Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Стипендії Благодійного Фонду "Наукове Партнерство"

11 березня, 2004 р.

    Стипендії Благодійного Фонду "Наукове Партнерство" засновані для студентів і аспірантів ведучих державних вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів Росії і країн СНД, нагороджених Золотою медаллю "За внесок у науку і наукове партнерство".
    Загальні положення.
    1. Стипендії Благодійного Фонду "Наукове Партнерство" засновані для студентів і аспірантів ведучих державних вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів Росії і країн СНД, нагороджених Золотою медаллю "За внесок у науку і наукове партнерство"
    2. Стипендія Фонду призначається одному студенту денних відділень і одному аспіранту очної аспірантури нагороджених інститутів.
    3. Стипендіатам Фонду вручається іменний нагрудний знак "Лауреат стипендії Фонду "Наукове Партнерство"".
    4. Претендентами на студентські стипендії Фонду можуть бути студенти денних відділень, що ведуть активну наукову працю в області органічної хімії, медичній хімії і фармацевтичній хімії
    5. Претендентами на аспірантські стипендії Фонду можуть бути аспіранти очної аспірантури по спеціальностях "Органічна хімія", "Биоорганическая хімія", "Біохімія", "Фармакологія", "Фармацевтична хімія, фармакогнозія", що мають публікації за результатами науково-дослідної діяльності.
    6. Щорічно Правління і Піклувальна рада фонду затверджує:
    - Список вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів представлених до нагороди Золотою медаллю "За внесок у науку і наукове партнерство", студенти й аспіранти яких мають право взяти участь у конкурсі;
    - Розмір стипендії.
    7. Формування бази даних про претендентів на стипендію Фонду здійснюється шляхом проведення конкурсів серед студентів і аспірантів нагороджених інститутів, зазначених у пункті 1. дійсного Положення.
    8. Стипендія Фонду призначається за підсумками конкурсу, на підставі рішення Стипендіальної комісії, склад якого затверджується Правлінням Фонду, узгоджується з членами Піклувальної Ради Фонду і керівником вищого навчального чи закладу науково-дослідного інституту, у якому проходить конкурс.
    
    Порядок оформлення і представлення документів студентами
    1. Студенти й аспіранти, що виявили бажання взяти участь у конкурсі, представляють до 1 травня поточного року в Стипендіальну комісію Фонду наступні документи:
    - лист-напрямок від Інституту;
    - заява з коротким викладом мотивів участі в конкурсі;
    - анкету встановленого зразка (додаток № 1);
    - одну фотографію (розмір 4х6);
    - конкурсну роботу з установленої тематики.
    Представлена конкурсна робота повинна відповідати однієї з науково-дослідних програм Фонду, мати актуальність і новизну, містити перелік джерел інформації і використовуваної літератури.
    2. Усі документи представляються в Стипендіальну комісію в одному екземплярі за адресою:
    142432 Московська обл., Ногинский р-н, м. Черноголовка, Інститутський пр-т д.7-а, Благодійний Фонд "Наукове Партнерство".
    
    Конкурсна робота в обов'язковому порядку надається також на електронному носії у виді файлу формату MS Word 6.0 (FD1.44, 3.5'; CD; ZІ 100) чи може бути послана по електронній адресі e-maіl: spfond@spfond.ru
    
    Порядок добору і твердження кандидатів для призначення стипендії
    1. По наданню матеріалів на змагання стипендії Фонду Стипендіальна комісія розглядає матеріали кандидатів без присутності претендентів.
    2. Стипендіальна комісія Фонду, розглянувши представлені здобувачами документи, направляє на твердження Голово Правління матеріали з висновок-рекомендацією на кожного здобувача.
    3. Рекомендовані Стипендіальною комісією списки здобувачів (із указівкою прізвища, імені, по батькові, назви інституту) представляються на твердження 1 раз у рік: до 1 червня поточного року.
    4. Списки стипендіатів затверджуються наказом Голови Правління Фонду.
    
    Порядок виплати стипендії Благодійним Фондом "Наукове Партнерство"
    1. Стипендії Фонду студентам і аспірантам вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів виплачуються на підставі договору про пожертвування, укладеної між Фондом і Інститутом.
    2. Стипендія Фонду призначається на рік і виплачується щокварталу.
    3. Стипендії Фонду виплачуються тільки за період навчання у вищому навчальному закладі, очній аспірантурі (студентам випускного курсу й аспірантам третього року - до закінчення терміну навчання у вищому навчальному закладі, очній аспірантурі). При наданні стипендіатам академічної відпустки, при відрахуванні з вищого навчального закладу, аспірантури, при переході (перекладі) в інший вищий навчальний заклад, у тому числі й у рамках обміну, стипендія не виплачується.
    4. Стипендії Фонду "Наукове Партнерство" виплачуються крім стипендії навчального закладу й інших стипендій.
    5. Позбавлення чи студента аспіранта стипендії знаходиться у винятковій компетенції Стипендіальної комісії Фонду "Наукове Партнерство". Рішення про позбавлення студента стипендії затверджується Правлінням Фонду "Наукове Партнерство".
    6. Матеріали, передані в Стипендіальну комісію, претендентам на одержання стипендії не повертаються, використання їх при наданні стипендії без згоди Фонду "Наукове Партнерство" не дозволяється. Матеріали здобувачів стипендій можуть використовуватися Фондом по розсуду за згодою претендента на одержання стипендії.
    7. Для реалізації зазначених вище цілей Фонд може запитувати додаткові зведення і документи.


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю