Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


Грантовий конкурс «Особливі діти».

13 березня, 2007 р.

    Фонд «Крона» оголошує грантовий конкурс «Особливі діти» для спеціалізованих неурядових організацій, які надають професійні послуги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з особливими потребами, а також батькам, опікунам та закладам, які опікуються вище означеними категоріями дітей.
    
    - Ваша організація дбає про особливих дітей?
    - Ви переконані, що всі діти можуть отримати рівні можливості?
    - Ви впевнені, що можете покращити їхнє життя?
    - Ви вже допомогли діткам, і знаєте як допомогти іншим?
    - Вам бракує ресурсів, щоби зробити життя дитини якіснішим?
    
    
    Якщо на більшість питань Ви та Ваша організація маєте ствердні відповіді, перегляньте інформацію про ресурси, які ВБФ «Крона» готовий надати вам. Об`єднання зусиль зможе перетворити світ дитини, яка потребує допомоги, на яскравіший, добріший та людяніший!
    
    ЧОМУ ВБФ «КРОНА» ОГОЛОСИВ ГРАНТОВИЙ КОНКУРС?
    
    Всеукраїнський благодійний Фонд «Крона» засновано у 2006 році групою компаній «НІКО» за участі торгових партнерів та дилерів у вісімнадцяти регіонах України. Фонд «Крона» вбачає свою мету у наданні допомоги дітям-сиротам, дітям, які залишилися без батьківського піклування та дітям-інвалідам. Допомога закладам, де виховуються діти - сироти, надається у вигляді систематичної цільової фінансової допомоги, наданні товарів та послуг. Допомога хворим дітям та дітям-інвалідам надається у вигляді фінансування лікування, медичної та психологічної реабілітації.
    
    Фонд також надає великої ваги досягненню системних змін у галузі піклування над дітьми-сиротами, медичної та психологічної допомоги дітям з особливими потребами, а також програмам, спрямованим на вдосконалення існуючих та впровадження новітніх методик у вище означених галузях. Виходячи з усвідомлення необхідності вузько - спеціалізованого професійного підходу до роботи з окремими групами особливих дітей Фондом започатковано пілотну програму грантів для недержавних організацій, які професійно займаються наданням послуг дітям з особливими потребами та дітям-сиротам.
    
    ЯКА МЕТА ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ «ОСОБЛИВІ ДІТИ»?
    
    Метою грантового конкурсу «Особливі діти» є підвищення рівня соціальної захищеності адаптації та рівності можливостей особливих дітей через фінансову підтримку проектів, спрямованих на впровадження новітніх методик, розробку та впровадження програм комплексної підтримки представників цільової групи в таких галузях:
    • психологічна підтримка та реабілітація
    • медико-соціальні та соціально-реабілітаційні послуги;
    • соціально-педагогічні послуги;
    • соціально-економічні;
    • соціалізація та адаптація особливих дітей;
    • юридичні послуги.
    
    Цільовими групами в рамках даного грантового конкурсу вважаємо такі категорії:
    • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – як із офіційним статусом так і фактично (наприклад, діти вулиці, статус яких невизначено через відсутність документів);
    • діти-інваліди різних нозологій;
    • діти з особливими потребами (діти з відхиленнями у поведінці, легкими розладами, з сімей вразливих верств населення), тощо.
    
    ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЧІКУЄ ФОНД «КРОНА» ВІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ, ЩО БУДУТЬ ВПРОВАДЖУВАТИСЯ В РАМКАХ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ?
    
    Головними очікуваними результатами проектів, які готовий підтримати Фонд «Крона», є підвищення якості та покращення умов життя особливих дітей, підвищення рівня соціальної рівності визначених цільових груп. Результати проектів повинні бути вимірюваними та конкретними, оцінюватися як кількісно, так і якісно.
    
    Очікуваними результатами можуть бути:.
    • Впровадження, започаткування та/або розвиток програм надання соціальних послуг певним категоріям особливих дітей;
    • Підвищення ефективності реабілітаційних, соціальних та адаптаційних програм;
    • Системне покращення роботи реабілітаційних центрів, інтернатів, дитячих будинків та інших спеціалізованих закладів;
    • Поширення успішного досвіду на інші регіони та організації/заклади та розширення впливу та цільової групи проекту;
    • Підвищення рівня залучення батьків, державних структур, бізнесу та громади до вирішення проблем цільових груп.
    
    ЯКІ ПРОЕКТИ ГОТОВИЙ ПІДТРИМАТИ ВБФ «КРОНА»?
    
    Проекти, які будуть пропонуватися до розгляду в рамках оголошеного грантового конкурсу повинні відповідати таким критеріям:
    1. Вирішувати конкретної проблеми представників цільової групи;
    2. Передбачати надання послуг, які не надаються в рамках традиційної державної системи опіки, освіти, охорони здоров’я, або якісно доповнюють існуючі державні послуги;
    3. Застосовувати інноваційні ефективні методики та технології надання соціальних послуг, базуючись на новітніх вітчизняних та світових розробках;
    4. Бути спроможними системно вплинути на становище представників цільової групи, або мати потенціал до такого впливу;
    
    Умови конкурсу «Особливі діти» передбачають, що сума кожного окремого гранту залежатиме від запропонованого проекту та спроможності організації управляти наданими коштами. «Крона» може надати кілька грантів у розмірі до 100 тисяч гривень на підтримку загальнонаціональних проектів, однак сума більшості грантів становитиме до 50 тисяч гривень. Організації заявники повинні бути готовими забезпечити власний фінансовий чи не фінансовий внесок до проекту у розмірі не менше 20% від загальної вартості проекту. Великою перевагою проектів при розгляді вважатиметься залучення ресурсів партнерських організацій, бізнесу та державних структур. Термін дії проектів не повинен перевищувати 12 місяців.
    
    З переможцями конкурсу буде укладено угоду про надання безповоротної цільової фінансової допомоги (гранту). Організації-переможці повинні бути готові відкрити окремий банківський рахунок для управління коштами гранту та щокварталу надавати вичерпну змістовну та фінансову звітність за проектом.
    
    ЯКІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЖУТЬ СТАТИ ГРАНТЕРАМИ ВБФ «КРОНА»?
    
    У грантовому конкурсі можуть брати участь українські недержавні, неприбуткові організації, які відповідають таким критеріям відбору:
    - Зареєстровані в Україні як недержавна неприбуткова організація;
    - Мають досвід в наданні послуг, що пропонуються у грантовій заявці, не менше, ніж 1 рік;
    - Мають дозволи та ліцензії, необхідні для надання послуг, пропонованих в проекті (в разі, якщо такі необхідні згідно із чинним законодавством);
    - Можуть надати рекомендації трьох осіб/організацій щодо результатів своєї попередньої діяльності (листи підтримки, контакти);
    - Мають організаційні та кадрові можливості виконати пропонований проект;
    - Не підтримуються/ пов’язані з жодним політичним блоком, партією або кандидатом;
    - Готові надати власний внесок на виконання проекту у розмірі не менше 20% загального бюджету проекту;
    - Готові розкрити інформацію щодо власних джерел надходжень та фінансових процедур, а також надавати повну інформацію про хід виконання проектів та фінансові звіти про використання коштів проекту.
    
    ЯК БУДЕ ПРОХОДИТИ ВІДБІР ПРОЕКТІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ В РАМКАХ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ «ОСОБЛИВІ ДІТИ»?
    
    Передбачається такий розклад грантового конкурсу:
    
    Оголошення конкурсу - 12 березня 2007
    
    Кінцевий термін подання заявок - 31 березня 2007
    
    Оголошення результатів - 16 квітня 2007
    
    Заявки, які будуть отримані в рамках конкурсу, будуть оцінені як мінімум двома працівниками Фонду «Крону» та одним залученим фахівцем. При необхідності, до розгляду буде залучено вузьких спеціалістів (лікарів, педагогів, реабілітологів, соціальних працівників, тощо).
    
    Фонд «Крона» залишає за собою право продовжити дію конкурсу та/або не обирати переможців в залежності від результатів оцінювання поданих проектів. Отримані заявки не коментуються та не повертаються. «Крона» бере на себе зобов’язання дотримуватися умов конфіденційності щодо змісту отриманих заявок.
    
    ЗА ЯКИМИ КРИТЕРІЯМИ БУДУТЬ ОЦІНЮВАТИСЯ ПРОЕКТИ КОНКУРСУ «ОСОБЛИВІ ДІТИ»?
    
    Кожний проект буде оцінено відповідно до таких критеріїв:
    
    - Важливість проблеми для представників цільової групи
    - Ефективність пропонованого методу вирішення проблеми
    - Ступінь очікуваного покращення якості життя цільової групи
    - Кількість представників цільової групи, на яких вплине проект
    - Потенціал проекту до системного впливу на вирішення проблеми
    
    Відповідно до кожного критерію, експерти оцінять проект за бальною шкалою, де:
    
    1 Низький
    2 Відчутний
    3 Суттєвий
    4 Значний
    5 Дуже значний
    
    Окрім ступеня відповідності вище поданим критеріям кожний проект також буде оцінений з точки зору цінової пропозиції, а саме:
     Загальна вартість проекту;
     Ефективність використання коштів;
     Дотримання принципу цільового використання коштів;
     Реальність та обґрунтованість витрат;
     Розумність співвідношення адміністративних та програмних витрат;
     Повнота передбачених витрат та зрозумілість обчислення витрат.
    
    «Крона» залишає за собою право вимагати від учасників конкурсу додаткову інформацію, яку Фонд вважатиме необхідною для належного обґрунтування запропонованих витрат.
    
    Проекти, які наберуть найбільшу кількість балів при оцінці експертами, та отримають найвищу оцінку за ціновою пропозицією, будуть розглянуті на засіданні правління ВБФ «Крона», де буде прийнято остаточне рішення щодо фінансування.
    
    «Крона» залишає за собою право запропонувати фіналістам конкурсу «Особливі діти» внести зміни до поданого проекту відповідно своїх пріоритетів.
    
    ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАПОВНИТИ ТА ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ГРАНТОВИЙ КОНКУРС «ОСОБЛИВІ ДІТИ»?
    
    Щоби подати заявку треба уважно прочитати та виконати мінімум простих, але необхідних вимог. Заявки, подані без дотримання цих вимог до розгляду братися не будуть. Перелік вимог:
    • Пропозиції подаються у двох примірниках (українською або російською мовами) виключно у форматі, якій додається до цього оголошення;
    • Заявка не повинна перевищувати п’яти сторінок друкованого тексту, не враховуючи титульною сторінки, бюджету, пояснень до бюджету та додатків;
    • Проект повинен бути написаний простою, зрозумілою мовою, із поясненням усіх спеціальних термінів та розшифровкою усіх скорочень. Заявка повинна містити повні, чіткі та стислі відповіді на усі запитання, підтверджені фактичними даними (статистикою, висновками експертів, тощо);
    • Бюджет проектів повинен бути складений у форматі Excel у виключно стандартній формі, яка додається.
    
    Пакети пропозицій приймаються як в електронному так і в паперову вигляді.
    
    Електронні заявки повинні бути надіслані в архівованому вигляді, у форматі zip чи rar, назва архіву повинна містити скорочену назву організації – заявника. Назва кожного файлу в архіві – відображати вид документу (наприклад: заявка, бюджет, установчі документи, листи підтримки, фото, т. ін.). Електронні заявки повинні надійти на електронну адресу krona@niko.ua не пізніше 18:00 31 березня 2007 року.
    
    Паперові заявки можуть бути надіслані звичайною поштою, кур’єрською службою, рекомендованим листом за такою адресою:
    Всеукраїнський благодійний Фонд «Крона»
    Київ, 04070, вул. Набережно-Лугова, 4.
    
    Заявки, поштовий штамп на яких свідчить, що вони були відправлені після 31 березня 2007 року до розгляду прийматися не будуть.
    
    Пакет пропозицій повинен включати:
    
    1. Дві копії (у випадку надіслання у паперовому вигляді) заявки українською або російською мовами;
    2. Бюджет та пояснення до бюджету, якщо такі необхідні;
    3. Резюме директора, бухгалтера та основних виконавців проекту;
    4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію НДО, копія рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій;
    5. Копії дозволів, ліцензій, патентів та/або свідоцтв про дозвіл на надання послуг, якщо такі передбачено законодавством для виконання діяльності за проектом;
    6. Листи підтримки;
    7. Рекомендації та листи-відгуки про діяльність організації-заявника, дотичній до пропонованій у заявці, із обов2язковим зазначенням контактів тих, хто рекомендує;
    8. При наявності та необхідності – будь-які матеріали (фотографії, публікації, відео - фільми, тощо), які допоможуть краще зрозуміти суть пропонованого проекту, переконати в його необхідності та значимості результатів.
    
    Нижче наведені приклади проектів, які відповідають критеріям цього грантового конкурсу. Увага! Інформація наведена виключно заради кращого розуміння учасниками конкурсу критеріїв проектів та видів діяльності, які можуть отримати грантове фінансування. В жодному разі це не означає, що тільки такі проекти будуть підтримані. Також, не рекомендується використовувати наведені нижче ідеї для підготовки грантових заявок, оскільки одними із критеріїв оцінки грантових пропозицій є оригінальність, інноваційність пропонованого проекту та досвід виконавця.
    
    Проект 1. Іпотерапія в комплексі реабілітації хворих на ДЦП
    Завдання проекту: Проведення комплексу реабілітаційно-оздоровчих занять з іпотерапії, лікувального плавання, масажних процедур та рухових ігор для дітей хворих на ДЦП
    
    Результати:
    - Комплексні заняття пройшли дві групи дітей по 20 чоловік віком від 5 до 12 років та від 12 до 18 років
    - Досягнуто сталу позитивну динаміку показників функціонального стану діточок: на 22% покращилася моторика і координація руху верхніх кінцівок та на 17% покращилися статична витривалість м'язів гомілки і стопи;
    - Покращився емоційний стан дітей: вони знайшли друзів, змогли бувати в колективі, подружилися з конями, здолали бар'єр страху води та змогли самостійно триматися на воді;
    - Методику реабілітації хворих ДЦП, застосовна на вдосконалена під час реалізації проекту, викладено у методичному посібнику “Іпотерапія в реабілітації дітей, хворих на ДЦП”, рекомендований для студентів спеціальності “Фізична реабілітація”, спеціалістів з фізичної реабілітації, а також психологів. Міський науковий семінар “Реабілітація хворих на ДЦП”, присвячений різноманітним аспектам іпотерапії взяли участь лікарі з багатьох регіонів України.
    
    Проект 2. Психологічна вітальня для дітей-підлітків
    Завдання проекту: Профілактика дитячої безпритульності шляхом заміщення агресивної поведінки підлітків на здатність конструктивного діалогу, здійснення права дитини на життя та виховання у родині, припинення насильства у родинах
    
    Результати:
    - Виявлено неблагополучні родини та підлітків, що потребують психологічної допомоги
    - Проведено тренінгові заняття та ролеві ігри, проведено серію групових занять з психологом для підлітків та батьків, постійно працює психологічна консультація
    - Створено “Команду підтримки лісу”, в якій “важкі” підлітки доглядають за лісом, іноді разом з батьками
    - 80 дітей не потрапили на вулицю та не поповнили ряди дітей-волоцюг
    
    Джерело: Всеукраїнський благодійний фонд "Крона".


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати