Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Президент України вніс на розгляд парламенту проект Закону України «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади»

27 жовтня, 2006 р.

    *** Відповідно до статті 93 Конституції України Президент України Віктор Ющенко вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду.
    
    Представлятиме зазначений проект Закону під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України Радник Президента України І. Коліушко.
    
    
    
    --------------------------------------------------------------------------------
    
    
    Проект Закону України «Про Кабінет Міністрів України» розроблений з метою дотримання принципу законності, встановленого частиною другою статті 19 Конституції України, та на виконання положень частини другої статті 120 Конституції України, згідно з якими «організація, повноваження та порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України» та пункту 12 частини першої статті 92 Конституції України, згідно з яким «виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади».
    
    До цього часу організацію, повноваження та порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади належним чином – на рівні закону України – не врегульовано.
    
    Мета проекту Закону – відповідно до Конституції України встановити систему органів виконавчої влади та комплексно врегулювати організацію, повноваження та порядок діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.
    
    Завдання проекту Закону – ввести в легітимне поле організацію та діяльність Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади; врегулювати в розвиток Конституції України відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України; наблизити систему виконавчої влади України до європейських стандартів належного урядування шляхом розмежування політичних та адміністративних функцій і посад, проведення інституційного розмежування функцій вироблення політики та адміністрування, введення європейських підходів щодо розмежування напрямків державної політики.
    
    Законопроект «Про Кабінет Міністрів України» складається з 7 розділів, які поділяються на глави і містить 87 статей.
    
    Розділ І «Загальні положення» визначає місце Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади України, основні завдання і принципи діяльності Уряду України.
    
    Розділ II «Склад Кабінету Міністрів України» врегульовує статус членів Уряду, порядок формування Кабінету Міністрів, підстави та порядок припинення повноважень (відставки) Кабінету Міністрів України.
    
    Розділ III «Компетенція Кабінету Міністрів України» врегульовує:
    
    загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України та за напрямками державної політики;
    повноваження Уряду щодо керівництва системою органів виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями;
    повноваження Кабінету Міністрів у відносинах з Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, а також з консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утворюваними Президентом України;
    повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Верховною Радою України та її органами;
    відносини Кабінету Міністрів України з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян.
    Розділ IV «Організація діяльності Кабінету Міністрів України» визначає функціональні обов'язки Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України; засади відповідальності Кабінету Міністрів України та його окремих членів; порядок підготовки і проведення засідань Уряду, діяльності урядових комітетів; процедуру прийняття актів Кабінету Міністрів; основи функціонування Секретаріату Кабінету Міністрів України.
    
    Розділ V «Міністерства» врегульовує:
    
    загальні питання компетенції міністерства, порядок їх утворення, реорганізації та ліквідації;
    організацію міністерства, зокрема, склад та систему міністерства, статус міністра як керівника міністерства та його заступників; статус державного секретаря міністерства, організацію апарату міністерства;
    визначає функції та правовий статус урядових органів; повноваження міністра щодо нагляду за урядовим органом; статус територіальних органів (підрозділів) урядових органів.
    Розділ VI «Забезпечення членів Кабінету Міністрів України та їх заступників» регулює питання статусу патронатних служб членів Кабінету Міністрів України, питання оплати праці та матеріально-побутового забезпечення членів Уряду, заступників міністрів.
    
    Заключний Розділ VII «Прикінцеві та перехідні положення» визначає порядок набрання чинності Законом України «Про Кабінет Міністрів України», в тому числі порядок запровадження посад державних секретарів міністерств та інші особливості.
    
    Основним нормативно-правовим актом у даній сфері правового регулювання є Конституція України (зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV).
    
    Реалізація запропонованого проекту Закону не призведе до додаткових витрат з Державного бюджету України.
    
    Законодавче закріплення системи органів виконавчої влади, організації, повноважень та порядку діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, яке передбачається у проекті Закону, приведе до:
    
    зміцнення принципу законності в Україні;
    виконання Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні свого конституційного обов'язку;
    посилення спроможності Уряду щодо формування та реалізації державної політики з метою вирішення суспільних проблем;
    сприяння покращенню організації надання адміністративних послуг громадянам, підприємствам, установам та організаціям;
    сприяння формуванню політичне нейтральної державної служби;
    зменшення конфліктів між Президентом України та Кабінетом Міністрів України у сфері вироблення та реалізації державної політики;
    наближення системи органів виконавчої влади України до європейських стандартів.
    Все вищеперераховане позитивно вплине на стан політичних відносин, економічного розвитку, ефективності використання публічних ресурсів, турботу держави про права та свободи людини.
    
    Джерело: http://www.president.gov.ua


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю