Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ІСЛАМОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

24 травня, 2004 р.

    *** Міжобласна асоціація громадських організацій “Арраід” та Ісламський громадський культурний центр у м. Києві оголошують перший всеукраїнський конкурс ісламознавчих досліджень молодих учених ім. Агатангела Кримського за темою “Іслам і Україна”.
    
    На конкурс приймаються наукові роботи з релігієзнавства, історії, джерелознавства, культурології, пам’яткознавства, мистецтвознавства, філології та інших наук і наукових дисциплін, що досліджують означену тему.
    
    Тема конкурсу не має географічних, хронологічних, політичних та інших відповідних обмежень і може охоплювати всі регіони сучасної України та всі державні утворення, що колись існували на її теренах, – починаючи з часу появи перших мусульман і початку поширення ісламу в Хозарському каганаті, і до сучасного процесу відродження і розвитку ісламу та життя мусульман Україні. Підтема може торкатися віровчення ісламу у контексті нашої держави, досвіду співіснування мусульман у країнах ЄС та США тощо. Підтемою конкурсу може бути будь-яке дослідження, дотичне до теми “Іслам і Україна”.
    
    Для участі у конкурсі запрошуються студенти, курсанти, аспіранти та пошукувачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та науково-дослідних інститутів України віком до 30 років. Релігійна, конфесійна, національна, політична, соціальна та інша належність конкурсантів не беруться до уваги.
    
    Дослідження можуть бути написані як одним автором, так і у співавторстві (до двох осіб). Виконані дослідження можуть стати темами подальших наукових студій учасників конкурсу: курсових і дипломних робіт, дисертацій тощо. На конкурсі не беруться до уваги ті роботи, що вже нагороджені преміями або відзнаками, чи представлені на інші конкурси.
    
    Перша премія конкурсу – 1500 гривень і комп’ютер.
    Друга премія конкурсу – 1000 гривень і відеомагнітофон.
    Третя премія конкурсу – 500 гривень і магнітофон.
    
    Негрошовими винагородами нагороджуються установи, де навчаються переможці. Десять конкурсантів, чиї роботи є достатньо відповідними одержують заохочувальні премії у розмірі 100 гривень. Переможці конкурсу та володарі заохочень одержують також почесні відзнаки, комплекти книжок для власного користування та для бібліотек в установах, де вони навчаються. У разі, коли переможцями стають співавтори, грошова винагорода пропорційно розподіляється між ними, а негрошова – у разі, коли конкурсанти навчаються в різних закладах, розподіляється для одного з них за компромісною домовленістю співавторів. Кожен конкурсант, чия робота написана з дотриманням наукових та технічних вимог, але не пройшла конкурсний відбір, заохочується подарунком.
    
    Вимоги до робіт
    Роботи мають бути написані українською або російською мовою, подаються в одному примірнику, надрукованому на комп’ютері (формат А4, 12 кегль, поля 2см з усіх боків, подвійний інтервал) або машинці. Обсяг роботи від 24 (оптимальний варіант) до 40 сторінок (разом зі списком використаних джерел та літератури, включаючи електронні матеріали, з повними вихідними даними). Стислі виноски подаються безпосередньо на сторінках роботи, але мають обов’язково вміщувати посилання на конкретну сторінку/сторінки джерел та літератури. Дослідження має складатися зі вступу (включно з історіографічним аналізом) та висновків. Титульний аркуш роботи має містити лише назву дослідження. На окремому аркуші слід вказати прізвище, ім’я та по батькові автора або колективу авторів та наукового керівника (за наявністю), дату народження, дані про місце навчання (назва, адреса і відповідний телефон закладу, курс (рік навчання) і факультет (фах навчання), домашню чи контактну адресу і телефон та електронну адресу (за наявністю). Бажаними є рекомендації двох науковців (у т.ч. наукового керівника), що володіють темою роботи. Інформація про автора/авторів та рекомендації мусять бути завірені за місцем навчання конкурсанта/конкурсантів та роботи науковців, що рекомендують дослідження, і подаються в окремому запечатаному конверті, на якому пишеться тільки назва роботи. Організатори конкурсу залишають за собою право на опублікування відзначених робіт молодих учених. Рукописи не повертаються.
    
    Роботу разом із конвертом-додатком треба надіслати або занести до 1 жовтня 2004 року (за поштовим штемпелем) на адресу Асоціації та Центру: 04119, Київ-119, вул. Дегтярівська, 25а. Довідки за телефонами: (044) 490 9900, 490 9996 (з 10 до 18 години, крім суботи та неділі) та електронною адресою: office@arraid.org.
    
    Підсумкове рішення про результати конкурсу буде прийнято журі у складі відомих науковців України до середини листопада 2004 року.
    
    Урочисте нагородження переможців і володарів грошових заохочень відбудеться на початку грудня 2004 року в Ісламському центрі м. Києві, про що буде повідомлено заздалегідь у індивідуальних запрошеннях. Витрати подорожі залізницею переможців конкурсу з регіонів України відшкодовуються. Передбачений також урочистий прийом у традиціях східної гостинності з екскурсійною культурно-просвітницькою програмою.
    
    КОНТАКТИ:
    Оргкомітет конкурсу
    04119, Київ, вул. Дегтярівська, 25а
    Тел.: (044) 490 9900, 490 9996
    Електронна пошта: office@arraid.org
    Інтернет-сайт: http://www.arraid.org, http://www.islam.kiev.ua


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю