Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, на 2007 рік.

2 березня, 2007 р.

    Реєстрація триває до: 16-03-2007
    Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту оголошує конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, на 2007 рік.
    
    Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї.
    
    Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1062 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї”.
    
    I. Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм громадських організацій
    
    1. Соціальний захист дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих ситуаціях:
    
    1.1. Соціальна підтримка та сприяння оздоровленню дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в т.ч. які перебувають в інтернатних закладах; дітей та молоді з функціональними обмеженнями; ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; безпритульних та бездоглядних дітей, в т.ч. вихованців притулків для неповнолітніх; неповнолітніх та молоді, які перебувають в місцях позбавлення волі або повертаються з них.
    
    1.2. Сприяння самореалізації та розвитку навичок самостійного життя у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
    
    1.3. Залучення волонтерів до реалізації соціальних програм.
    
    1.4. Соціальний супровід молоді з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
    
    1.5. Надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі.
    
    2. Сприяння зайнятості молоді:
    
    2.1. Професійна орієнтація, працевлаштування, підтримка підприємницьких ініціатив молоді.
    
    2.2. Забезпечення вторинної зайнятості молоді (молодіжні трудові загони і волонтерські формування).
    
    3. Формування здорового способу життя дітей та молоді:
    
    3.1. Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотиків, запобігання поширенню серед дітей та молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу.
    
    3.2. Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.
    
    3.3. Формування у дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах, здорового способу життя.
    
    3.4. Вплив стану створення умов для занять спортом на залежність дітей та молоді від наркотиків, алкоголю та тютюну.
    
    3.5. Виховання у дітей почуття гордості за досягнення українських спортсменів, необхідності збереження культурної та спортивної спадщини.
    
    4. Формування світогляду, підтримка творчих ініціатив дітей та молоді:
    
    4.1. Формування національної свідомості, патріотичне виховання.
    
    4.2. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дітей та молоді.
    
    4.3. Залучення молоді до збереження культурних надбань українського народу, встановлення міжнаціонального та міжконфесійного порозуміння, міжрегіональної співпраці.
    
    4.4. Розвиток молодіжного та дитячого туризму, виховання у дітей та молоді екологічної свідомості.
    
    5. Формування лідерських якостей та правової культури дітей і молоді:
    
    5.1. Організація навчання лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій.
    
    5.2. Правова просвіта дітей та молоді, надання їм правової допомоги.
    
    5.3. Залучення молодих громадян до державної служби та до участі у місцевому самоврядуванні.
    
    5.4. Розвиток студентського та учнівського самоврядування.
    
    6. Зміцнення інституту сім’ї, сприяння покращенню демографічної ситуації:
    
    6.1. Профілактика насильства та жорстокого поводження в сім’ї.
    
    6.2. Соціальний захист молодих, студентських та багатодітних сімей, сімей, які виховують дитину з функціональними обмеженнями.
    
    6.3. Формування в батьків навичок виховання дітей, проведення заходів на зміцнення інституту сім’ї.
    
    6.4. Пропагування цінностей сім’ї, відповідального та усвідомленого батьківства.
    
    6.5. Підтримка національного усиновлення та розвитку дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
    
    6.6. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
    
    6.7. Підвищення активності жінок через зайняття спортом.
    
    6.8. Врахування факторів активного способу життя під час вагітності на здоров’я майбутньої дитини.
    
    6.9. Вплив занять фізичною культурою і спортом на імунну систему майбутньої матері.
    
    6.10. Залежність народжуваності від факторів активного способу життя.
    
    7. Інтеграція української молоді до європейської та світової молодіжної спільноти:
    
    7.1. Залучення молоді до участі в міжнародних програмах Європейського Союзу та Ради Європи, впровадження цих програм в Україні.
    
    7.2. Реалізація заходів передбачених міжурядовими та міжвідомчими угодами з питань молоді.
    
    7.3. Сприяння участі в міжнародних заходах дітей та молоді – представників України, та участі представників закордонних дитячих і молодіжних організацій, міжнародних структур у заходах з питань сім’ї, дітей та молоді, що відбуваються в Україні.
    
    II. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією (організаціями), стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту
    
    
    III. Обсяг конкурсної документації. Вимоги до учасників конкурсу, умови та терміни подання документів
    
    1. Для участі в конкурсі допускаються проекти програм, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями, які мають всеукраїнський
    
    статус, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс, а також у разі надання громадськими організаціями гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 25 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту програми.
    
    2. Проект програми не допускається до подальшої участі у конкурсі у разі, коли:
    
    подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати програму;
    
    не забезпечено виконання вимог п. 1 цього розділу оголошення;
    
    громадською організацією, що подала проект програми, надіслано офіційного листа про відкликання проекту програми з конкурсу;
    
    громадська організація, яка розробила та подала проект програми, перебуває у стадії ліквідації;
    
    проект програми подано після закінчення встановленого терміну (див. розділ IV);
    
    конкурсна документація подана не в повному обсязі або не відповідає вимогам п. 3 цього розділу оголошення;
    
    поданий проект програми не передбачає всеукраїнського рівня реалізації.
    
    3. Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися із:
    
    1) заявки на участь у конкурсі за формою, затвердженою Мінсім’ямолодьспортом (оригінал і 5 копій);
    
    2) копії свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідченої нотаріально;
    
    3) копії статуту (положення) громадської організації;
    
    4) довідки (або її копії) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП);
    
    5) копії звіту про використання коштів громадської організації за минулий рік;
    
    6) проекту програми та кошторису витрат для його реалізації за формами, затвердженими Мінсім’ямолодьспортом (оригінал і 5 копій);
    
    7) рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації (оригінал і 5 копій);
    
    8) двох рекомендації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або незалежних фахівців з проблем, на розв’язання яких спрямовано проект програми (оригінал і 5 копій);
    
    9) листів-підтверджень інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал і 5 копій);
    
    10) копії довідки ЄДРПОУ.
    
    Всі документи, перераховані в п. 3, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації.
    
    4. Громадські організації, що подали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до участі у конкурсі. В інших випадках конкурсна документація не повертається.
    
    ІV. Час та адреса, за якою приймається конкурсна документація
    
    Конкурсна документація приймається протягом одного місяця з дня опублікування цього оголошення щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, к. 318, департамент молодіжної політики. Контактний телефон: (044) 278-56-31.
    
    Форми документів, зазначені у п. 3 розділу ІІІ оголошення, надаються представникам громадських організацій у департаменті молодіжної політики за адресою та у час, що визначені для прийому конкурсної документації.
    
    V. Термін оголошення переможців конкурсу
    
    Про своє рішення щодо переможців конкурсу конкурсна комісія повідомляє громадські організації у двотижневий термін з дня його винесення.
    
    Рішення щодо переможців конкурсу оприлюднюється у місячний термін з дня його винесення.
    
    Джерело : Урядовий портал


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю