Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


МФВ оголошує нові тендери за програмою "Верховенство права" з метою

1 листопада, 2006 р.

    Тендер:
    "Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади"Мета: проведення всеукраїнської громадської кампанії,
    спрямованої навпровадження більшої відкритості у діяльності органів влади, їх службових тапосадових осіб.Учасники:
    недержавні організаціїТендерна пропозиція має передбачати такі заходи: a.. ініціювання подання інформаційних
    запитів (відповідно до ЗаконуУкраїни "Про інформацію") та звернень громадян (відповідно до Закону України"Про
    звернення громадян") про надання інформації, що становить суспільнийінтерес; b.. здійснення аналізу відкритості
    влади щодо тематики запитів на підставінаданих відповідей; c.. судове оскарження незаконних відмов у наданні
    інформації,бездіяльності влади через ненадання відповідей; d.. протидія незаконному використанню обмежувальних
    грифів до інформації,що становить суспільний інтерес; e.. висвітлення діяльност!
     і за проектом у ЗМІ, видання та поширеннядрукованих матеріалів за підсумками реалізації проекту або його етапів;
    f.. проведення просвітницьких заходів з питань відкритості діяльностівлади, реалізації права на доступ до
    інформації.Інформаційні запити та звернення мають бути узгодженими за тематикою,спрямованими до тих органів влади,
    що мають у своєму розпорядженні (абоповинні мати згідно законодавства) відповідну інформацію. Адресатами маютьбути
    як центральні, так і місцеві органи влади.Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке
    географічнеохоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, що становитьсуспільний інтерес, передбачають
    залучення широкого кола партнерів,передбачають діяльність за всіма вище наведеними пріоритетами.Термін виконання
    проекту не повинен перевищувати один рік.Максимальний розмір очікуваного від МФВ ґранту - 25 000 доларів
    США.Останній термін подання проектів - 1 грудня 2006 року.Результати розгляду проектів за конкурсом буде ого!
     лошено до 20 грудня 2006року
    Тендер: "Захист прав
    людини через механізми адміністративної юстиції"Мета: проведення всеукраїнської громадської кампанії, спрямованої на
    судовийзахист прав людини від дій та бездіяльності органів державної влади, їхпосадових та службових осіб.Учасники:
    недержавні організаціїТендерна пропозиція має передбачати такі заходи: a.. визначення кола найбільш актуальних
    проблем у стосунках між органамивлади та громадянами; b.. аналіз існуючої судової практики з визначених
    організацією-виконавцемпроблем; c.. ініціація адміністративних позовів до органів державної влади, щодопитань, які
    становлять суспільний інтерес; d.. надання правової допомоги громадянам у адміністративних справах (втому числі
    представництво інтересів у суді); e.. висвітлення діяльності за проектом у ЗМІ, видання та поширеннядрукованих
    матеріалів за підсумками реалізації проекту або його етапів; f.. проведення просвітниць!
     ких заходів з питань судового захисту правлюдини за допомогою механізмів адміністративної юстиції.Перевага буде
    надаватися проектам, що передбачають широке географічнеохоплення, передбачають залучення широкого кола партнерів, а
    також включаютьзаходи за усіма вище наведеними пріоритетами.Термін виконання проекту не повинен перевищувати один
    рік.Максимальний розмір очікуваного від МФВ ґранту - 35 000 доларів США.Останній термін подання проектів - 1 грудня
    2006 року.Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 20 грудня 2006року.


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю