Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


В Комітеті з питань правової політики почала працювати робоча група з опрацювання проекту адміністративного процесуального кодексу України

26 травня, 2004 р.

    ***** За словами голови Комітету Василя Онопенка, “Прийняття Адміністративного процесуального кодексу створить правову основу для запровадження в Україні адміністративної юстиції та професійного здійснення правосуддя у публічно-правових спорах з метою захисту прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів юридичних осіб від порушень з боку держави чи органів місцевого самоврядування".
    
    За його словами, запровадження адміністративного судочинства зумовлене правовою природою публічно-правових спорів, де громадянину протистоїть потужний адміністративний апарат. Судове провадження у таких справах має здійснюватися на дещо інших засадах, ніж у цивільних судах. Він переконаний, що адміністративний процесуальний кодекс України має стати правовою основою для діяльності адміністративних судів щодо здійснення правосуддя у публічно-правових спорах у сфері державного управління та місцевого самоврядування.
    
    Проект спрямований на посилення гарантій права кожного оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, закріпленого у статті 55 Конституції.
    
    Так, у проекті принцип змагальності доповнено принципом офіційного з‘ясування обставин справи. Цей принцип полягає в активній та ініціативній участі суду у процесі з метою сприяння особі, яка оскаржує рішення, дії чи бездіяльність суб‘єкта владних повноважень (державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб тощо), у захисті її прав та прийняття справедливого та об’єктивного рішення. Обов‘язок доведення правомірності своїх рішень, дій чи бездіяльності покладається на суб‘єкта владних повноважень.
    
    Принциповим є те, наголосив В.Онопенко, що сторонами в адміністративній справі є заявник та відповідач. Така термінологія відповідає термінології, що використовується у справах, які розглядає Європейський суд з прав людини.
    
    Заявником у переважній більшості категорій адміністративних справ є фізична чи юридична особа, а відповідачем – суб‘єкт владних повноважень.
    
    У спорах між органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади чи іншими суб‘єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції, у тому числі делегованих повноважень, заявниками і відповідачами є відповідні суб‘єкти владних повноважень.
    
    Лише у виняткових випадках, спеціально передбачених Конституцією та іншими законами, відповідачем за заявою суб‘єкта владних повноважень може бути фізична чи юридична особа, яка не має владних повноважень. У порядку адміністративного судочинства, зокрема, мають розглядатися справи про заборону проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, страйків, про заборону діяльності об‘єднань громадян, про стягнення податків з громадян, про примусове видворення іноземців. Віднесення їх вирішення до компетенції адміністративних судів має запобігти порушенням прав людини чи законних інтересів юридичної особи при здійсненні органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування втручальних повноважень.


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю