Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


ПОВІДОМЛЕННЯ ЄВРОКОМІСІЇ (УКРАЇНСЬКА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА)

1 квітня, 2004 р.

    Україна-ЄС: Поширення Угоди про партнерство та співробітництво (УПС), 30 березня 2004 року
    Вчора заступник Генерального директора Генерального директорату з питань зовнішніх зносин Майкл Лей і Постійний представник України при Європейському Союзі Роман Шпек офіційно парафували Протокол, у відповідності до якого нові Держави-Члени ЄС стають сторонами Угоди про партнерство та співробітництво. Парафування є початком процедури офіційного підписання Проколу Україною та Європейським Союзом, що забезпечить можливість тимчасового застосування Протоколу до 25 Держав-Членів ЄС з 1 травня 2004 року до моменту ратифікації Протоколу обома сторонами.
    Угода про партнерство та співпрацю між Європейськими співтовариствами та їхніми Державами-Членами з одного боку та Україною з іншого боку була підписана у червні 1994 року та набула чинності 1 березня 1998 року. Парафований учора Протокол підтверджує, що з 1 травня цього року десять нових Держав-Членів ЄС стають сторонами Угоди та користуються положеннями, які стосуються широкого кола питань політично-економічної співпраці з Україною.
    Підписання Протоколу заплановано на квітень цього року після завершення сторонами їхніх внутрішніх правових процедур. З боку ЄС Європейська Комісія розпочала процедуру прийняття офіційного рішення Радою ЄС щодо підписання Протоколу. Підписаний протокол буде застосовуватися тимчасово з 1 травня цього року, поки він не буде схвалений Європейським парламентом і Верховною Радою України. Ратифікація Протоколу Державами-Членами ЄС не є обов’язковою.
    Пан Майкл Лей, який очолює групу, що веде переговори з боку Європейського Союзу, привітав продемонстрований Україною конструктивний підхід, який дозволив швидко дійти згоди щодо Протоколу про поширення, що є позитивним сигналом виконання Україною свого зобов’язання тісніше працювати з Європейським Союзом.
    Україна стане безпосереднім сусідом Європейського Союзу після його розширення, і ЄС залишається відданим ідеї забезпечення тісніших стосунків між Україною та розширеним Європейським Союзом, що не в останню чергу буде здійснюватися у рамках розробленої ЄС політики сусідства. Україна та ЄС продовжать обговорення практичного вирішення питань, що пов’язані з приєднанням нових Держав-Членів до Європейського Союзу та потребують вирішення у найближчому майбутньому.
    Більш детальну інформацію щодо відносин між Україною та ЄС можна знайти у Загальному огляді відносин ЄС з Україною
    Далі- те саме - англійською мовами:
    EU-Ukraine: Partnership and Co-operation Agreement (PCA) extended to the enlarged EU, 30 March 2004.
    The Protocol providing for the new Member States of the European Union to become Parties to the Partnership and Co-operation Agreement was officially initialled yesterday by Mr Michael Leigh, Deputy Director General DG External Relations, and Ambassador Roman Shpek, Representative of Ukraine to the European Union (EU). The initialling launches the procedure for formal signature by Ukraine and the EU of the Protocol, which will ensure provisional application of the PCA to all 25 EU Member States as of 1 May, pending ratification by both sides.
    The PCA concluded between the European Communities and their Member States and Ukraine was signed in June 1994 and entered into force on 1 March 1998. The Protocol that was initialled yesterday confirms that as from 1 May the ten new EU Member States will become Parties to the Agreement and benefit from its wide-ranging provisions on political and economic co-operation with Ukraine.
    Signature of the Protocol is due to take place in April once each side has completed their internal legal procedures. For the EU, the Commission has launced the procedure for a formal Council decision to sign the Protocol. The signed Protocol will apply provisionally as from 1 May pending the assent of the European Parliament and approval by Ukraine’s Verkhovna Rada. Ratification from EU Member States is not necessary.
    Mr Michael Leigh, chief negotiator for the EU, welcomed the constructive approach taken by Ukraine that has allowed early agreement on the PCA ‘enlargement’ protocol, as a positive signal of Ukraine’s commitment to working closely with the European Union.
    Ukraine will become a direct neighbour of the European Union after enlargement and the EU is committed to ensuring the continuity of close relations between Ukraine and the enlarged European Union, none the least in the framework of the EU Neighbourhood Policy. The EU and Ukraine will continue to discuss practical solutions to short-term issues arising from the accession of the ten new Member States to the European Union.
    For further information on EU-Ukraine relations:
    The EU's relations with Ukraine - Overview
    
    Diego de Ojeda, Tel:02/295 6686


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю