціації міст України та громад" оголошує конкурс серед викладацького складу вищих навчальних закладів та освітніх центрів України.
    
    Перед тим, як розпочинати процес підготовки своїх пропозицій, просимо уважно ознайомитись із оголошенням та мінімальними вимогами до аплікантів.
    
    Мета проекту: сприяння становленню демократичної, децентралізованої, соціальної, правової держави та громадянського суспільства в Україні шляхом зміцнення інституту місцевого самоврядування через підвищення професійного потенціалу (професійної здатності) працівників місцевого самоврядування задля забезпечення сталості розвитку, покращення умов життя населення українських сіл, селищ та міст.
    
    Відбір навчальних програм здійснюватиметься за критеріями, визначеними в цьому оголошенні. Фінансування здійснюватиметься у вигляді оплати праці розробника або команд розробників програм (до 8 000 доларів США за програму).
    
    АМУ зберігає за собою право профінансувати виконання будь-які з поданих заявок або утриматися від фінансування взагалі.
    
    Мінімальні вимоги:
    1. Апліканти повинні бути обізнаними в тематиці програми.
    2. Апліканти повинні мати досвід розробки навчальних програм.
    3. Апліканти повинні мати досвід викладання.
    
    Якщо Ви не відповідає цим мінімальним вимогам, просимо не брати участі в конкурсі. Заявки, які не відповідають зазначеним вимогам, не будуть розглядатись.
    
    I. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
    Незважаючи на очевидні здобутки місцевого самоврядування за часів незалежності України, все ще існують питання, які перешкоджають обраним посадовцям органів місцевого самоврядування бути більш відповідальними перед їх виборцями. Сили, що підтримують децентралізацію і місцеву автономію, а саме органи місцевого самоврядування і організації, що забезпечують розвиток місцевого самоврядування, повинні мати добре обізнаний персонал, відповідні навчальні та лобістські інструменти для продовження дискусії, діалогу, активного лобіювання своїх інтересів та ефективні правові гарантії своєї діяльності.
    
    Необхідною передумовою ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень підготовки службовців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та ефективний захист прав та законних інтересів територіальних громад. Від того в якій мірі службовці та депутати місцевих рад обізнані із законодавчими основами муніципальної діяльності, з новітніми технологіями муніципального менеджменту, чи володіють вони навичками практичного застосування цих знань в умовах конкретної територіальної громади, чи дотримуються на практиці передбачені Конституцією і законами України гарантії прав місцевого самоврядування безпосередньо залежить те, в яких умовах живе населення відповідного села, селищ, міста, який рівень громадських послуг надається в системі місцевого самоврядування.
    
    На прикладі України ми можемо спостерігати, коли за однакових умов ресурсного забезпечення соціально-економічний стан одних територіальних громад разюче відрізняється від стану інших. Позитивні досягнення в таких містах є результатом впливу багатьох різноманітних чинників, зокрема, географічних, кліматичних, економічних, політичних тощо. Але головним фактором є те, що там сформовані професійні команди менеджерів, здатні до пошуку нетрадиційних рішень в проблемних ситуаціях місцевого життя.
    
    Зазначене свідчить про те вагоме значення, якого набувають питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців, правового захисту прав місцевого самоврядування для забезпечення сталого місцевого і регіонального розвитку, підвищення добробуту територіальних громад, покращання якості громадських послуг, що надаються населенню в системі місцевого самоврядування.
    
    Для України нагальність та актуальність цього питання набувають особливого значення, що обумовлено наступними факторами:
    - економічні фактори – відсутність належного матеріального та фінансового ресурсного забезпечення для ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування, криза житлово-комунального господарства, систем енерго-, паливо-, водозабезпечення і соціальної інфраструктури, необхідність проведення муніципальної реформи, реорганізації житлово-комунального господарства. Зокрема, з року в рік в Україні можна спостерігати катастрофічну нестачу коштів місцевого самоврядування (наприклад, бюджетна забезпеченість із розрахунку на одного жителя міста обласного значення складає 80 – 150 $ USA на рік). Реконструкції потребують об’єкти комунальної власності, що забезпечують надання комунальних послуг населенню. В аварійному стані перебуває 30% в водопровідних та 27% каналізаційних мереж, майже 14 тис. кілометрів теплових мереж. Планово-попереджувальний ремонт цих мереж поступився місцем аварійно-відбудовним роботам, витрати на які у 2 - 3 рази вищі. Постійно погіршується стан житлового фонду України. Ремонту потребує кожна третя квартира;
    - фактори правового характеру, пов’язані з недоліками існуючої системи територіальної організації влади та недосконалістю українського законодавства про місцеве самоврядування, що, зокрема, стосується функціонування на регіональному рівні органів виконавчої влади загальної компетенції – місцевих державних адміністрацій, невизначеності статусу територіальної громади та правового режиму комунальної власності, неврегульованості питання щодо розмежування земель права державної та комунальної власності;
    - фактори психологічного характеру, пов’язані з менталітетом службовців органів місцевого самоврядування та державних службовців, наявністю у їхній професійній свідомості залишків “радянських” стереотипів здійснення влади, командно-адміністративних методів управління, “телефонного” права;
    - фактори організаційного характеру, що обумовлені значною плинністю кадрів в органах місцевого самоврядування, суттєвим оновленням (до 60 % в окремих регіонах та територіальних громадах) корпусу сільських, селищних, міських голів, голів обласних та районних рад, депутатів місцевих рад при чергових місцевих виборах, відсутністю ефективних механізмів дорадчої допомоги органам місцевого самоврядування та цілісної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування, насамперед, фахівців з розвитку територіальної громади (сіті-менеджерів);
    - фактори навчально-методичного характеру, а саме: відсутність єдиного загальнонаціонального навчально-методичного центру підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ, недостатнє забезпечення навчального процесу необхідною навчальною літературою та іншими методичними матеріалами, зокрема, навчальними програмами, навчальними посібниками тощо.
    
    До прийняття Конституції України 1996 року службовці органів місцевого самоврядування підпадали під категорію державних службовців. Конституція України розмежувала державну службу і службу в органах місцевого самоврядування як відносно самостійні види публічної служби. Відповідно, сьогодні службу в органах місцевого самоврядування не можна розглядати як різновид державної служби, а службовців органів місцевого самоврядування – як державних службовців, що працюють в органах місцевого самоврядування. Правові, організаційні, матеріальні та соціальні служби в органах місцевого самоврядування, загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р.
    
    ІІ. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
    Викладацький склад вищих навчальних закладів та освітніх центрів України, який відповідає зазначеним вище вимогам, запрошується до подання заявок на конкурс розробки навчальних програм і/або навчальних модулів для працівників органів місцевого самоврядування. Ця діяльність спрямована на підвищення компетентності та незалежності працівників органів місцевого самоврядування в процесі прийняття рішень
    
    Очікується, що апліканти працюватимуть над розробкою навчальних програм за наступною тематикою:
    
    Навчальні програми Навчальні модулі
    
    1. Місцеве самоврядування 1. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні
    2. Територіальна організація влади в Україні. Взаємодія між владними рівнями
    3. Регламентація роботи та організація діяльності місцевої ради та її виконавчих органів
    4. Муніципальне діловодство
    
    2. Фінансова база місцевого самоврядування 1. Основи муніципальної бюджетної політики
    2. Бюджетний процес: крок за кроком
    3. Програмно-цільовий метод формування бюджету
    4. Бюджет розвитку міста
    
    3. Місцевий розвиток 1.Основи фандрейзингу
    2. Стратегічне планування
    3. Муніципальні інвестиції
    4. Муніципальні кредити
    
    4. Економіка 1. Комунальне майно
    2. Землі як комунальна власність
    3. Приватизаційні процеси: між секторне співробітництво
    4. Управління комунальним підприємством
    
    5. Зв‘язки з громадськістю 1. Створення іміджу лідера. Етичний кодекс службовця місцевого самоврядування
    2. Громада і влада: участь громадян у місцевому самоврядуванні
    3. Відкритість влади: співпраця зі ЗМІ
    4. Випробовування виборами (муніципальні виборчі технології)
    
    При підготовці заявки слід враховувати наступні аспекти:
    1. Апліканти мають розробити курс лекцій за обраною навчальною програмою і/або навчальним модулем.
    2. Апліканти мають адаптувати розроблений курс лекцій у курс дистанційного навчання (Кожен з курсів розраховано на 8 навчальних тижнів або 16 лекцій. Лекція складатиметься з теоретичної частини; практичного порадника – відповідей на запитання, що стосуються теми лекції, та виникають в роботі працівників місцевого самоврядування або короткої інструкції, як поводитися в тій чи іншій ситуації, кращих практик вирішення цієї проблеми, що вже успішно реалізовані іншими містами; контролю знань)
    3. Апліканти мають провести ТОТ тренінг для тренерів, які далі самі проводитимуть тренінги для працівників місцевого самоврядування.
    4. Апліканти повинні розробити механізм контролю знань слухачів курсів.
    
    Термін розробки навчальної програми: 2 місяці
    
    Мова: українська
    
    IIІ. ЗАЯВКА
    Зацікавлені особи/групи осіб повинні подати оригінал своєї заявки, підготовлений українською мовою, на адресу Асоціації міст України та громад: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна 4, оф. 711.
    
    А. Технічна пропозиція
    Технічна пропозиція супроводжується титульною сторінкою, що має містити назву ВУЗу, адресу, основну контактну особу, прізвище та посаду особи, уповноваженої надавати відповіді на запити АМУ щодо суттєвих елементів пропозиції, номери телефону, факсу, електронної пошти.
    
    Технічна пропозиція, яка не повинна перевищувати семи (7) сторінок, має містити:
    - мету навчальної програми і/або навчальних модулів;
    - цільову аудиторію;
    - структуру навчальної програми і/або навчальних модулів;
    - зміст навчальної програми і/або навчальних модулів (перелік модулів, розділів лекцій);
    - короткий виклад наповнення модулів/ розділів/ лекцій програми і/або навчальних модулів;
    - короткий опис механізмів контролю знань.
    
    Технічна пропозиція повинна включати опис досвіду апліканта з розробки навчальних програм та роботи з аудиторією старшого віку, а також може містити приклади вже розроблених навчальних програм.
    
    В. Фінансова пропозиція
    До Технічної пропозиції апліканти повинні додати Фінансову пропозицію, яка включає наступну інформацію:
    - запропонований бюджет діяльності апліканта. Цей бюджет має бути чітко пов’язаним із заходами, передбаченими Технічною пропозицією, бути досить деталізованим на підтвердження обґрунтованості витрат.
    - апліканти повинні вказати, чи можуть вони або третя сторона надати будь-яку фінансову чи спонсорську підтримку програмі. Спільне фінансування є бажаним, хоча не обов’язковим.
    
    У разі необхідності, у подальшому АМУ та визначені розробники/команди розробників навчальних програм проведуть додаткові переговори з метою уточнення наданих заявок.
    
    АМУ зберігає право на проведення обмеженого або повного перегляду стосовно усіх елементів Технічної та Фінансової пропозицій апліканта.
    
    IV. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
    При перегляді до заявок буде застосовано такі критерії відбору:
    1. Технічна методика та Фінансова пропозиція (50 пунктів)
    Адекватно і належно відповідають вимогам, визначеним у цьому оголошенні.
    Запропонована структура та наповнення навчальної програми є цікавою, раціональною та обґрунтованою.
    2. Потенціал апліканта (25 пунктів)
    Відповідні кваліфікація та досвід.
    4. Попередній досвід (25 пунктів)
    Задокументований досвід розробки навчальних програм.
    Бажаними є відгуки на навчальні курси їх слухачів.
    Переможниками конкурсу стануть апліканти, пропозиції яких відповідатимуть цим критеріям, а також виявляться найраціональнішими та найекономнішими.
    
    V. ПОДАННЯ ЗАЯВОК
    Підготовлені заявки слід подати не пізніше 18:00 за київським часом 1 листопада 2005 року на ім’я:
    Пітцик М.В.
    Директор проекту
    “Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги АМУ”
    01001, м. Київ, вул. Еспланадна 4, оф. 711
    
    АМУ зберігає за собою право відхилити або не розглядати невчасно подані або неповні заявки.
    
    Додаткову інформацію щодо цього оголошення можна отримати у Надії Ганущак, координатора розробки навчальних програм ел.поштою nadiya@auc.org.ua або факсом: (044) 287 7050. Якщо після ознайомлення із цим оголошенням у Вас виникнуть запитання, подайте їх у письмовій формі (листом, факсом чи електронною поштою) до 18:00 за київським часом 20 жовтня 2005 року. Відповіді на Ваші запитання будуть дані якнайшвидше, не пізніше 24 жовтня 2005 року.
    
    Джерело : Асоціація міст України та громад


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю