Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Конференція “Юридично-правове та економічне поле функціонування благодійних фондів"

30 червня, 2004 р.

    *** Громадська організація „Центр освітньої політики” спільно з Кам’янець-Подільським міським управлінням освіти і науки за фінансової підтримки програми „Партнерство за прозоре суспільство” проводитимуть у вересні 2004 року науково-практичну конференцію „Юридично-правове та економічне поле функціонування благодійних фондів в Україні та за кордоном”.
    
    Напрямки роботи конференції:
    1. Історія розвитку благодійних фондів в Україні.
    2. Законодавче поле як основний фактор розвитку благодійних фондів в
    Україні та за кордоном.
    3. Фінансово-економічні особливості вітчизняних та закордонних благодійних
    фондів.
    
    Умови участі в конференції:
    Оскільки організатори конференції беруть на себе оплату харчування, проживання та видання збірника, кількість запрошених учасників буде обмежена (близько 15-20 осіб).
    
    Пріоритетними вважатимуться матеріали практичного спрямування (опис ефективного досвіду діяльності благодійних фондів при закладах освіти або ж досвід БФ стосовно підтримки обдарованої молоді, порівняльний аналіз законодавчого поля двох або більше країн стосовно функціонування благодійних фондів, порівняльний аналіз податкових систем різних країн щодо благодійних фондів, визначення перспектив для розвитку вітчизняних БФ).
    
    Для участі в конференції необхідно до 20 серпня 2004 року надіслати на адресу оргкомітету заявку, відомості про учасника, текст доповіді в електронному та друкованому вигляді, оформлені згідно з вимогами.
    
    Вимоги до оформлення матеріалів конференції:
    - Матеріали доповіді (виступу), підготовлені українською мовою, повинні мати такі елементи: постановка проблеми у загальному огляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);
    - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
    наукових чи практичних результатів; висновки; перспективи у даному напрямку.
    
    Обсяг статті – 6-10 сторінок формату А4.
    
    Матеріали друкуються на комп’ютері в редакторі MS WORD-97 або 2000 для WINDOWS
    з берегами таких розмірів: лівий – 25 мм, верхній та нижній - 20 мм, правий –
    10 мм. Гарнітура – Times New Roman (кегль 14, міжрядковий інтервал – 1).
    
    На адресу оргкомітету статті надсилаються електронною поштою в одному примірнику.
    
    Адреса оргкомітету: 32300, ГО „Центр освітньої політики”, вул. Північна, 96,
    кім.210, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Олег Демчик. (03849) 5-17-
    05 (роб. тел.), 5-05-38 (дом. тел.)
    Джерело:www.civicua.org


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю