Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Чинним законодавством передбачено обов’язок депутатів місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.

17 лютого, 2014 р.

    Як бачимо, дана норма чітко не визначає строку та форми звітування депутатів місцевої ради, а також не конкретизує особливості звітування депутатів залежно від системи їх обрання та, відповідно, виборців, які їх обирають. Не розкриває законодавство і порядок звітування депутатів перед громадськими об’єднаннями.
    
    Практика, в тому числі судова, свідчить про те, що депутати місцевої ради дійсно звітують по різному. Одні оприлюднюють звіти у засобах масової інформації, інші - звітують лише на засіданні ради, ще інші – на відкритій зустрічі з громадянами. І кожен із обранців вважає таку форму звітування правильною. Більшість ж обранців взагалі ніколи і ні перед ким не звітують. Суди визначають, що дійсний зміст звітування депутатів полягає у публічному оголошенні їхніх звітів на загальних зборах громадян – відкритих зустрічах із громадою. Тому, для доброчесного депутата, який буде звітувати, для виборців, які захочуть знати, що робить для них їхній обранець, оприлюднюємо інструкцію про звітування депутатів місцевих рад.
    
    1. Визначення строків здійснення звітування.
    
    Встановлення строків звітування депутатів місцевих рад не залежить від рішення окремого депутата, адже відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», орієнтовні строки проведення таких звітів перед виборцями визначає сама рада. Але проблема в тому, що місцеві ради не реалізовують своє повноваження та не виконують свого прямого обов’язку. Зокрема, у Львові впродовж 2006-2013 рр. не було прийнято жодного рішення, яке б визначало строки звітування депутатів місцевої ради.
    
    Через відсутність встановлених строків звітування депутати відмовляються звітувати. Цим виправдовують відсутність звітування і в суді (наприклад, у рішенні Лисичанського міського суду Луганської області №2а-178/2007 від 11.12.2007 р.)
    
    Проте, визначаючи рекомендації для депутатів з приводу встановлення строків їх звітування, пропонуємо звітувати у будь-якому випадку, оскільки Донецьким апеляційним адміністративним судом (рішення №22а-1796/08 від 23.04.2008 р.) норму щодо звітування визнано імперативною, відступи від якої не допускаються та не можуть обумовлюватись будь-якими іншими обставинами.
    
    Звітуючи, депутат може задля відстояння свого права оскаржувати у суді бездіяльність ради щодо не визначення строків. Це саме можуть робити й члени територіальної громади.
    
    2. Повідомлення громадян про час і місце звітування депутата.
    
    Депутати місцевої ради повинні не пізніше як за 7 днів до звітування повідомити виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб (частина 4 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).
    
    Звичайно, найефективнішим сучасним засобом інформування громадян про час і місце свого звітування є мережа Інтернет. Зокрема, повідомлення про проведення звіту можна опубліковувати на офіційному веб-сайті ради, веб-сайті депутатів місцевої ради. Беручи до уваги, що зазвичай там немає окремої рубрики для звітів депутатів, то ознайомитись з цими повідомленнями зможе лише їх наполегливий шукач.
    
    Депутатам слід звернути увагу на норму закону, яка зобов’язує місцеві установи та підприємства державної чи комунальної форми власності сприяти їм в організації звітів, зокрема, щодо оповіщення виборців про час і місце його проведення (стаття 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»). Тобто, потрібно звертатись до місцевих друкованих ЗМІ, радіо з прохання поширити повідомлення про час і місце звітування депутата.
    
    Не слід забувати і про комунальні підприємства, які можуть розповсюдити листівки з повідомленням на території виборчого округу, житлові будинки якого обслуговують.
    
    Про час і місце звітування можна сповістити будинкові, вуличні, квартальні комітети чи ОСББ, що діє у межах компетенції депутата. Або ж рішенням місцевої ради вирішати питання про звітування депутатів та виділення коштів для цих потреб.
    
    Причому, для організації великої аудиторії подібні повідомлення слід розповсюджувати не за 7, а бодай за 14 днів до звітування. Та і час звітування слід обирати зручний для громадян з будь-яким соціальним статусом (наприклад, після робочий час чи обідню пору робочого дня).
    
    Те саме стосується і місця звітування. Зазвичай, депутати звітують у місцевій раді, проте якщо депутат має намір звітувати перед виборцями свого виборчого округу, що розташований в іншій частині міста, то звітувати в цьому приміщенні недоцільно.
    
    3. Вимоги до змісту звіту депутата місцевої ради.
    
    Частина 2 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає, Яку інформацію повинен містити звіт депутата місцевої ради. Але ці норми законодавства мають доволі загальний спектр. Так, до елементів звіту депутата включають такі відомості:
    
    діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано.
    
    Яку інформацію слід зазначати у цьому пункті? Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання ради (стаття 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), то доцільно вказати кількість відвіданих та пропущених засідань. Слід також описати свою участь у роботі постійних комісій ради (наприклад, кількість відвіданих засідань комісії, рішення, у обговоренні та прийнятті яких депутат брав участь тощо) - пункт 2 частина 1 статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», інформацію про виконані доручення ради чи сільського селищного, міського голови (пункт 3 частина 1 статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).
    
    Пункт 3 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, тому у звіті слід зазначити і цю інформацію.
    
    Якщо депутат входить до складу депутатської групи чи є членом депутатської фракції, то можна зазначити (статті 25, 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад») до складу якої групи, фракції входить, які саме функції виконує.
    
    про роботу депутата у виборчому окрузі.
    
    Сюди слід включити інформацію про кількість та суть розглянутих звернень громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), відомості про можливу участь у загальних зборах громадян (пункт 2 частина 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).
    
    Якщо депутат порушував перед правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-які питання, що торкаються інтересів виборців його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), це також потрібно вказувати в звіті.
    
    До інформації про роботу депутата у виборчому окрузі також належать відомості про вид і кількість пропозицій винесених ним на розгляд органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (пункт 5 частини 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), що стосуються вирішення питань в окрузі, кількість та зміст надісланих депутатських запитів, звернень, запитань з метою вирішення проблем виборців (пункт 1частини 2 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).
    
    про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання.
    
    Депутат повинен зазначити інформацію про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших рішень ради (пункт 2 частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), де і яким способом він інформує виборців про діяльність ради (пункт 4 частина 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).
    
    про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів. Мається на увазі участь у громадських слуханнях, масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та стосуються його виборчого округу (пункт 3 частини 1статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), та інформацію про внесені депутатом на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю (пункт 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).
    
    про доручення виборців свого виборчого округу. Слід вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців (стаття 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), яким саме чином депутат брав участь у виконанні кожного з доручень.
    
    Загальні поради щодо формулювання усіх звітів: не слід узагальнювати інформацію, вживати не конкретні вирази (наприклад, «посприяв», «є певні результати» тощо), уникати наведення чітких цифрових даних. Зміст звіту потрібно будувати, виходячи з обіцяних заходів передвиборної програми депутата. Звітуйте щиро і весело, а не сухо і формалізовано ("для галочки").
    
    4. Інформування ради та її виконавчих органів про результати звітування.
    
    Чіткіше положення щодо інформування ради описано у частині 6 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Зокрема, депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.
    
    Найефективнішими способами повідомлення ради про результати свого звітування є оголошення цих відомостей на пленарному засіданні ради або подання відповідної інформації до постійної комісії ради з питань депутатської діяльності.
    
    Зважаючи на право депутата місцевої ради вносити пропозиції до порядку денного ради та виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій, повідомити раду про результати свого звітування на пленарному засіданні не є проблемою. Крім того, у разі не виголошення виступу, депутат може передати головуючому свій текст, який буде включено до протоколу засідання ради.
    
    У кожній місцевій раді створюють постійну комісію, діяльність якої торкається депутатської діяльності. Наприклад, у Львівській міській раді функціонує комісія депутатської діяльності та законності. Саме туди депутат може подати інформацію за результатами свого звітування.
    
    До уваги! Деякі місцеві ради, що затверджують орієнтовні строки звітування депутатів ради, у своєму рішенні вказують постійну комісію, що є відповідальною за звітування депутатів перед виборцями. Наприклад, це зазначено у рішенні Броварської міської ради Київської області «Про затвердження строків проведення звітування депутатів міської ради перед виборцями» №1187-42-06 від 22.01.2014 р.(http://www.brovary.kiev.ua/r%D1%96shennya-m%D1%96sko%D1%97-radi-v%D1%96d-22012014-%E2%84%96-1187-42-06-pro-zatverdzhennya-strok%D1%96v-provedennya-zv%D1%96tuvannya-d), проект рішення Котовської міської ради «Про звіти депутатів Котовської міської ради VІ скликання перед виборцями», що внесений до переліку рішень ради від 24.01.2014 р. .
    
    5. Оприлюднення інформації з приводу звітування у ЗМІ, інших джерелах.
    
    У засобах масової інформації потрібно висвітлювати звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями. Джерела оприлюднення цієї інформації аналогічні до тих, де розміщують інформація про час і місце проведення звіту ­- це місцеві друковані засоби масової інформації, веб-сайт місцевої ради та місцевих депутатів, інші Інтернет-ресурси.
    
    Одним з варіантів поширення звіту серед виборців може бути розповсюдження друкованих примірників з текстом звіту громадянам безпосередньо під час звітування.
    
    Отож, процедуру звітування депутатів місцевої ради найкраще врегульовано чинним законодавством порівняно із звітуванням сільських, селищних, міських голів, виконавчих органів ради. Але практика звітування серед усіх депутатів низька, або практично відсутня. Від чого це залежить? Мабуть, від особистих переконань та бажань самого депутата.
    
    Якщо місцевий депутат має потребу у виконанні свого обов’язку перед громадою – звітувати про свою роботу, то найперше він має ініціювати прийняття ряд рішень на рівні місцевої ради: орієнтовних строків, процедури звітування, внести зміни до регламенту ради. І з чистою совістю звітувати перед людьми.
    
    Памятайте, що звітувати потрібно не лише перед виборами. І звіти - це не елемент самовихваляння, а здоровий і адекватний діалог із тими, хто делегував вам право приймати рішення від імені громади.
    
    Шановні депутати! Закликаємо вас прозвітувати у 2014 році. А запропонована інструкція допоможе Вам у цьому.
    
    
    P.S. У разі порушення місцевими обранцями зазначених положень законодавства слід оскаржувати їхню бездіяльність у суді.
    
    
    
    Дана публікація підготовлена за підтримки програми «Громадянське суспільство та належне врядування» МФ «Відродження».
    
    Джерело : http://www.civicua.org/news/view.html?q=2182690


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю